Na datum 12.11.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin