Na datum 27.06.2014. Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00584339

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Splitu