Na datum 24.07.2014. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.

MB:

01802062

  

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik