MB:

04229061

 

Pravni oblik:

UDRUGA

Osobe ovlaštene za zastupanje:

BARBARA SALOPEK TRUSIĆ, PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
JELENA MATIĆ ZBILJSKI, IZVRŠNA DIREKTORICA
ŽELJKO SITAR, ČLAN UPRAVNOG ODBORA