UVALA JASENOVO d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge

  • Adresa: Split, Domovinskog rata 27/c
 
Na datum 02.05.2016. TS Split brisao je ovaj subjekt.

MB:

02276909

  

Nadležni sud:

TS Split