PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Dokumenti:

Br. Datum Naziv
1. 06.07.2021. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
2. 06.07.2021. Rješenje promjena člana nadzornog odbora
3. 21.05.2021. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
4. 12.02.2021. Rješenje ispravak rješenja
5. 12.02.2021. Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti
6. 11.02.2021. Rješenje upis predsjednika uprave
7. 11.02.2021. Provedba upisa promjena predsjednika uprave
8. 27.01.2021. Provedba upisa promjena člana uprave
9. 27.01.2021. Rješenje brisanje predsjednika uprave
10. 28.08.2020. Provedba upisa promjena osobnih podataka
11. 11.07.2020. Provedba upisa adresa elektroničke pošte
12. 11.07.2020. Rješenje adresa elektroničke pošte
13. 24.03.2020. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
14. 10.07.2019. Rješenje promjena članova nadzornog odbora
15. 10.07.2019. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
16. 08.05.2019. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
17. 10.10.2018. Rješenje o promjeni članova nadzornog odbora
18. 10.10.2018. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
19. 08.08.2018. Provedba upisa promjena osobnih podataka
20. 05.07.2018. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta
21. 05.07.2018. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena odredbi statuta
22. 21.11.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka
23. 29.07.2017. Provedba upisa promjena upisanih podataka, promjena člana uprave
24. 29.07.2017. Rješenje Upis promjene upisanih podataka članova uprave i promjene članova uprave
25. 14.07.2017. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjene članova nadzornog odbora i promjene odredbi statuta
26. 14.07.2017. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena člana nadzornog odbora, promjena odredbi statuta
27. 24.05.2017. Rješenje Upis promjene člana uprave
28. 24.05.2017. Provedba upisa promjena člana uprave
29. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova NO
30. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
31. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova uprave
32. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova uprave
33. 12.08.2016. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
34. 12.08.2016. Rješenje o upisu promjene članova NO