Vlasnik: TEMAJ MUHAMET

MB:

92150381

  

Glavna djelatnost:

C1071 47.99 - OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA