Na datum 16.10.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01469100

  

Nadležni sud:

TS Osijek