OCIĆ d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo

  • Adresa: Dalj, 30. svibnja 68
 
Na datum 27.01.2010. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek