Na datum 29.01.2014. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

01333194

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci