Na datum 03.01.2014. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01536818

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu