PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

06.07.2022.
Provedba upisa promjena člana uprave, promjena članova nadzornog odbora

Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis promjena člana uprave, promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/2157-2 od 5. srpnja 2022. godine, redni broj upisa 87, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.010006549, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32:

Nadzorni odbor

#Ivan Ostojić, OIB: 56672705385
Zagreb, Zavrtnica 28
#- član nadzornog odbora
#- imenovan Odlukom od 29.06.2021. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 30.06.2021.
Damir Grbavac, OIB: 79690397796
Samobor, Andrije Bijankinija 27
- član nadzornog odbora
- imenovan odlukom od 14.06.2022. g. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 01.07.2022. g.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ivan Ostojić, OIB: 56672705385
Zagreb, Zavrtnica 28
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovan na mandat od 01.07.2022. g. do 23.02.2027. g.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!