KSENIJA KRAKAN d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Zagreb, Mladice 14/B
 
Na datum 08.01.2015. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

02013541

  

Nadležni sud:

TS Zagreb