Na datum 06.06.2016. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01248049

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu