KABEL MONTAŽA LBB

  • Adresa: ŠIBENIK, 22000 ŠIBENIK

MB:

92082726

  

Glavna djelatnost:

F4329 Ostali građevinski instalacijski radovi