Na datum 03.09.2014. Trgovački sud u Zadru brisao je ovaj subjekt.

MB:

00559512

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zadru