Na datum 04.03.2014. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01411691

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu