Vlasnik: JAMAN DANIJEL

MB:

92445179

  

Glavna djelatnost:

C3299 Ostala prerađivačka industrija, d. n.