Na datum 10.06.2016. Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt.

MB:

04043189

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Bjelovaru