Na datum 13.10.2014. Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt.

MB:

03965686

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Splitu