Na datum 16.06.2016. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

03646424

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu