Na datum 17.07.2013. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01596764

  

Nadležni sud:

TS Osijek