PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

E-mail:

podravka@podravka.hr

Stranica:

www.podravka.hr

Naziv:

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Status: Bez postupka

MB:

03454088

Temeljni kapital:

1.566.400.660,00 kuna

Pravni oblik:

dioničko društvo

Broj zaposlenih:

3387

Aktiva  +2%

3.316.607.100 kn

Kapital i rezerve  +6%

2.076.079.500 kn

Kratkotrajna imovina  +10%

1.459.124.300 kn

Dugoročne obveze  -37%

398.472.300 kn

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu

Datum registracije:

03.01.1996.

Godina osnivanja:

1947

Glavna djelatnost:

C1039 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Marin Pucar59439451116  Zagreb, Petrovaradinska ulica 7/D
- predsjednik uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
HRVOJE KOLARIĆ96451259105  Zagreb, PILE III. 12
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
Ljiljana Šapina96470346454  Koprivnica, Grgura Karlovčana 20
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
Davor Doko53427448851  Zagreb, Krijesnice 4
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 01.05.2017. do 23.02.2022.
Marko Đerek76440452558  Zagreb, Ulica Grada Gualdo Tadino 28
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 19.07.2017. do 23.02.2022.

Nadzorni odbor:

DUBRAVKO ŠTIMAC40402971482  Zagreb, STUPNIČKA 18
- predsjednik nadzornog odbora
- od 08.09.2014. godine
Petar Vlaić95645311308  Zagreb, Ljubijska 85
- član nadzornog odbora
- od 08.09.2014. godine
Petar Miladin88899511525  Zagreb, Zelengaj 77
- član nadzornog odbora
- od 08.09.2014. godine
Ksenija Horvat95044122301  Koprivnica, Donji Banovec 10
- član nadzornog odbora
- imenovana 01.07.2015. na mandat od četiti godine.
Luka Burilović09991752217  Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Marko Kolaković05780180941  Samobor, Gradišće 48
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Slavko Tešija55337489919  Zagreb, Zdenački zavoj 66
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Damir Grbavac79690397796  Samobor, Andrije Bijankinija 27
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Ivana Matovina29131784236  Sesvete, Ulica maćuhica 27
- član nadzornog odbora
- od 30.06.2017.

Vezani subjekti:

44252702461

ŽITOZAJEDNICA, d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb), Štefanovečki zavoj 10

38993889553

EKO-OZRA društvo s ograničenom odgovornošću posredovanje i usluge

Zagreb (Grad Zagreb), Kennedyjev trg 6a

65188947138

GEOPODRAVINA d.o.o. u likvidaciji

Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvatske državnosti 32

74181493335

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Danica 5

19275431742

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Zagreb (Grad Zagreb), Prilaz Gjure Deželića 30

02149349427

STUDENAC d.o.o.

Lipik (Grad Lipik), Matije Gupca 120

87135860768

Centar za inovacije u hrani - INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj

Koprivnica (Grad Koprivnica), Zrinski trg 1

Predmet poslovanja:

01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
15 Proizvodnja hrane i pića
20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
29.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
29.5 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.
36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 Reciklaža
40.13 Distribucija i trgovina električnom energijom
40.3 Opskrba parom i toplom vodom
50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
60.24 Cestovni prijevoz robe
63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu; djelatnost putničkih agencija
65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
70 Poslovanje nekretninama
71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
72 Računalne i srodne djelatnosti
73 Istraživanje i razvoj
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava
74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
74.8 Raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
93 Ostale uslužne djelatnosti
* Tehničke i tehnološke znanosti
* Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti
* Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba
* Međunarodni prometno-agencijski poslovi
* Poslovi međunarodnog otpremništva
* Opskrba prijevoznih sredstava robom
* Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
* Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu
* Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu
* Organizacija međunarodnih sajmova
* Zastupanje stranih tvrtki
* Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu
* Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge
* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji
* Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga
* Usluge kontrole kakvoće i količine robe
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na
* priredbama, sajmovima, izložbama i sl.
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
* Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
* Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom
* Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta
* Trgovina plinom
* Skladištenje plina
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
* Djelatnost privatne zaštite
* Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme
* Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijsih mreža
* Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija