Na datum 13.04.2016. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

02293595

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci