GOIĆPROJEKT d.o.o. za građenje

  • Adresa: Zagreb, Božidara Magovca 157
 
Na datum 08.12.2014. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

02032546

  

Nadležni sud:

TS Zagreb