UPAMA d.o.o. za nekretnine i usluge

  • Adresa: Cavtat, Poluganje 3
 
Na datum 23.09.2015. TS Split - SS Dubrovnik brisao je ovaj subjekt.

MB:

02252813

  

Nadležni sud:

TS Split - SS Dubrovnik