ELI. T trgovina i usluge, d. o. o.

  • Adresa: Buje, Rudine 10
 
Na datum 10.07.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin