PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

13.09.2022.
Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora

Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/2789-2 od 12. rujna 2022. godine, redni broj upisa 88, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.010006549, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32:

Nadzorni odbor

Luka Burilović, OIB: 09991752217
Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
#- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
- član nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći 08.09.2022.
Petar Miladin, OIB: 88899511525
Zagreb, Zelengaj 77
- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći od 08.09.2022.
KRUNOSLAV VITELJ, OIB: 55989560281
Legrad, Šoderica 134
- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći od 08.09.2022.
#Dajana Milodanović, OIB: 63554610682
Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 6
#- član nadzornog odbora
#- izabrana na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Damir Felak, OIB: 18222253138
Koprivnica, Đure Basaričeka 14
- član nadzornog odbora
- izabran odlukom glavne skupštine na mandat od 4 godine koji počinje teći 08.09.2022.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!