Na datum 21.05.2014. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01680889

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu