MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg D. Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
2. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
3. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
4. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
5. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
6. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
7. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
8. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
9. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
10. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
11. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
12. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
13. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
14. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
15. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
16. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
17. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
18. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
19. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
20. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
21. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
22. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
23. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
24. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
25. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
26. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
27. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
28. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
29. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
30. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
31. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
32. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
33. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
34. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
35. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
36. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
37. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
38. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
39. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
40. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
41. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
42. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
43. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
44. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
45. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
46. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
47. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
48. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
49. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
50. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
51. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
52. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
53. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
54. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
55. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
56. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
57. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
58. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
59. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
60. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
61. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
62. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
63. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
64. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
65. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
66. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
67. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
68. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
69. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
70. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
71. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
72. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
73. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
74. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
75. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
76. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
77. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
78. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
79. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
80. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
81. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
82. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
83. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
84. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
85. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
86. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
87. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
88. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
89. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
90. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
91. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
92. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
93. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
94. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
95. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
96. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
97. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
98. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
99. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
100. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
101. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
102. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
103. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
104. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
105. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
106. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
107. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
108. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava