Na datum 07.07.2014. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.

MB:

00305952

  

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod