PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

25.05.2023.
Provedba upisa usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, promjena predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora, promjena odredbi statuta

Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, promjena predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora, promjena odredbi statuta, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-23/1417-2 od 24. svibnja 2023. godine, redni broj upisa 91, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.010006549, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32:

Temeljni kapital

#1.566.400.660,00 kuna / 207.897.094,70 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
213.600.090,00 euro

Predmet poslovanja

*Proizvodnja i distribucija električne energije

Nadzorni odbor

#MARINA DABIĆ, OIB: 74095156482
Zagreb, Zvonigradska ulica 26
#- član nadzornog odbora
#- izabrana na mandat koji počinje teći 01.07.2019. godine
#- mandat prestaje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
#TOMISLAV KITONIĆ, OIB: 33272109066
Bojana, Bojana 2
#- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći od 01.07.2019. godine
#- mandat prestaje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
Darko Prpić, OIB: 15621535691
Zagreb, Radnička Cesta 34A
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
Damir Čukman, OIB: 70742915118
Zagreb, Zelenjak 37
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.
Ante Jelčić, OIB: 51655867395
Zagreb, Haendelova 4
- član nadzornog odbora
- mandat počinje u skladu s Odlukom Skupštine društva od 17.05.2023.

Pravni odnosi

Statut:

Odlukom Skupštine društva od 17. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od dana 12.06.2018. godine i to odredba o predmetu poslovanja, temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionice te je utvrđen potpuni tekst Statuta od 17.04.2023.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Skupštine društva od 17. svibnja 2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala i dionica, usklađen je temeljni kapital sa eurima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima na način da se povećava temeljni kapital društva na teret rezervi kapitala s iznosa 207.897.094,70 eura za iznos 5.702.995,30 eura na iznos od 213.600.090,00 eura, podijeljen je na 7.120.003 redovne dionice na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 eura.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!