PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

E-mail:

podravka@podravka.hr

Stranica:

www.podravka.hr

Račun dobiti i gubitkavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Poslovni prihodi1.925.335.5001.912.179.5001.808.000.2001.923.269.9001.918.592.700-4.677.200-0%
-
Poslovni rashodi1.901.292.0001.918.034.6001.690.634.7001.834.555.7001.799.276.900-35.278.800-2%
-
Financijski prihodi27.084.700138.113.000149.915.900109.269.400144.450.100+35.180.700+32%
-
Financijski rashodi74.408.80093.512.90065.222.30053.688.50048.125.100-5.563.400-10%
-
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika0000---
-
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika0000---
-
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom----0--
-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata----0--
-
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom----0--
-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata----0--
-
Izvanredni - ostali prihodi0000---
-
Izvanredni - ostali rashodi0000---
-
Ukupni prihodi1.952.420.2002.050.292.5001.957.916.0002.032.539.3002.063.042.800+30.503.500+2%
-
Ukupni rashodi1.975.700.8002.011.547.5001.755.857.0001.888.244.2001.847.401.900-40.842.300-2%
-
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja-23.280.60038.745.000202.059.100144.295.100215.640.900+71.345.800+49%
-
Porez na dobit-2.589.800-12.621.200385.200-12.676.70025.064.800+37.741.500+298%
-
Dobit ili gubitak razdoblja-20.690.80051.366.100201.673.800156.971.800190.576.100+33.604.300+21%
-

Bilancavrh

Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016   
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital00000--
-
Dugotrajna imovina1.479.050.2001.216.973.7001.316.850.0001.894.605.1001.851.327.700-43.277.400-2%
-
  Nematerijalna imovina115.583.40098.325.900131.249.900122.818.400107.756.000-15.062.400-12%
-
  Materijalna imovina840.975.300693.485.700696.007.500829.594.900850.156.400+20.561.500+2%
-
  Dugotrajna financijska imovina497.761.500387.810.800452.626.700891.559.100867.752.200-23.806.900-3%
-
  Potraživanja00000--
-
  Odgođena porezna imovina24.730.00037.351.20036.965.90050.632.70025.663.000-24.969.700-49%
-
Kratkotrajna imovina1.027.867.7001.173.654.4001.257.415.8001.324.306.7001.459.124.300+134.817.600+10%
-
  Zalihe305.405.000364.525.900536.076.000563.215.100478.624.400-84.590.700-15%
-
  Potraživanja520.110.800567.831.300574.902.200614.044.200767.304.600+153.260.400+25%
-
  Kratkotrajna financijska imovina161.304.200168.389.20057.652.20051.633.50076.642.300+25.008.800+48%
-
  Novac u banci i blagajni41.047.70072.908.00088.785.40095.413.800136.553.000+41.139.200+43%
-
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi10.179.9008.633.7008.456.40040.170.2006.155.100-34.015.100-85%
-
Ukupna aktiva2.517.097.8002.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.100+57.525.100+2%
-
Izvanbilančni zapisi---980.151.400966.890.600-13.260.800-1%
-
Kapital i rezerve1.081.827.5001.134.309.5001.337.863.9001.950.372.7002.076.079.500+125.706.800+6%
-
  Temeljni (upisani) kapital1.626.000.9001.084.000.6001.084.000.6001.566.400.7001.566.400.700--
-
  Kapitalne rezerve25.561.50044.785.60045.763.800184.179.000185.313.900+1.134.900+1%
-
  Rezerve iz dobiti-37.910.300-45.842.8005.523.30099.642.600143.683.000+44.040.400+44%
-
  Revalorizacijske rezerve00000--
-
  Rezerve fer vrijednosti----0--
-
  Zadržana dobit ili preneseni gubitak-511.133.8000902.400-56.821.3001.360.400+58.181.700+102%
-
  Dobit ili gubitak poslovne godine-20.690.80051.366.100201.673.800156.971.800179.321.700+22.349.900+14%
-
  Manjinski interes00000--
-
Rezerviranja34.727.80037.775.00030.539.20031.667.60031.469.000-198.600-1%
-
Dugoročne obveze683.721.100527.132.500694.686.300634.832.000398.472.300-236.359.700-37%
-
Kratkoročne obveze655.822.000641.787.800473.188.100596.989.700771.097.400+174.107.700+29%
-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja60.999.40058.257.00046.444.60045.220.10039.488.800-5.731.300-13%
-
Ukupno - pasiva2.517.097.8002.399.261.8002.582.722.2003.259.082.0003.316.607.100+57.525.100+2%
-
Izvanbilančni zapisi570.344.400593.358.600608.580.400980.151.400966.890.600-13.260.800-1%
-

Pokazatelji likvidnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent tekuće likvidnosti1.57 1.83 2.66 2.22 1.89 -0,33-15%
Koeficijent ubrzane likvidnosti1.10 1.26 1.52 1.27 1.27 --
Koeficijent trenutne likvidnosti0.06 0.11 0.19 0.16 0.18 +0,02+13%
Koeficijent financijske stabilnosti0.84 0.73 0.65 0.73 0.75 +0,02+3%

Pokazatelji zaduženostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent zaduženosti0.53 0.49 0.45 0.38 0.35 -0,03-8%
Koeficijent vlastitog financiranja0.43 0.47 0.52 0.61 0.63 +0,02+3%
Koeficijent financiranja1.24 1.03 0.87 0.63 0.56 -0,07-11%
Stupanj pokrića I0.73 0.93 1.02 1.03 1.12 +0,09+9%
Stupanj pokrića II1.19 1.37 1.54 1.36 1.34 -0,02-1%

Pokazatelji aktivnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Koeficijent obrta ukupne imovine0.78 0.86 0.76 0.63 0.62 -0,01-2%
Koeficijent obrta dugotrajne imovine1.32 1.68 1.49 1.07 1.11 +0,04+4%
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine1.90 1.75 1.56 1.53 1.41 -0,12-8%
Koeficijent obrta potraživanja3.70 3.37 3.14 3.13 2.50 -0,63-20%

Pokazatelji ekonomičnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Ekonomičnost ukupnog poslovanja0.99 1.02 1.12 1.08 1.12 +0,04+4%
Ekonomičnost poslovanja (prodaje)1.01 1.00 1.07 1.05 1.07 +0,02+2%
Ekonomičnost financiranja0.36 1.48 2.30 2.04 3.00 +0,96+47%
Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti----

Pokazatelji profitabilnostivrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Neto marža profita-1.06 %2.51 %10.30 %7.72 %9.24 %-+20%
Bruto marža profita-1.19 %1.89 %10.32 %7.10 %10.45 %-+47%
Neto rentabilnost imovine-0.83 %2.15 %7.83 %4.88 %5.76 %-+18%
Bruto rentabilnost imovine-0.93 %1.62 %7.85 %4.48 %6.51 %-+45%
Rentabilnost vlastitog kapitala-2.15 %3.42 %15.10 %7.40 %10.39 %-+40%

Pokazatelji plaćanjavrh

Prikaz grafa:


Prikaži/sakrij godine:

Naziv20122013201420152016  
Prosječan broj dana podmirenja obveza124 123 96 113 147 +34,00+30%