ACRON GRAD d.o.o. za graditeljstvo i usluge

  • Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 284
 
Na datum 09.02.2015. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

02340534

  

Nadležni sud:

TS Zagreb