MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 02.04.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - GRUPA II - Potrošni materijal za srčanu pumpu4.794.890,00 objava
2. 26.03.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1133.218,75 objava
3. 24.03.2020. nabava za elelktrostimulatore srca i potrošni materijal - grupa290.499,30 objava
4. 24.03.2020. KEMIKALIJE I OTAPALA - KIVETNI TESTOVI ZA VODE62.462,50 objava
5. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1315.714,00 objava
6. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 278.901,20 objava
7. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 326.535,60 objava
8. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 49.222,15 objava
9. 20.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze5.362,50 objava
10. 19.03.2020. Potrošni materijal za ECMO uređaje u vrijednosti od 44.000,00 kn bez PDV-a (od ukupno 800.000,00 kn bez PDV-a)69.655,00 objava
11. 16.03.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 26.648.053,50 objava
12. 13.03.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju II po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 6.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju II15.017,10 objava
13. 10.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2425.760,75 objava
14. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 14.097,50 objava
15. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8302.087,50 objava
16. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 2210.340,63 objava
17. 10.03.2020. Medicinski i hematološki materijal za 2020. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
18. 09.03.2020. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju - Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju III27.231,75 objava
19. 09.03.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5347.339,63 objava
20. 06.03.2020. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 14. Potrošni materijal za ORL7.623,00 objava
21. 05.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,82 objava
22. 05.03.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija159.805,70 objava
23. 03.03.2020. Nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave IV19.641,25 objava
24. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 820.580,00 objava
25. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 1013.419,00 objava
26. 28.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava12.862,50 objava
27. 28.02.2020. Medicinska oprema za neurokirurgiju - Uređaj za neuronavigaciju2.225.000,00 objava
28. 26.02.2020. Materijal za neurokirurgiju III procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 456.000,00 bez PDV-a)206.482,30 objava
29. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 1. Organska otapala – Merck ili jednakovrijedno95.465,00 objava
30. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka - MERCK24.995,00 objava
31. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator skalar3.726,25 objava
32. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 30. Standardi za kvalitetu vina4.187,50 objava
33. 17.02.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - INDIKATORI II27.500,00 objava
34. 17.02.2020. NEUROSTIMULATORI ZA POTREBE DIGESTIVNE KIRURGIJE580.185,90 objava
35. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 5. Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno1.937,50 objava
36. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 9. Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno8.737,50 objava
37. 12.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava133.830,00 objava
38. 10.02.2020. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju143.600,00 objava
39. 06.02.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije345.643,50 objava
40. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri4.769,10 objava
41. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju11.143,40 objava
42. 30.01.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - grupa 31.666.176,75 objava
43. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 352.474,80 objava
44. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 36403.200,00 objava
45. 27.01.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6167.536,88 objava
46. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 647.849,76 objava
47. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 9270.541,60 objava
48. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 1116.682,40 objava
49. 23.01.2020. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA349.125,00 objava
50. 13.01.2020. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBCSM - Dijagnostički i ablacijski kateteri za krioablaciju s pripadajućim kablovima1.720.702,50 objava
51. 09.01.2020. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu468.720,00 objava
52. 08.01.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.069.254,60 objava
53. 07.01.2020. Instrumenti za kardijalnu kirurgiju i urologiju - GRUPA III24.447,50 objava
54. 07.01.2020. Nabava potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Grupa 7112.731,25 objava
55. 07.01.2020. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 434.020,00 objava
56. 31.12.2019. Nabava za uređenje nove ERCP sale i nabava zaštitne opreme od zračenja za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti za potrebe KBCSM - Grupa 2. Automatski dezinfektor i perilica za endoskope visokog standarda186.250,00 objava
57. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 1608.698,00 objava
58. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 779.732,50 objava
59. 23.12.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI 2 - Grupa predmeta nabave 2 - Elektrode, senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije322.003,25 objava
60. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju741.562,50 objava
61. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski11.850,00 objava
62. 19.12.2019. Materijal za koštanu kirurgiju procijenjene vrijednosti 2.313.200,00 kn (dio od ukupne vrijednosti 3.582.878,00 kn bez PDV-a) - Materijal za koštanu kirurgiju495.768,00 objava
63. 13.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2456.805,00 objava
64. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 8. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate219.771,50 objava
65. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 19. Potrošni materijal za gastroskopiju, rektoskopiju i irigografiju3.500,00 objava
66. 09.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 9809.230,75 objava
67. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 1727.791,25 objava
68. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 2263.918,75 objava
69. 06.12.2019. Podloge - Grupa 375.195,00 objava
70. 04.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 244.620,00 objava
71. 02.12.2019. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 91.618.461,50 objava
72. 02.12.2019. Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije223.785,00 objava
73. 28.11.2019. MATERIJAL ZA ENOVASKULARNO LIJEČENJE RUPTURIRANIH ANEURIZMI - grupa 318.900,00 objava
74. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 161.444.537,50 objava
75. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.494,25 objava
76. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.242,25 objava
77. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 7 - Potrošni medicinski materijal za oftalmologiju83.897,88 objava
78. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1646.852,50 objava
79. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2277.105,13 objava
80. 15.11.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA za Grupu 9., Grupu 20., Grupu 40., Grupu 49. - Grupa 40. Optički biometar287.315,00 objava
81. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 92214.440,80 objava
82. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 99136.143,00 objava
83. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 715.608,25 objava
84. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1615.312,50 objava
85. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 19974.736,00 objava
86. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2286.391,50 objava
87. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2418.963,00 objava
88. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2919.968,90 objava
89. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 32130.630,50 objava
90. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 36170.100,00 objava
91. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 37191.100,00 objava
92. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3848.793,50 objava
93. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 71.050,00 objava
94. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 122.400,00 objava
95. 08.11.2019. Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze7.150,00 objava
96. 07.11.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala324.191,40 objava
97. 07.11.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. GRUPA1.002.310,93 objava
98. 06.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.787,50 objava
99. 04.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.585.615,80 objava
100. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 436.759,75 objava
101. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 622.583,50 objava
102. 25.10.2019. Dezinficijensi po grupama za potrebe Doma zdravlja PGŽ (2019) - Grupa 5: Sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa8.062,50 objava
103. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 3242.334,75 objava
104. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21.970.911,85 objava
105. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 731.927,50 objava
106. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 856.112,50 objava
107. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1144.446,88 objava
108. 18.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - Grupa 2335.925,00 objava
109. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 12.278.385,90 objava
110. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 52.581.849,20 objava
111. 17.10.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE ZA FAKOAPARAT CENTURION448.293,75 objava
112. 11.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 241.688,40 objava
113. 10.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja aparata za operacijske dvorane - Usluga popravaka medicinskih aparata za vitrektomiju124.137,50 objava
114. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 337.800,00 objava
115. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 4121.380,00 objava
116. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 51.302.000,00 objava
117. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 61.790.170,00 objava
118. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 77.560,00 objava
119. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 825.437,50 objava
120. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 2331.185,00 objava
121. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 213.429.369,60 objava
122. 09.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.330.911,05 objava
123. 07.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije914.569,15 objava
124. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Setovi punkcijski za nefrostomiju i suprapubični punkcijski setovi52.854,90 objava
125. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Ureteralni stentovi i kateteri134.220,80 objava
126. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftamologiju - GRUPA 312.100,00 objava
127. 23.09.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 115.142.430,80 objava
128. 23.09.2019. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand684.500,00 objava
129. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00 objava
130. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75 objava
131. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00 objava
132. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00 objava
133. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50 objava
134. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50 objava
135. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75 objava
136. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95 objava
137. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00 objava
138. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00 objava
139. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00 objava
140. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60 objava
141. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75 objava
142. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50 objava
143. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95 objava
144. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03 objava
145. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
146. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00 objava
147. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70 objava
148. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55 objava
149. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00 objava
150. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00 objava
151. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00 objava
152. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00 objava
153. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50 objava
154. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50 objava
155. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75 objava
156. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00 objava
157. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85 objava
158. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00 objava
159. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00 objava
160. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50 objava
161. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85 objava
162. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00 objava
163. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40 objava
164. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
165. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47 objava
166. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41 objava
167. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75 objava
168. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20 objava
169. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75 objava
170. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00 objava
171. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00 objava
172. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50 objava
173. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00 objava
174. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00 objava
175. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50 objava
176. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00 objava
177. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00 objava
178. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00 objava
179. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40 objava
180. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85 objava
181. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25 objava
182. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18 objava
183. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25 objava
184. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25 objava
185. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10 objava
186. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00 objava
187. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00 objava
188. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00 objava
189. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37 objava
190. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25 objava
191. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90 objava
192. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30 objava
193. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00 objava
194. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50 objava
195. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00 objava
196. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00 objava
197. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50 objava
198. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00 objava
199. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90 objava
200. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33 objava
201. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70 objava
202. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00 objava
203. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00 objava
204. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25 objava
205. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50 objava
206. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30 objava
207. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00 objava
208. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00 objava
209. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00 objava
210. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00 objava
211. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00 objava
212. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00 objava
213. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00 objava
214. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80 objava
215. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25 objava
216. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85 objava
217. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65 objava
218. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70 objava
219. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00 objava
220. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00 objava
221. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50 objava
222. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00 objava
223. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50 objava
224. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25 objava
225. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30 objava
226. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75 objava
227. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50 objava
228. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00 objava
229. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00 objava
230. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50 objava
231. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63 objava
232. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25 objava
233. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50 objava
234. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15 objava
235. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00 objava
236. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50 objava
237. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25 objava
238. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00 objava
239. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00 objava
240. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00 objava
241. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50 objava
242. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00 objava
243. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00 objava
244. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50 objava
245. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90 objava
246. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40 objava
247. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38 objava
248. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25 objava
249. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30 objava
250. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45 objava
251. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75 objava
252. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50 objava
253. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60 objava
254. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00 objava
255. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60 objava
256. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00 objava
257. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00 objava
258. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00 objava
259. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50 objava
260. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00 objava
261. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00 objava
262. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75 objava
263. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50 objava
264. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00 objava
265. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50 objava
266. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75 objava
267. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50 objava
268. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75 objava
269. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50 objava
270. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00 objava
271. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50 objava
272. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20 objava
273. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70 objava
274. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00 objava
275. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00 objava
276. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15 objava
277. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00 objava
278. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13 objava
279. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25 objava
280. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80 objava
281. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95 objava
282. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00 objava
283. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00 objava
284. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75 objava
285. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
286. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
287. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
288. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
289. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
290. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
291. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
292. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
293. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
294. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
295. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
296. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
297. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
298. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
299. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
300. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
301. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
302. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
303. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
304. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
305. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
306. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
307. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
308. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
309. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
310. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
311. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
312. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
313. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
314. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
315. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
316. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
317. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
318. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
319. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
320. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
321. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
322. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
323. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
324. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
325. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
326. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
327. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
328. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
329. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
330. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
331. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
332. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
333. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
334. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
335. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
336. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
337. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
338. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
339. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
340. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
341. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
342. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
343. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
344. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
345. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
346. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
347. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
348. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
349. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
350. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
351. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
352. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
353. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
354. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
355. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
356. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
357. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
358. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
359. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
360. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
361. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
362. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
363. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
364. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
365. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
366. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
367. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
368. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
369. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
370. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
371. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
372. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
373. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
374. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
375. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
376. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
377. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
378. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
379. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
380. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
381. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
382. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
383. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
384. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
385. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
386. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
387. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
388. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
389. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
390. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
391. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
392. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
393. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
394. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
395. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
396. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
397. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
398. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
399. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
400. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
401. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
402. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
403. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
404. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
405. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
406. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
407. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
408. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
409. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
410. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
411. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
412. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
413. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
414. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
415. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
416. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
417. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
418. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
419. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
420. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
421. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
422. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
423. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
424. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
425. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
426. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava