JA - CI d. o. o. za trgovinu i ugostiteljstvo

  • Adresa: Rijeka, Tizianova 50/a
 
Na datum 27.01.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka