Na datum 15.10.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka