Na datum 15.05.2014. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

02278855

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar