MILFORD d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu

  • Adresa: Osijek, Vj.Ivana Meštrovića 64
 
Na datum 05.12.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek