M4B ISTRAŽIVANJA d.o.o. za istraživanja i usluge

  • Adresa: Sisak, Ivana Meštrovića 9
 
Na datum 05.02.2016. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

02541840

  

Nadležni sud:

TS Zagreb