SEMPER-UNA d.o.o. za trgovinu

  • Adresa: Dubrovnik, Gornji Kono 58
 
Na datum 14.03.2016. TS Split - SS Dubrovnik brisao je ovaj subjekt.

MB:

01228072

  

Nadležni sud:

TS Split - SS Dubrovnik