KRIS CONSILIUM d.o.o. za savjetovanje i usluge

  • Adresa: Zagreb, Ivana Lučića 5
 
Na datum 26.04.2013. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

02477904

  

Nadležni sud:

TS Zagreb