Na datum 29.03.2016. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.

MB:

02042592

  

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod