MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
2. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
3. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
4. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
5. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
6. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
7. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
8. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
9. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
10. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
11. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
12. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
13. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
14. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
15. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
16. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
17. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
18. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
19. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
20. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
21. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
22. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
23. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
24. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
25. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
26. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
27. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
28. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
29. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
30. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
31. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
32. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
33. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
34. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
35. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
36. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
37. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
38. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
39. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
40. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
41. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
42. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
43. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
44. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
45. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
46. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
47. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
48. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
49. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
50. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
51. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
52. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
53. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
54. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
55. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
56. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
57. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
58. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
59. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
60. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
61. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
62. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
63. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
64. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
65. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
66. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
67. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
68. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
69. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
70. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
71. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
72. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
73. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
74. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
75. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
76. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
77. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
78. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
79. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
80. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
81. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
82. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
83. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
84. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
85. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
86. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
87. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
88. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
89. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
90. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
91. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
92. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
93. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
94. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
95. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
96. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
97. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
98. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
99. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
100. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
101. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
102. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
103. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
104. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
105. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
106. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
107. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
108. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
109. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
110. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
111. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
112. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
113. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
114. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
115. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
116. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
117. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
118. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
119. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
120. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
121. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
122. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
123. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
124. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
125. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
126. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
127. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
128. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
129. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
130. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
131. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
132. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
133. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
134. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
135. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
136. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
137. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
138. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
139. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
140. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
141. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
142. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava