Vlasnik: ŽIVKUŠIĆ NIKŠA

MB:

90671414

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane