MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00 objava
2. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75 objava
3. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00 objava
4. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00 objava
5. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50 objava
6. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50 objava
7. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75 objava
8. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95 objava
9. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00 objava
10. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00 objava
11. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00 objava
12. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60 objava
13. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75 objava
14. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50 objava
15. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95 objava
16. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03 objava
17. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
18. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00 objava
19. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70 objava
20. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55 objava
21. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00 objava
22. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00 objava
23. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00 objava
24. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00 objava
25. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50 objava
26. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50 objava
27. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75 objava
28. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00 objava
29. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85 objava
30. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00 objava
31. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00 objava
32. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50 objava
33. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85 objava
34. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00 objava
35. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40 objava
36. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
37. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47 objava
38. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41 objava
39. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75 objava
40. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20 objava
41. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75 objava
42. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00 objava
43. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00 objava
44. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50 objava
45. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00 objava
46. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00 objava
47. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50 objava
48. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00 objava
49. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00 objava
50. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00 objava
51. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40 objava
52. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85 objava
53. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25 objava
54. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18 objava
55. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25 objava
56. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25 objava
57. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10 objava
58. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00 objava
59. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00 objava
60. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00 objava
61. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37 objava
62. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25 objava
63. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90 objava
64. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30 objava
65. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00 objava
66. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50 objava
67. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00 objava
68. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00 objava
69. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50 objava
70. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00 objava
71. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90 objava
72. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33 objava
73. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70 objava
74. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00 objava
75. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00 objava
76. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25 objava
77. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50 objava
78. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30 objava
79. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00 objava
80. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00 objava
81. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00 objava
82. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00 objava
83. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00 objava
84. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00 objava
85. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00 objava
86. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80 objava
87. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25 objava
88. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85 objava
89. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65 objava
90. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70 objava
91. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00 objava
92. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00 objava
93. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50 objava
94. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00 objava
95. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50 objava
96. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25 objava
97. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30 objava
98. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75 objava
99. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50 objava
100. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00 objava
101. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00 objava
102. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50 objava
103. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63 objava
104. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25 objava
105. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50 objava
106. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15 objava
107. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00 objava
108. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50 objava
109. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25 objava
110. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00 objava
111. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00 objava
112. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00 objava
113. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50 objava
114. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00 objava
115. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00 objava
116. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50 objava
117. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90 objava
118. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40 objava
119. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38 objava
120. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25 objava
121. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30 objava
122. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45 objava
123. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75 objava
124. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50 objava
125. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60 objava
126. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00 objava
127. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60 objava
128. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00 objava
129. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00 objava
130. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00 objava
131. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50 objava
132. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00 objava
133. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00 objava
134. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75 objava
135. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50 objava
136. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00 objava
137. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50 objava
138. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75 objava
139. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50 objava
140. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75 objava
141. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50 objava
142. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00 objava
143. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50 objava
144. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20 objava
145. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70 objava
146. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00 objava
147. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00 objava
148. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15 objava
149. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00 objava
150. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13 objava
151. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25 objava
152. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80 objava
153. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95 objava
154. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00 objava
155. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00 objava
156. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75 objava
157. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
158. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
159. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
160. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
161. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
162. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
163. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
164. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
165. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
166. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
167. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
168. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
169. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
170. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
171. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
172. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
173. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
174. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
175. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
176. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
177. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
178. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
179. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
180. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
181. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
182. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
183. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
184. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
185. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
186. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
187. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
188. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
189. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
190. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
191. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
192. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
193. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
194. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
195. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
196. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
197. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
198. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
199. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
200. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
201. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
202. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
203. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
204. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
205. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
206. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
207. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
208. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
209. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
210. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
211. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
212. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
213. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
214. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
215. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
216. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
217. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
218. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
219. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
220. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
221. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
222. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
223. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
224. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
225. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
226. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
227. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
228. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
229. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
230. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
231. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
232. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
233. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
234. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
235. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
236. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
237. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
238. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
239. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
240. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
241. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
242. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
243. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
244. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
245. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
246. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
247. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
248. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
249. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
250. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
251. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
252. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
253. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
254. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
255. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
256. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
257. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
258. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
259. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
260. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
261. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
262. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
263. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
264. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
265. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
266. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
267. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
268. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
269. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
270. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
271. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
272. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
273. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
274. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
275. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
276. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
277. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
278. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
279. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
280. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
281. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
282. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
283. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
284. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
285. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
286. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
287. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
288. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
289. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
290. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
291. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
292. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
293. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
294. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
295. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
296. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
297. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
298. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava