PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Dokumenti:

Br. Datum Naziv
1. 21.05.2021. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
2. 12.02.2021. Rješenje ispravak rješenja
3. 12.02.2021. Provedba upisa ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti
4. 11.02.2021. Rješenje upis predsjednika uprave
5. 11.02.2021. Provedba upisa promjena predsjednika uprave
6. 27.01.2021. Rješenje brisanje predsjednika uprave
7. 27.01.2021. Provedba upisa promjena člana uprave
8. 28.08.2020. Provedba upisa promjena osobnih podataka
9. 11.07.2020. Rješenje adresa elektroničke pošte
10. 11.07.2020. Provedba upisa adresa elektroničke pošte
11. 24.03.2020. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
12. 10.07.2019. Rješenje promjena članova nadzornog odbora
13. 10.07.2019. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
14. 08.05.2019. Druge objave podataka i priopćenja subjekata
15. 10.10.2018. Rješenje o promjeni članova nadzornog odbora
16. 10.10.2018. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
17. 08.08.2018. Provedba upisa promjena osobnih podataka
18. 05.07.2018. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta
19. 05.07.2018. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena odredbi statuta
20. 21.11.2017. Provedba upisa promjena osobnih podataka
21. 29.07.2017. Provedba upisa promjena upisanih podataka, promjena člana uprave
22. 29.07.2017. Rješenje Upis promjene upisanih podataka članova uprave i promjene članova uprave
23. 14.07.2017. Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena člana nadzornog odbora, promjena odredbi statuta
24. 14.07.2017. Rješenje Upis promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjene članova nadzornog odbora i promjene odredbi statuta
25. 24.05.2017. Provedba upisa promjena člana uprave
26. 24.05.2017. Rješenje Upis promjene člana uprave
27. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova NO
28. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
29. 09.03.2017. Provedba upisa promjena članova uprave
30. 09.03.2017. Rješenje Upis promjene članova uprave
31. 12.08.2016. Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora
32. 12.08.2016. Rješenje o upisu promjene članova NO