Vlasnik: VOLAREVIĆ IVICA

MB:

90681967

  

Glavna djelatnost:

F4221 43.22 - UVOĐENJE INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I PLINA I INSTALACIJA ZA GRIJANJE I KLIMATIZACIJU