Vlasnik: MILIŠIĆ STJEPAN

MB:

91044162

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane