KOVA - KOP d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge

  • Adresa: Samobor, 9. svibnja 12
 
Na datum 19.10.2015. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02415593

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu