Na datum 22.04.2015. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00927147

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu