GRŠKOVIĆ d. o. o. za popravak i održavanje vozila

  • Adresa: Rijeka, Podohruštvom bb
 
Na datum 20.08.2012. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka