MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 25.05.2020. Elektrostimulatori srca518.893,20 objava
2. 22.05.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije – za razdoblje do 17.12.2020 - Grupa 1546.570,00 objava
3. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme broj 5 - 11 grupa - Videokolonoskopski sustav za kirurgiju423.750,00 objava
4. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme br. 8 - Instrumenti za vitrektomiju75.406,25 objava
5. 13.05.2020. Kemikalije - Kemikalije309.582,50 objava
6. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 12. grupa510.939,45 objava
7. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 20. grupa366.600,00 objava
8. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka677.823,75 objava
9. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Plazma sterilizator428.750,00 objava
10. 27.04.2020. KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene267.405,00 objava
11. 21.04.2020. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju i oftalmološki potrošni materijal – dodatna isporuka roba - Grupa 7364.301,25 objava
12. 21.04.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije347.088,50 objava
13. 15.04.2020. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE823.437,50 objava
14. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 12 - Sustav za femtosekundnu operaciju mrene s uređajem za planiranje i digitalnu navigaciju pri ugradnji toričnih intraokularnih leća kod operacije katarakte5.601.718,75 objava
15. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 17 - Oprema za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka1.038.350,00 objava
16. 09.04.2020. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A) podloge za mikrobiologiju sa suplementima216.085,00 objava
17. 02.04.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - GRUPA II - Potrošni materijal za srčanu pumpu4.794.890,00 objava
18. 26.03.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1133.218,75 objava
19. 24.03.2020. nabava za elelktrostimulatore srca i potrošni materijal - grupa290.499,30 objava
20. 24.03.2020. KEMIKALIJE I OTAPALA - KIVETNI TESTOVI ZA VODE62.462,50 objava
21. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1315.714,00 objava
22. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 278.901,20 objava
23. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 326.535,60 objava
24. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 49.222,15 objava
25. 20.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze5.362,50 objava
26. 19.03.2020. Potrošni materijal za ECMO uređaje u vrijednosti od 44.000,00 kn bez PDV-a (od ukupno 800.000,00 kn bez PDV-a)69.655,00 objava
27. 16.03.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 26.648.053,50 objava
28. 13.03.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju II po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 6.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju II15.017,10 objava
29. 10.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2425.760,75 objava
30. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 14.097,50 objava
31. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8302.087,50 objava
32. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 2210.340,63 objava
33. 10.03.2020. Medicinski i hematološki materijal za 2020. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
34. 09.03.2020. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju - Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju III27.231,75 objava
35. 09.03.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5347.339,63 objava
36. 06.03.2020. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 14. Potrošni materijal za ORL7.623,00 objava
37. 05.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,82 objava
38. 05.03.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija159.805,70 objava
39. 03.03.2020. Nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave IV19.641,25 objava
40. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 820.580,00 objava
41. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 1013.419,00 objava
42. 28.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava12.862,50 objava
43. 28.02.2020. Medicinska oprema za neurokirurgiju - Uređaj za neuronavigaciju2.225.000,00 objava
44. 26.02.2020. Materijal za neurokirurgiju III procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 456.000,00 bez PDV-a)206.482,30 objava
45. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 1. Organska otapala – Merck ili jednakovrijedno95.465,00 objava
46. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka - MERCK24.995,00 objava
47. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator skalar3.726,25 objava
48. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 30. Standardi za kvalitetu vina4.187,50 objava
49. 17.02.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - INDIKATORI II27.500,00 objava
50. 17.02.2020. NEUROSTIMULATORI ZA POTREBE DIGESTIVNE KIRURGIJE580.185,90 objava
51. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 5. Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno1.937,50 objava
52. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 9. Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno8.737,50 objava
53. 12.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava133.830,00 objava
54. 10.02.2020. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju143.600,00 objava
55. 06.02.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije345.643,50 objava
56. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri4.769,10 objava
57. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju11.143,40 objava
58. 30.01.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - grupa 31.666.176,75 objava
59. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 352.474,80 objava
60. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 36403.200,00 objava
61. 27.01.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6167.536,88 objava
62. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 647.849,76 objava
63. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 9270.541,60 objava
64. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 1116.682,40 objava
65. 23.01.2020. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA349.125,00 objava
66. 13.01.2020. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBCSM - Dijagnostički i ablacijski kateteri za krioablaciju s pripadajućim kablovima1.720.702,50 objava
67. 09.01.2020. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu468.720,00 objava
68. 08.01.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.069.254,60 objava
69. 07.01.2020. Instrumenti za kardijalnu kirurgiju i urologiju - GRUPA III24.447,50 objava
70. 07.01.2020. Nabava potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Grupa 7112.731,25 objava
71. 07.01.2020. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 434.020,00 objava
72. 31.12.2019. Nabava za uređenje nove ERCP sale i nabava zaštitne opreme od zračenja za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti za potrebe KBCSM - Grupa 2. Automatski dezinfektor i perilica za endoskope visokog standarda186.250,00 objava
73. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 1608.698,00 objava
74. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 779.732,50 objava
75. 23.12.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI 2 - Grupa predmeta nabave 2 - Elektrode, senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije322.003,25 objava
76. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju741.562,50 objava
77. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski11.850,00 objava
78. 19.12.2019. Materijal za koštanu kirurgiju procijenjene vrijednosti 2.313.200,00 kn (dio od ukupne vrijednosti 3.582.878,00 kn bez PDV-a) - Materijal za koštanu kirurgiju495.768,00 objava
79. 13.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2456.805,00 objava
80. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 8. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate219.771,50 objava
81. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 19. Potrošni materijal za gastroskopiju, rektoskopiju i irigografiju3.500,00 objava
82. 09.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 9809.230,75 objava
83. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 1727.791,25 objava
84. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 2263.918,75 objava
85. 06.12.2019. Podloge - Grupa 375.195,00 objava
86. 04.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 244.620,00 objava
87. 02.12.2019. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 91.618.461,50 objava
88. 02.12.2019. Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije223.785,00 objava
89. 28.11.2019. MATERIJAL ZA ENOVASKULARNO LIJEČENJE RUPTURIRANIH ANEURIZMI - grupa 318.900,00 objava
90. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 161.444.537,50 objava
91. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.494,25 objava
92. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.242,25 objava
93. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 7 - Potrošni medicinski materijal za oftalmologiju83.897,88 objava
94. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1646.852,50 objava
95. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2277.105,13 objava
96. 15.11.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA za Grupu 9., Grupu 20., Grupu 40., Grupu 49. - Grupa 40. Optički biometar287.315,00 objava
97. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 92214.440,80 objava
98. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 99136.143,00 objava
99. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 715.608,25 objava
100. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1615.312,50 objava
101. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 19974.736,00 objava
102. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2286.391,50 objava
103. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2418.963,00 objava
104. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2919.968,90 objava
105. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 32130.630,50 objava
106. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 36170.100,00 objava
107. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 37191.100,00 objava
108. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3848.793,50 objava
109. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 71.050,00 objava
110. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 122.400,00 objava
111. 08.11.2019. Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze7.150,00 objava
112. 07.11.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala324.191,40 objava
113. 07.11.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. GRUPA1.002.310,93 objava
114. 06.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.787,50 objava
115. 04.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.585.615,80 objava
116. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 436.759,75 objava
117. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 622.583,50 objava
118. 25.10.2019. Dezinficijensi po grupama za potrebe Doma zdravlja PGŽ (2019) - Grupa 5: Sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa8.062,50 objava
119. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 3242.334,75 objava
120. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21.970.911,85 objava
121. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 731.927,50 objava
122. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 856.112,50 objava
123. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1144.446,88 objava
124. 18.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - Grupa 2335.925,00 objava
125. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 12.278.385,90 objava
126. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 52.581.849,20 objava
127. 17.10.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE ZA FAKOAPARAT CENTURION448.293,75 objava
128. 11.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 241.688,40 objava
129. 10.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja aparata za operacijske dvorane - Usluga popravaka medicinskih aparata za vitrektomiju124.137,50 objava
130. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 337.800,00 objava
131. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 4121.380,00 objava
132. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 51.302.000,00 objava
133. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 61.790.170,00 objava
134. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 77.560,00 objava
135. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 825.437,50 objava
136. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 2331.185,00 objava
137. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 213.429.369,60 objava
138. 09.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.330.911,05 objava
139. 07.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije914.569,15 objava
140. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Setovi punkcijski za nefrostomiju i suprapubični punkcijski setovi52.854,90 objava
141. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Ureteralni stentovi i kateteri134.220,80 objava
142. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftamologiju - GRUPA 312.100,00 objava
143. 23.09.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 115.142.430,80 objava
144. 23.09.2019. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand684.500,00 objava
145. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00 objava
146. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75 objava
147. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00 objava
148. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00 objava
149. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50 objava
150. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50 objava
151. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75 objava
152. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95 objava
153. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00 objava
154. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00 objava
155. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00 objava
156. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60 objava
157. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75 objava
158. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50 objava
159. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95 objava
160. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03 objava
161. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
162. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00 objava
163. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70 objava
164. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55 objava
165. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00 objava
166. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00 objava
167. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00 objava
168. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00 objava
169. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50 objava
170. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50 objava
171. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75 objava
172. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00 objava
173. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85 objava
174. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00 objava
175. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00 objava
176. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50 objava
177. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85 objava
178. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00 objava
179. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40 objava
180. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
181. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47 objava
182. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41 objava
183. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75 objava
184. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20 objava
185. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75 objava
186. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00 objava
187. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00 objava
188. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50 objava
189. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00 objava
190. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00 objava
191. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50 objava
192. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00 objava
193. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00 objava
194. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00 objava
195. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40 objava
196. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85 objava
197. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25 objava
198. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18 objava
199. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25 objava
200. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25 objava
201. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10 objava
202. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00 objava
203. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00 objava
204. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00 objava
205. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37 objava
206. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25 objava
207. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90 objava
208. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30 objava
209. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00 objava
210. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50 objava
211. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00 objava
212. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00 objava
213. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50 objava
214. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00 objava
215. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90 objava
216. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33 objava
217. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70 objava
218. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00 objava
219. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00 objava
220. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25 objava
221. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50 objava
222. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30 objava
223. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00 objava
224. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00 objava
225. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00 objava
226. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00 objava
227. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00 objava
228. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00 objava
229. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00 objava
230. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80 objava
231. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25 objava
232. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85 objava
233. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65 objava
234. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70 objava
235. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00 objava
236. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00 objava
237. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50 objava
238. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00 objava
239. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50 objava
240. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25 objava
241. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30 objava
242. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75 objava
243. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50 objava
244. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00 objava
245. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00 objava
246. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50 objava
247. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63 objava
248. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25 objava
249. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50 objava
250. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15 objava
251. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00 objava
252. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50 objava
253. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25 objava
254. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00 objava
255. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00 objava
256. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00 objava
257. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50 objava
258. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00 objava
259. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00 objava
260. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50 objava
261. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90 objava
262. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40 objava
263. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38 objava
264. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25 objava
265. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30 objava
266. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45 objava
267. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75 objava
268. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50 objava
269. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60 objava
270. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00 objava
271. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60 objava
272. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00 objava
273. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00 objava
274. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00 objava
275. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50 objava
276. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00 objava
277. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00 objava
278. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75 objava
279. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50 objava
280. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00 objava
281. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50 objava
282. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75 objava
283. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50 objava
284. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75 objava
285. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50 objava
286. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00 objava
287. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50 objava
288. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20 objava
289. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70 objava
290. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00 objava
291. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00 objava
292. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15 objava
293. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00 objava
294. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13 objava
295. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25 objava
296. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80 objava
297. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95 objava
298. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00 objava
299. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00 objava
300. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75 objava
301. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
302. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
303. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
304. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
305. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
306. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
307. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
308. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
309. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
310. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
311. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
312. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
313. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
314. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
315. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
316. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
317. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
318. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
319. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
320. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
321. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
322. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
323. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
324. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
325. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
326. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
327. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
328. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
329. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
330. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
331. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
332. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
333. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
334. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
335. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
336. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
337. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
338. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
339. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
340. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
341. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
342. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
343. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
344. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
345. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
346. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
347. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
348. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
349. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
350. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
351. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
352. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
353. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
354. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
355. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
356. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
357. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
358. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
359. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
360. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
361. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
362. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
363. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
364. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
365. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
366. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
367. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
368. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
369. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
370. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
371. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
372. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
373. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
374. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
375. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
376. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
377. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
378. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
379. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
380. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
381. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
382. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
383. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
384. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
385. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
386. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
387. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
388. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
389. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
390. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
391. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
392. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
393. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
394. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
395. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
396. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
397. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
398. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
399. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
400. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
401. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
402. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
403. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
404. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
405. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
406. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
407. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
408. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
409. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
410. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
411. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
412. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
413. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
414. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
415. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
416. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
417. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
418. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
419. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
420. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
421. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
422. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
423. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
424. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
425. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
426. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
427. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
428. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
429. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
430. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
431. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
432. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
433. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
434. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
435. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
436. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
437. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
438. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
439. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
440. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
441. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
442. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava