MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 31.05.2023. Uređaj za fakoelmuzifikaciju92.400,00 objava
2. 26.05.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - GRUPA 1 - Potrošni materijal za neurokirurgiju31.830,75 objava
3. 25.05.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju1.167.887,19 objava
4. 24.05.2023. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Boje za hematologiju i citologiju (za razdoblje od 2 godine)13.714,00 objava
5. 22.05.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 2082.934,44 objava
6. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 1.39.228,00 objava
7. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 2.6.694,80 objava
8. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 3.9.166,50 objava
9. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 4.2.562,00 objava
10. 22.05.2023. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama, dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca - Grupa 5.1.837,50 objava
11. 22.05.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 8.708,00 EUR bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 265.445,62 EUR bez PDV-a)8.662,60 objava
12. 16.05.2023. Uređaj za fakoelmuzifikaciju92.400,00 objava
13. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. A3.309,78 objava
14. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. B886,32 objava
15. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 5. C1.772,65 objava
16. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 7. A505,87 objava
17. 09.05.2023. Kateteri (grupe 1-9) - Grupa 9.1.384,53 objava
18. 05.05.2023. NABAVA KEMIKALIJA, LABORATORIJSKOG POSUĐA I PRIBORA - Enzimi6.431,88 objava
19. 05.05.2023. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju139.149,00 objava
20. 05.05.2023. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7.- medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju22.384,53 objava
21. 28.04.2023. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 34. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate9.873,81 objava
22. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 992.997,01 objava
23. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 104.016,32 objava
24. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1195.131,99 objava
25. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1674.629,50 objava
26. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1720.937,01 objava
27. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 20157.679,49 objava
28. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2121.359,55 objava
29. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2758.011,23 objava
30. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 2824.608,98 objava
31. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 30206.364,82 objava
32. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3119.947,14 objava
33. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3589.384,83 objava
34. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 3831.363,01 objava
35. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 196.575,75 objava
36. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 236.512,04 objava
37. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 477.461,28 objava
38. 21.04.2023. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 716.065,30 objava
39. 19.04.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - GRUPA 1561.522,63 objava
40. 19.04.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a9.743,85 objava
41. 18.04.2023. lijekovi morfin, ranibizumab, karbakol (u vrijednosti od 16.594,90 EUR bez PDV-a) - grupa 23.879,79 objava
42. 17.04.2023. nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa381.594,45 objava
43. 17.04.2023. nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i nabava za elektrostimulatore srca (pacemakere) - Grupa1768.031,15 objava
44. 11.04.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3.19.174,38 objava
45. 07.04.2023. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJE - Grupa 1 – Kirurški setovi i dodatci za operaciju mrene161.505,81 objava
46. 07.04.2023. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJE - Grupa 2 – Kirurški setovi i dodatci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije597.228,95 objava
47. 05.04.2023. Medicinski i hematološki materijal za 2023. godinu – ponovljeni postupak za Grupu 3 i Grupu 6 - Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju2.055,00 objava
48. 31.03.2023. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3126.340,05 objava
49. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu1.273,74 objava
50. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju2.239,70 objava
51. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 46.526,38 objava
52. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 64.566,59 objava
53. 27.03.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.440.598,90 objava
54. 24.03.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju760.003,98 objava
55. 23.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.220.299,45 objava
56. 22.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju190.000,99 objava
57. 09.03.2023. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju 2.113.291,00 objava
58. 07.03.2023. Potrošni materijal za angiografske pretrage_intervencijska radiologije, 8 grupa - Grupa 1:Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije56.377,11 objava
59. 06.03.2023. Potrošni i ugradbeni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - GRUPA 1106.176,89 objava
60. 03.03.2023. Podloge - Grupa 322.261,76 objava
61. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 115.777,42 objava
62. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 28.974,25 objava
63. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 368.622,67 objava
64. 01.03.2023. Kateteri, 10 grupa - Grupa 6:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent3.755,10 objava
65. 27.02.2023. Uređaj za fakoemulzifikaciju za potrebe Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice95.625,00 objava
66. 21.02.2023. NABAVA SPECIFIČNIH KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA CEKOM I CARDIOMETABOLIC U 2022. GODINI TE NABAVA KEMIKALIJA I LABORATORIJSKE PLASTIKE ZA POTREBE PROJEKTA CASMOUSE U 2022. GODINI. - Grupa 19. CasMouse – KEMIKALIJE ZA UZGOJ I TRANSFEKCIJU ADHERENTNIH ANIMALNIH STANICA3.787,58 objava
67. 20.02.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte264.583,00 objava
68. 20.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte66.145,75 objava
69. 15.02.2023. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 57.590,28 objava
70. 14.02.2023. Nabava medicinske opreme za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju i Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice - GRUPA 1. - Uređaj za automatsko pranje i dezinfekciju endoskopa24.885,53 objava
71. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa146.161,58 objava
72. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA I PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 2818.741,51 objava
73. 13.02.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU-grupe - Grupa 7 – Set boja za brzo bojenje stanica795,01 objava
74. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 315.024,89 objava
75. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 46.491,21 objava
76. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 3. GRUPA27.659,43 objava
77. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 4. GRUPA171.796,93 objava
78. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 5. GRUPA345.348,20 objava
79. 03.02.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio grupa 1174.010,92 objava
80. 02.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 331.235,68 objava
81. 02.02.2023. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 83.450,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 484.039,00 kn bez PDV-a) - grupa 42.710,53 objava
82. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 10675,89 objava
83. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 49240,89 objava
84. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 541.211,10 objava
85. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 59282,20 objava
86. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 1. Organska otapala37.536,17 objava
87. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 4. Krute kemikalije veće od 500 g u pak2.113,44 objava
88. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda17.327,79 objava
89. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR1.768,53 objava
90. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja3.726,19 objava
91. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 33. Standardi – razni583,98 objava
92. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 41. Kemikalije i standardi za TOC TN analizator u krutim uzorcima489,75 objava
93. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 38. Standard za salinitet primotronic ili jednakovrijedno160,93 objava
94. 01.02.2023. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 251.486,99 objava
95. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 5.583,22 objava
96. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 6.164,24 objava
97. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 8.42.574,16 objava
98. 30.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA386.785,47 objava
99. 27.01.2023. Linearna sonda za endoskopski ultrazvuk i videoprocesor120.943,66 objava
100. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 62.027,39 objava
101. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 1659.291,13 objava
102. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 4126.582,72 objava
103. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 25.783,73 objava
104. 26.01.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 6123.973,46 objava
105. 26.01.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 96-21 - Grupa 3290.215,01 objava
106. 25.01.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU –iznimna žurnost93.032,58 objava
107. 25.01.2023. Potrošni med.materijal za hemodijalizu, po grupama (G1-G2) - Potrošni med.mat.za hemodijalizu za ispostave M.Lošinj i Rab205.486,86 objava
108. 24.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 661.986,73 objava
109. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 380.095,55 objava
110. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 512.603,36 objava
111. 24.01.2023. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri725,78 objava
112. 24.01.2023. Urološki potrošni materijal - Grupa 210.193,80 objava
113. 23.01.2023. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GINEKOLOGIJE I IVF-a - potrošni materijal - Grupa predmeta nabave 113.483,97 objava
114. 20.01.2023. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio grupa 5160.362,04 objava
115. 19.01.2023. Potrošni materijal za ECMO uređaje u iznosu od 922.741,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 924.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 212.634,88 objava
116. 11.01.2023. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI II- GRUPE - Grupa 5 – Set za operaciju katarakte30.360,34 objava
117. 10.01.2023. Ultrazvučni endoskop za zakrivljeno linearno skeniranje82.619,95 objava
118. 05.01.2023. Uređaj za izvantjelesnu cirkulaciju (EKC uređaj) - Grupa 2279.381,51 objava
119. 03.01.2023. Navigacijski sustav za rinokirurgiju (ORL)131.893,29 objava
120. 02.01.2023. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju-3.dio - Grupa 6136.626,00 objava
121. 02.01.2023. Materijal za dijalizu - Grupa 111.148.931,00 objava
122. 02.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I83.215,61 objava
123. 30.12.2022. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.6.264.848,50 objava
124. 30.12.2022. Elektrostimulatori srca, 2 grupe - Grupa 1:Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju, kardoiverter defibrilator652.686,30 objava
125. 29.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00 objava
126. 28.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.3.132.424,25 objava
127. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.636.431,85 objava
128. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.817.086,70 objava
129. 23.12.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I1.253.976,00 objava
130. 23.12.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 38.608.607,80 objava
131. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)3.608.600,00 objava
132. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 2554.250,00 objava
133. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 54.138.301,40 objava
134. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)443.400,00 objava
135. 21.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 34.304.303,90 objava
136. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 9431.760,00 objava
137. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D3.024,00 objava
138. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 15538.671,00 objava
139. 15.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D486.727,50 objava
140. 08.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju3.249.950,00 objava
141. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 13.962.907,50 objava
142. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 3541.876,25 objava
143. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 41.195.505,80 objava
144. 05.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene272.086,25 objava
145. 01.12.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Orl operacije116.546,00 objava
146. 01.12.2022. Potrošni materijal za regionalnu kemoterapiju334.583,00 objava
147. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00 objava
148. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00 objava
149. 29.11.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE, KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE, NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE, KARDIOLOGIJE - Grupa 735.584,50 objava
150. 28.11.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 12 grupa - Potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju X310.058,55 objava
151. 25.11.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 210.054.071,00 objava
152. 23.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju3.414.382,00 objava
153. 21.11.2022. Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00 objava
154. 21.11.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21439.551,00 objava
155. 16.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21219.775,50 objava
156. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 1251.879,25 objava
157. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 2166.897,50 objava
158. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 3245.050,00 objava
159. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 4104.625,00 objava
160. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 5109.375,00 objava
161. 11.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice2.566.400,00 objava
162. 08.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
163. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.16.1002 CVV4.110,00 objava
164. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.18.1008 CVV24.325,00 objava
165. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.19.1020 CVV3.125,00 objava
166. 02.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 221.335,00 objava
167. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju10.260,00 objava
168. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju50.544,00 objava
169. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.284,00 objava
170. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju9.258,00 objava
171. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju35.569,00 objava
172. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.032,50 objava
173. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju119.000,00 objava
174. 24.10.2022. DIJALIZATORI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 24.627.864,50 objava
175. 24.10.2022. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00 objava
176. 24.10.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju618.955,52 objava
177. 21.10.2022. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.089,80 objava
178. 20.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.544,90 objava
179. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 6.481.410,00 objava
180. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 7.17.660,00 objava
181. 17.10.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion188.760,00 objava
182. 13.10.2022. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 639.031,65 objava
183. 11.10.2022. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek696.937,50 objava
184. 10.10.2022. DEFIBRILATORI I ELEKTROSTIMULATORI SRCA SA PRIPADAJUĆIM ELEKTRODAMA - grupe - Grupa 10 – Defibrilatori i elektrostimulatori srca sa pripadajućim elektrodama X1.790.741,05 objava
185. 10.10.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA II - grupe - Grupa 3 – Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha171.294,00 objava
186. 06.10.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 22.820.470,40 objava
187. 04.10.2022. Stup za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju)897.500,00 objava
188. 03.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a73.415,00 objava
189. 03.10.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a146.830,00 objava
190. 03.10.2022. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 129.200,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 252.395,00 objava
191. 30.09.2022. Uređaji za opremanje gastroenterološke ordinacije u Orahovici1.121.875,00 objava
192. 30.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 193.970,00 objava
193. 27.09.2022. GODIŠNJE ODRŽAVANJE OPREME PROIZVOĐAČA ALCON, CANTEL I PHILIPS MEDICAL KOJI SU U UPOTREBI U KLINIČKOJ BOLNICI SVETI DUH - 2 grupe - Grupa 1 – Godišnje održavanje opreme proizvođača Alcon i Cantel koji su u upotrebi u Kliničkoj bolnici Sveti Duh320.000,00 objava
194. 26.09.2022. Kemikalije i trake s reagensima - 27 grupa - Grupa 437.037,50 objava
195. 26.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike 1a i 1b4.025,00 objava
196. 23.09.2022. KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene544.172,50 objava
197. 22.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - 2. grupa705.986,40 objava
198. 22.09.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe kardiologije - Grupa predmeta nabave 34.375.833,75 objava
199. 19.09.2022. Materijal za steritest289.475,00 objava
200. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 18654.024,00 objava
201. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 34151.200,00 objava
202. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 35153.615,00 objava
203. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3648.793,50 objava
204. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 403.250,00 objava
205. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4155.650,00 objava
206. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4282.536,00 objava
207. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 43102.270,00 objava
208. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 45261.135,00 objava
209. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4669.300,00 objava
210. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 726.754,00 objava
211. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2315.655,50 objava
212. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2830.187,50 objava
213. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 31224.889,00 objava
214. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4782.612,50 objava
215. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 51278.000,00 objava
216. 19.09.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju 111.672.745,50 objava
217. 16.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic743.750,00 objava
218. 16.09.2022. Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic1.487.500,00 objava
219. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 12.700,00 objava
220. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 2312,50 objava
221. 16.09.2022. Uređaj za operaciju prednjeg segmenta oka, katarakte687.375,00 objava
222. 16.09.2022. Jednogodišnja nabava TAVIA - GRUPA 3.BALON EKSPANDIRAJUĆA AORTALNA VALVULA1.517.250,00 objava
223. 16.09.2022. Endoskopija gastro materijal u vrijednosti od 1.815.390,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 4.560.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 5406.898,50 objava
224. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 33.780,00 objava
225. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 662.500,00 objava
226. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 94.305,00 objava
227. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 155.386,50 objava
228. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 181.804,75 objava
229. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2112.402,25 objava
230. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 222.125,00 objava
231. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2536.742,50 objava
232. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 269.135,00 objava
233. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2764.980,00 objava
234. 06.09.2022. NABAVA STANDARDA, CERTIFICIRANOG REFERENTNOG MATERIJALA I KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA ISTRAŽIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA RAZVOJ PLIJESNI, MIKOTOKSINA... - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene20.862,50 objava
235. 06.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek371.875,00 objava
236. 06.09.2022. Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek1.487.500,00 objava
237. 05.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI - 1. GRUPA913.500,00 objava
238. 05.09.2022. Aparat za phacoemulzifikaciju705.000,00 objava
239. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 12 - Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne14.007,00 objava
240. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 43 - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama65.000,00 objava
241. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 75 - Potrošni materijal za endoskopiju228.642,00 objava
242. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 45 - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION233.737,50 objava
243. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 5651.000,00 objava
244. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 214.466.805,60 objava
245. 31.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.546.296,55 objava
246. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 729.143,80 objava
247. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 25206.016,25 objava
248. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 33480.934,50 objava
249. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 5108.646,25 objava
250. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 151.870,63 objava
251. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 37332.939,00 objava
252. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 4029.925,00 objava
253. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2317.640,00 objava
254. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2613.396,50 objava
255. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 271.317.816,25 objava
256. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 3632.518,75 objava
257. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 328.875,00 objava
258. 29.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - grupa 135.642.231,25 objava
259. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 1123.633,75 objava
260. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 31116.180,00 objava
261. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 388.750,00 objava
262. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 665.812,50 objava
263. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7049.077,50 objava
264. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7216.175,00 objava
265. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 22957.041,25 objava
266. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 33155.767,50 objava
267. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 3545.465,00 objava
268. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 36348.918,75 objava
269. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 4047.796,00 objava
270. 25.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - grupa 6976.237,50 objava
271. 25.08.2022. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - grupa 11.333.746,15 objava
272. 25.08.2022. PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - grupa 1422.341,35 objava
273. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 12.387.674,80 objava
274. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 42.178.594,60 objava
275. 24.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice29.208,50 objava
276. 24.08.2022. Sustav za navigaciju za potrebe otorinolaringologije1.812.500,00 objava
277. 22.08.2022. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio grupa 260.280,50 objava
278. 18.08.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje19.940,50 objava
279. 16.08.2022. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - grupa 2657.867,00 objava
280. 16.08.2022. Intraokularne leće - grupa 4568.437,70 objava
281. 12.08.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU- iznimna žurnost - Grupa 1705.900,44 objava
282. 04.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije 12.292.250,00 objava
283. 04.08.2022. KEMIKALIJE I OTAPALA - KEMIKALIJE ZA ODREĐIVANJE METALA U TRAGOVIMA28.587,50 objava
284. 01.08.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 512.909.884,25 objava
285. 01.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 56.454.942,13 objava
286. 20.07.2022. Elektrostimulatori srca - Elektrostimulatori srca I369.565,00 objava
287. 15.07.2022. Materijal za neurokirurgiju - Grupa 2340.993,50 objava
288. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca - GRUPA III. DIJAGNOSTIČKI I ABLACIJSKI KATETERI ZA "TEMPERATURE CONNTROLLED" I KRIOABLACIJU S PRIPADAJUĆIM KABLOVIMA1.410.770,25 objava
289. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - TORAKOLUMBALNA KRALJEŠNICA - AUGMENTACIJA I VERTEBROSINTEZA253.379,00 objava
290. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - LUMBALNA KRALJEŠNICA - PREDNJA SPONDILODEZA (ALIF, OLIF, PLIF, TLIF)75.264,00 objava
291. 07.07.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa307.012,85 objava
292. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 7. grupa3.250,80 objava
293. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa610.774,90 objava
294. 04.07.2022. Potrošni i ugradbeni materijal za elektrostimulaciju srca - GRUPA II.1.273.626,48 objava
295. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa A-a)2.013.206,15 objava
296. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa J244.474,05 objava
297. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - I2.580,13 objava
298. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - II2.373,75 objava
299. 24.06.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 312.267.870,00 objava
300. 23.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 36.133.935,00 objava
301. 21.06.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - 3. GRUPA411.672,80 objava
302. 20.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju8.799.446,00 objava
303. 17.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10 objava
304. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala čista15.850,00 objava
305. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije p.a.102.487,75 objava
306. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kemikalije23.243,13 objava
307. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Pentan i heksan19.300,00 objava
308. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Modifikatori3.750,00 objava
309. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kiseline11.237,50 objava
310. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala p.a.10.442,25 objava
311. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kiseline i lužine p.a.9.657,50 objava
312. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Etanoli70.000,00 objava
313. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Ostale kemikalije33.690,50 objava
314. 17.06.2022. Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju17.598.892,00 objava
315. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA567.219,50 objava
316. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA189.625,00 objava
317. 31.05.2022. Nabava potrošnog materijala za ugradnju stimulatora sakralnog živca1.327.687,50 objava
318. 31.05.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 201.249.739,00 objava
319. 31.05.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - Grupa predmeta nabave 31.032.872,00 objava
320. 26.05.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 20624.869,50 objava
321. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Intraokularni plin125.245,00 objava
322. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju1.370.800,00 objava
323. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski231.250,00 objava
324. 19.05.2022. PHACO aparat705.000,00 objava
325. 17.05.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 8199.629,00 objava
326. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 1230.240,00 objava
327. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 15127.435,00 objava
328. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 17132.190,80 objava
329. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2069.502,50 objava
330. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2520.412,50 objava
331. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2812.316,80 objava
332. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 301.615,95 objava
333. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 3218.047,50 objava
334. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 11.209.723,75 objava
335. 12.05.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu, 17 grupe - Grupa 8:Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata214.830,00 objava
336. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje75.144,00 objava
337. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje25.272,00 objava
338. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje8.783,00 objava
339. 10.05.2022. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima211.581,25 objava
340. 10.05.2022. Potrošni medicinski materijal za citologiju i patologiju – Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 6. Proizvodi za histologiju i patologiju 616.356,25 objava
341. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje300.680,00 objava
342. 28.04.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3144.470,50 objava
343. 27.04.2022. Medicinski i hematološki materijal za 2022. godinu - ponovljeni postupak - Grupa 614.722,50 objava
344. 27.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje240.309,70 objava
345. 25.04.2022. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju - Grupa 3: Potrošni materijal za interventnu kardiologiju III479.573,33 objava
346. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C87.820,00 objava
347. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – B53.109,00 objava
348. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C101.120,00 objava
349. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal i ostali pribor za ERCP – B135.307,50 objava
350. 22.04.2022. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.-medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju843.345,00 objava
351. 19.04.2022. ENDOSKOPSKI POTROŠNI MATERIJAL-grupe - Grupa 3 - Potrošni materijal za dezinfekciju endoskopa1.112.468,75 objava
352. 08.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje239.472,70 objava
353. 04.04.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom149.134,50 objava
354. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 2554.250,00 objava
355. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 3A720.625,00 objava
356. 30.03.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju- 7 grupa - Grupa 1:Potrošni materijal za neurokirurgiju208.288,50 objava
357. 29.03.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za otološke operacije1.082.337,50 objava
358. 29.03.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom539.610,00 objava
359. 28.03.2022. Medicinski potrošni materijal - Grupa 19430.756,25 objava
360. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala175.561,25 objava
361. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda96.672,50 objava
362. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR11.172,50 objava
363. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja11.754,00 objava
364. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi razni1.636,25 objava
365. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 38. Standard za salinitet Primotronic ili jednakovrijedno1.125,00 objava
366. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 32. Potrošni materijal za ORL4.599,00 objava
367. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate65.463,00 objava
368. 22.03.2022. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II482.637,40 objava
369. 21.03.2022. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije644.462,70 objava
370. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu8.925,00 objava
371. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju7.325,00 objava
372. 07.03.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje238.560,70 objava
373. 07.03.2022. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm, Cantel1.185.000,00 objava
374. 03.03.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA (ponovljeni postupak)158.125,00 objava
375. 21.02.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje234.132,70 objava
376. 21.02.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 4.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju392.885,85 objava
377. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1634.200,00 objava
378. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2625.800,10 objava
379. 18.02.2022. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 6360.507,00 objava
380. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 2779.935,00 objava
381. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 4900.000,00 objava
382. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 16315.000,00 objava
383. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 19856.212,00 objava
384. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 20327.210,00 objava
385. 16.02.2022. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa III.576.218,65 objava
386. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 62.572,50 objava
387. 14.02.2022. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8326.362,96 objava
388. 14.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU potrošni materijal za TAVI i TEVAR EVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20264.600,00 objava
389. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2212.060,15 objava
390. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 343.118,25 objava
391. 08.02.2022. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu111.250,00 objava
392. 08.02.2022. Ultrazvučni endoskop za radijalno skeniranje687.500,00 objava
393. 31.01.2022. MATERIJAL ZA KOŠTANU KIRURGIJU III procijenjene vrijednosti 163.000,00 kn bez PDV-a, dio od ukupno 5.200.000,00 kn bez PDVa - Grupa 315.275,40 objava
394. 31.01.2022. Potrošni materijal za otološke operacije2.164.675,00 objava
395. 28.01.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA162.500,00 objava
396. 21.01.2022. Podloge - Grupa 3128.680,00 objava
397. 21.01.2022. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu, po grupama za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2022) - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za Ispostave Mali Lošinj i Rab1.336.751,10 objava
398. 19.01.2022. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 595.199,00 objava
399. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.215,50 objava
400. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA2.914.235,10 objava
401. 17.01.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA5.828.470,20 objava
402. 14.01.2022. Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke - Grupa 5.727,65 objava
403. 14.01.2022. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU MERCK ili jednakovrijedno27.450,00 objava
404. 13.01.2022. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2348.266,25 objava
405. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)53.985,00 objava
406. 07.01.2022. Nabava 2 (dva) uređaja za EKC - GRUPA 12.875.000,00 objava
407. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)623.500,00 objava
408. 03.01.2022. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3470.690,50 objava
409. 03.01.2022. Sustav za kiruršku navigaciju5.231.250,00 objava
410. 31.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3235.345,25 objava
411. 30.12.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C GRUPA1.043.438,20 objava
412. 27.12.2021. ENDOSKOPSKI STUPOVI ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE3.000.000,00 objava
413. 24.12.2021. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent26.387,55 objava
414. 22.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANGIOGRAFSKE PRETRAGE-INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA, 8 GRUPA - Grupa 1 Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije392.717,85 objava
415. 21.12.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje233.778,70 objava
416. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 6 - Kateter za radiofrekventnu ablaciju i potrošni materijal za "HIPEC"375.505,00 objava
417. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 32.754.253,00 objava
418. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 2.592.150,43 objava
419. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 3.1.802.061,58 objava
420. 10.12.2021. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3798.288,88 objava
421. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 1, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom4.055.318,00 objava
422. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom11.934,00 objava
423. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom14.892,00 objava
424. 06.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a3.761.286,30 objava
425. 06.12.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a7.522.572,60 objava
426. 02.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU309.653,00 objava
427. 30.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice215.125,00 objava
428. 22.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA2.694.720,00 objava
429. 22.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri44.803,50 objava
430. 19.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice5.132.800,00 objava
431. 19.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri22.401,75 objava
432. 19.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA5.389.440,00 objava
433. 17.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK281.688,75 objava
434. 16.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze401.872,75 objava
435. 15.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze803.745,50 objava
436. 15.11.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije9.468.224,75 objava
437. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00 objava
438. 08.11.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje232.645,70 objava
439. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00 objava
440. 08.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.248.980,28 objava
441. 04.11.2021. Potrošni materijal za ECMO uređaje - grupa 2128.715,00 objava
442. 04.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
443. 03.11.2021. lijek karbakol (u vrijednosti od 12.312,00 kn bez PDV-a)12.927,60 objava
444. 02.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE,KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE,NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE,KARDIOLOGIJE - GRUPA 7.35.261,63 objava
445. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 12. GRUPA566.199,90 objava
446. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 23. GRUPA767.865,00 objava
447. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 1473.868,75 objava
448. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 264.188,00 objava
449. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 569.575,63 objava
450. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 826.718,75 objava
451. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 12574.993,75 objava
452. 26.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40 objava
453. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.252.700,00 objava
454. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 6.21.546,00 objava
455. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 7.106.782,40 objava
456. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 8.2.696,40 objava
457. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.23.145,00 objava
458. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 11.88.922,50 objava
459. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 14.2.168,25 objava
460. 22.10.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 3399.140,00 objava
461. 19.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 52.066.034,00 objava
462. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 545.769,50 objava
463. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 102.258.973,50 objava
464. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 131.827.325,00 objava
465. 18.10.2021. Obavijest o odabiru - Intraokularne leće90.840,00 objava
466. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 10268.642,50 objava
467. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 15375.385,50 objava
468. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - ELEKTROSTIMULATORI SRCA, DEFIBRILATORI TE PRIPADAJUĆI POTROŠNI MATERIJAL 27.277.635,10 objava
469. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - UREĐAJ ZA PRAĆENJE PACIJENATA NA DALJINU225.000,00 objava
470. 18.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR-EVAR procedure – dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20 - grupa 11.642.987,50 objava
471. 15.10.2021. NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 1410.062,50 objava
472. 15.10.2021. Obavijest o odabiru - Uređaj za određivanje koagulacije krvi33.000,00 objava
473. 13.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 145.031,25 objava
474. 13.10.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za orl operacije101.500,00 objava
475. 11.10.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.230.151,41 objava
476. 07.10.2021. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5157.960,00 objava
477. 05.10.2021. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00 objava
478. 28.09.2021. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Specijalne podloge za mikrobiologiju154.218,75 objava
479. 27.09.2021. Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.234.925,00 objava
480. 23.09.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.117.462,50 objava
481. 23.09.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju236.895,08 objava
482. 20.09.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju686.169,00 objava
483. 16.09.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 51.206.491,55 objava
484. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 12311.547,50 objava
485. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 164.375,00 objava
486. 09.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 248.195,00 objava
487. 08.09.2021. NABAVA UREĐAJA ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU440.000,00 objava
488. 01.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice1.411.035,00 objava
489. 31.08.2021. Obavijest o odabiru - Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju86.577,00 objava
490. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 6261.240,00 objava
491. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 7103.950,00 objava
492. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 875.612,50 objava
493. 27.08.2021. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA309.468,75 objava
494. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 171.152,50 objava
495. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 5241.313,75 objava
496. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 751.400,00 objava
497. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 10308.895,83 objava
498. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 1316.250,00 objava
499. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 153.741,25 objava
500. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 162.693,25 objava
501. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 249.426,38 objava
502. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25293.317,50 objava
503. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2619.805,00 objava
504. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.241.522,50 objava
505. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 323.780,00 objava
506. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33498.760,00 objava
507. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3445.657,50 objava
508. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3626.387,50 objava
509. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 37466.228,00 objava
510. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 4059.850,00 objava
511. 27.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 151.403.148,60 objava
512. 26.08.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 65.219.089,00 objava
513. 25.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00 objava
514. 24.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 62.609.544,50 objava
515. 23.08.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 35.456.906,25 objava
516. 19.08.2021. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion173.121,00 objava
517. 17.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a25.830,00 objava
518. 17.08.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a51.660,00 objava
519. 12.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI, za potrebe KBC-a Osijek - 1. grupa882.000,00 objava
520. 10.08.2021. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek823.437,50 objava
521. 09.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata36.510,63 objava
522. 06.08.2021. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata73.021,25 objava
523. 06.08.2021. KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK563.377,50 objava
524. 03.08.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I187.582,95 objava
525. 20.07.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kemikalije (4 grupe)106.962,00 objava
526. 19.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa 2 - Potrošni materijal za EVAR procedure i periferne arterijske bolesti2.820.552,30 objava
527. 13.07.2021. Kemikalije i trake s reagensima, 24 grupe - Grupa 4.30.887,50 objava
528. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 6.21.866,25 objava
529. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 10.9.198,00 objava
530. 13.07.2021. Intraokularne leće i popratni medicinski potrošni materijal za Oftalmologiju - Grupa 6.b174.548,75 objava
531. 13.07.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Elektrostimulatori srca I317.183,65 objava
532. 12.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.977.989,00 objava
533. 25.06.2021. Materijal za steritest328.625,00 objava
534. 24.06.2021. Materijal za neurokirurgiju330.625,50 objava
535. 18.06.2021. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije288.072,13 objava
536. 17.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10 objava
537. 15.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 636.714,50 objava
538. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 53173,25 objava
539. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 77346,50 objava
540. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 837.854,00 objava
541. 07.06.2021. Elektrostimulatori srca741.640,20 objava
542. 31.05.2021. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima210.875,25 objava
543. 24.05.2021. Nabava opreme sustav za intraoperativno neurofiziološko praćenje380.000,00 objava
544. 19.05.2021. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 6.39.031,65 objava
545. 18.05.2021. kemikalije visoke čistoće - kemikalije visoke čistoće -grupa A145.020,00 objava
546. 18.05.2021. kemikalije p.a. - kemikalije p.a. - grupa A108.492,50 objava
547. 18.05.2021. Endoskopski stupovi (kolonoskopija i gastroskopija)987.500,00 objava
548. 13.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu236.375,00 objava
549. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA325.379,37 objava
550. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.430.372,95 objava
551. 10.05.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - GRUPA 2151.458,75 objava
552. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 19565.236,00 objava
553. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 38191.100,00 objava
554. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 451.300,00 objava
555. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4655.650,00 objava
556. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4780.736,00 objava
557. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 48282.387,00 objava
558. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 720.685,00 objava
559. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 22141.240,00 objava
560. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2439.280,50 objava
561. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2925.305,00 objava
562. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 32258.531,00 objava
563. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.631.428,00 objava
564. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.157.802,40 objava
565. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.53.071,20 objava
566. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.18.444,30 objava
567. 29.04.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.249.162,45 objava
568. 28.04.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 7 grupa - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije316.417,50 objava
569. 27.04.2021. KEMIKALIJE I OTAPALA - Kemikalije za određivanje metala u tragovima19.027,50 objava
570. 26.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 1651.680,50 objava
571. 26.04.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 11.303.361,00 objava
572. 26.04.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija grupa 360.280,50 objava
573. 26.04.2021. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.141,25 objava
574. 21.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2186.418,13 objava
575. 21.04.2021. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2372.836,25 objava
576. 21.04.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za potrebe Odjela za intervencijsku gastroenterologiju i endoskopiju199.480,00 objava
577. 19.04.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 75.092,10 objava
578. 16.04.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - Grupa predmeta nabave 24.794.890,00 objava
579. 16.04.2021. Medicinski potrošni materijal za izvantjelesnu cirkulaciju - Grupa predmeta nabave 1714.937,50 objava
580. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 1- Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju -SSIR149.100,00 objava
581. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 4 - Elektrostimulatori srca implatibilni sa priborom za ugradnju - dvokomorni elektrostimulator kompatibilan s algoritmom za terapiju vazovagalne sinkope136.458,00 objava
582. 08.04.2021. UTZ sonde za potrebe KBC Rijeka93.750,00 objava
583. 07.04.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 8420.429,38 objava
584. 02.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za anesteziju II - Grupa 32140.000,00 objava
585. 01.04.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 8. Potrošni materijal za ORL4.326,00 objava
586. 29.03.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije860.987,65 objava
587. 29.03.2021. Materijal za anesteziju II - Grupa 32280.000,00 objava
588. 22.03.2021. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA650.758,75 objava
589. 18.03.2021. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju (po grupama) - II. ponovljeni postupak - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju IV567.703,50 objava
590. 17.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca474.691,35 objava
591. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala122.821,25 objava
592. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka26.178,75 objava
593. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR9.082,50 objava
594. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 31. Standardi za vanjsku kontrolu2.372,50 objava
595. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi za određivanje točke paljenja11.750,00 objava
596. 15.03.2021. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Grupa 5367.695,00 objava
597. 15.03.2021. Kemikalije i potrošni materijal za CAT PHARMA - Biokemijski reagensi2.792,50 objava
598. 12.03.2021. Medicinski i hematološki materijal za 2021. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju14.025,00 objava
599. 12.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa222.189,47 objava
600. 05.03.2021. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije554.262,45 objava
601. 04.03.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S3.034.290,00 objava
602. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju597.972,60 objava
603. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju1.651.973,00 objava
604. 02.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.517.145,00 objava
605. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 16261.217,45 objava
606. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 15811.568,30 objava
607. 01.03.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini 2 - Grupa predmeta nabave 2277.726,25 objava
608. 01.03.2021. Potrošni medicinski materijal za operaciju - grupa 21. Set za suprapubičnu drenažu7.030,80 objava
609. 01.03.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 26.720.028,50 objava
610. 22.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju805.693,00 objava
611. 22.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3.187.230,00 objava
612. 19.02.2021. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA198.675,00 objava
613. 17.02.2021. Instrumentarij za transplantaciju rožnice u vrijednosti od 70.000,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti nabave 592.000,00 kn bez PDV-a)81.962,50 objava
614. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 5. DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU SIGMA ili jednakovrijedan2.537,50 objava
615. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU18.700,00 objava
616. 17.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Potrošni materijal za neurokirurgiju173.299,35 objava
617. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa A499.511,25 objava
618. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa B336.703,50 objava
619. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C330.042,00 objava
620. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa D135.425,00 objava
621. 12.02.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. grupa predmeta nabave411.672,80 objava
622. 10.02.2021. LABORATORIJSKI I MEDICINSKI MATERIJAL DRUGA NABAVA U 2020 - SKUPINA 3C - PLASTIČNE BOCE, PIPETE, PLOČE I FILTRI ZA UZGOJ STANICA10.011,75 objava
623. 08.02.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1785.000,00 objava
624. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 20. Potrošni materijal za gastroskopiju i rektoskopiju5.250,00 objava
625. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate58.117,50 objava
626. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 122.785,60 objava
627. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 1128.136,00 objava
628. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 17.944,00 objava
629. 29.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA2.529.293,57 objava
630. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 311.044.294,75 objava
631. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 3367.867,50 objava
632. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 34225.000,00 objava
633. 28.01.2021. Intervencijska kardiologija 2 - Grupa 21.259.567,35 objava
634. 28.01.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA5.058.581,15 objava
635. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 12.550.272,90 objava
636. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 42.350.872,30 objava
637. 19.01.2021. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2. POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU349.522,50 objava
638. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.125,50 objava
639. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 444.491,00 objava
640. 18.01.2021. Najam opreme za proizvodnju i transport vode s pripremom i distribucijom dvije vrste koncentrata za potrebe centra za hemodijalizu s uključenim potpunim održavanjem KBCSM1.989.960,00 objava
641. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C78.100,00 objava
642. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Balon dilatatori i kateteri – B198.300,00 objava
643. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – C39.979,80 objava
644. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C192.624,60 objava
645. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Pribor za papilotomiju – C39.375,00 objava
646. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Košarice za ekstrakciju – D95.250,00 objava
647. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 488.982,00 objava
648. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 660.431,00 objava
649. 15.01.2021. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa 3576.270,10 objava
650. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 1218.732,00 objava
651. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4267.347,00 objava
652. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4386.250,00 objava
653. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 45233.737,50 objava
654. 14.01.2021. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu214.830,00 objava
655. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave 432.367,50 objava
656. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 820.580,00 objava
657. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 918.412,80 objava
658. 11.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,81 objava
659. 11.01.2021. Nabava medicinkog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.- medicinki potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju248.540,00 objava
660. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2201.896,10 objava
661. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 342.898,80 objava
662. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 63.601,50 objava
663. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 9991,25 objava
664. 08.01.2021. Uređaji za za opremanje gastroenterološke ordinacije1.038.118,75 objava
665. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu616.050,00 objava
666. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu262.401,00 objava
667. 07.01.2021. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj 20211.355.981,65 objava
668. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 134.682.463,50 objava
669. 07.01.2021. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - Grupa 4268.800,00 objava
670. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEURORADIOLOGIJU - Grupa 21.717.200,00 objava
671. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 2283.069,50 objava
672. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 3284.198,25 objava
673. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 418.177,60 objava
674. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 7228.754,05 objava
675. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 8518.689,50 objava
676. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 985.138,20 objava
677. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 10312.459,00 objava
678. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 1160.299,40 objava
679. 05.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.372.451,05 objava
680. 04.01.2021. Sustav za multiplex analizu proteina i nukleinskih kiselina309.870,00 objava
681. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 1-110 Dodaci podlogama za kultivaciju bakterija29.015,00 objava
682. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 6-202 Reagensi za održavanje analizatora i kemijske reakcije u epruveti, dokazivanje proteina, urobilinogena, bilirubina u urinu i mikroelemenata5.443,75 objava
683. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 9-305 Boje za hematološke i citološke preparate84.750,00 objava
684. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 161.581.168,75 objava
685. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 17666.865,50 objava
686. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 18508.150,13 objava
687. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 21723.772,88 objava
688. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 221.119.795,08 objava
689. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 24262.678,50 objava
690. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2829.835,00 objava
691. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2937.230,00 objava
692. 23.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2833.532,50 objava
693. 21.12.2020. Potrošni medicinski materijal – zavojni i ostali sanitetski materijal (vata, čarape za profilaksu tromboze, flasteri, zavoj gipsani, operacijski setovi) – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 7. Operacijski setovi200.000,00 objava
694. 15.12.2020. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm662.500,00 objava
695. 10.12.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 8.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju447.931,60 objava
696. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.509.917,08 objava
697. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije5.040,00 objava
698. 26.11.2020. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3907.710,25 objava
699. 24.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA253.031,25 objava
700. 23.11.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 7389.292,50 objava
701. 23.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 15.069.111,00 objava
702. 23.11.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 110.138.222,00 objava
703. 17.11.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije267.079,00 objava
704. 17.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
705. 16.11.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA KIRURGIJU ZA HIPP PROCEDURE (HIPERTERMIČNU INTRAPERITONEALNU PERFUZIJU)301.748,00 objava
706. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 1 – Aparatura za membransku filtraciju s tri mjesta38.087,50 objava
707. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 3 – Laboratorijska vakuum pumpa za membransku filtraciju14.625,00 objava
708. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 9 – Uređaj za vakuum filtraciju37.612,50 objava
709. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 2378.189,00 objava
710. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 4317.961,00 objava
711. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 6277.084,50 objava
712. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 7192.731,00 objava
713. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 10279.113,10 objava
714. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 13294.570,15 objava
715. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 1480.655,75 objava
716. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 18190.858,50 objava
717. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 19185.794,35 objava
718. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 25404.082,00 objava
719. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 26100.865,10 objava
720. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 21549.856,65 objava
721. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 22149.550,45 objava
722. 16.11.2020. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 4396.900,00 objava
723. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.608.884,28 objava
724. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.802.061,60 objava
725. 09.11.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA506.062,50 objava
726. 06.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
727. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00 objava
728. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00 objava
729. 05.11.2020. Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature. - Sprej za zaustavljanje krvarenja:17.640,00 objava
730. 05.11.2020. Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja3.998.087,50 objava
731. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu10.039.668,32 objava
732. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije20.160,00 objava
733. 29.10.2020. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa1.122.978,33 objava
734. 28.10.2020. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 412.285,00 objava
735. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 738.308,75 objava
736. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 874.088,75 objava
737. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 1146.612,50 objava
738. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju30.647,00 objava
739. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju59.271,00 objava
740. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju37.290,00 objava
741. 26.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za kardiokirurgiju i EKC perfuziju - GRUPA 85.424.208,75 objava
742. 23.10.2020. LEĆE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - 12 grupa - Grupa 11 – Intraokularna leća za implantaciju lećne kapsule u utor intraokularne leće61.742,00 objava
743. 22.10.2020. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - Grupa 1346.233,80 objava
744. 20.10.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije264.048,00 objava
745. 19.10.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41419.097,00 objava
746. 19.10.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41838.194,00 objava
747. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 926.630,00 objava
748. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 18656,25 objava
749. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 1469.873,00 objava
750. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 42.918.056,25 objava
751. 13.10.2020. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Grupa 1586.702,20 objava
752. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA J497.579,50 objava
753. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA A-a)2.538.791,50 objava
754. 05.10.2020. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA333.515,63 objava
755. 05.10.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa predmeta nabave 22.436.461,25 objava
756. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 1391.637,50 objava
757. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21.385.878,75 objava
758. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 32.200,00 objava
759. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 20472,50 objava
760. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21487.112,25 objava
761. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 27157.500,00 objava
762. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3214.280,00 objava
763. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3614.812,50 objava
764. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3753.156,00 objava
765. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3863.072,50 objava
766. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45138.856,25 objava
767. 02.10.2020. NEUROMONITORING312.500,00 objava
768. 29.09.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.319.304,91 objava
769. 25.09.2020. Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio grupa 11.378.495,41 objava
770. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 3593.726,85 objava
771. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5160.354,00 objava
772. 24.09.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - GRUPA 34.356.462,50 objava
773. 24.09.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA PERKUTANU UGRADNJU ARTEFICIJELNE AORTALNE VALVULE (TAVI) - 1. GRUPA882.000,00 objava
774. 17.09.2020. UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - B GRUPA71.556,10 objava
775. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.386.821,25 objava
776. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33565.522,50 objava
777. 04.09.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.604,75 objava
778. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25.000,00 objava
779. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2316.563,75 objava
780. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25345.560,00 objava
781. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3636.776,25 objava
782. 24.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA 35.978.514,00 objava
783. 21.08.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 18.338.186,80 objava
784. 20.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40 objava
785. 17.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 2638.610,00 objava
786. 17.08.2020. Nabava TAVIA - GRUPA 31.648.552,50 objava
787. 17.08.2020. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.209,50 objava
788. 14.08.2020. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.11.572,50 objava
789. 13.08.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju745.875,00 objava
790. 11.08.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe sterilizacije - GRUPA PREDMETA NABAVE 862.475,00 objava
791. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1755.582,50 objava
792. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 22127.687,50 objava
793. 06.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1791.635,00 objava
794. 31.07.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA I1.868.292,10 objava
795. 21.07.2020. Obavijest o odabiru - Peristaltička steritest pumpa130.229,00 objava
796. 20.07.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6367.145,00 objava
797. 20.07.2020. Medicinski potrošni materijal - grupa 22410.995,00 objava
798. 20.07.2020. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL113.620,50 objava
799. 17.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6183.572,50 objava
800. 17.07.2020. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - Grupa 11.400.408,90 objava
801. 17.07.2020. materijal za potrebe endovaskularnog liječenja periferne i cerebrovaskularne arterijske bolesti – iznimna žurnost - Grupa 2280.350,00 objava
802. 16.07.2020. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Grupa 1 - Elektrostimulatori srca I330.986,95 objava
803. 15.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00 objava
804. 15.07.2020. Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic1.245.000,00 objava
805. 13.07.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju331.300,22 objava
806. 09.07.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziološki laboratorij2.886.495,50 objava
807. 08.07.2020. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Fakoaparat Centurion173.121,00 objava
808. 06.07.2020. Potrošni medicinski materijal za Odjel nefrologije s hemodijalizom, endokrinologijom i dijabetologijom - Potrošni materijal za hemodijalizu I186.145,45 objava
809. 03.07.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio grupa 51.273.612,30 objava
810. 29.06.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - GRUPA PREDMETA NABAVE 281.500,00 objava
811. 29.06.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za radiologiju - Grupa 2697.704,55 objava
812. 29.06.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI (8 GRUPA) - GRUPA 1. RAMPA S TRI MJESTA ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU41.427,50 objava
813. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 13.668.763,00 objava
814. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 3543.831,25 objava
815. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 41.164.005,80 objava
816. 23.06.2020. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 16.1.568.485,80 objava
817. 23.06.2020. DIJALIZATORI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - GRUPA B4.605.646,50 objava
818. 23.06.2020. UREĐAJ ZA NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU3.850.000,00 objava
819. 15.06.2020. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II333.034,10 objava
820. 08.06.2020. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent35.768,25 objava
821. 05.06.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene133.702,50 objava
822. 28.05.2020. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije464.172,45 objava
823. 25.05.2020. Elektrostimulatori srca518.893,20 objava
824. 22.05.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije – za razdoblje do 17.12.2020 - Grupa 1546.570,00 objava
825. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme broj 5 - 11 grupa - Videokolonoskopski sustav za kirurgiju423.750,00 objava
826. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme br. 8 - Instrumenti za vitrektomiju75.406,25 objava
827. 13.05.2020. Kemikalije - Kemikalije309.582,50 objava
828. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 12. grupa510.939,45 objava
829. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 20. grupa366.600,00 objava
830. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka677.823,75 objava
831. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Plazma sterilizator428.750,00 objava
832. 27.04.2020. KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene267.405,00 objava
833. 21.04.2020. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju i oftalmološki potrošni materijal – dodatna isporuka roba - Grupa 7364.301,25 objava
834. 21.04.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije347.088,50 objava
835. 15.04.2020. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE823.437,50 objava
836. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 12 - Sustav za femtosekundnu operaciju mrene s uređajem za planiranje i digitalnu navigaciju pri ugradnji toričnih intraokularnih leća kod operacije katarakte5.601.718,75 objava
837. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 17 - Oprema za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka1.038.350,00 objava
838. 09.04.2020. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A) podloge za mikrobiologiju sa suplementima216.085,00 objava
839. 02.04.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - GRUPA II - Potrošni materijal za srčanu pumpu4.794.890,00 objava
840. 26.03.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1133.218,75 objava
841. 24.03.2020. nabava za elelktrostimulatore srca i potrošni materijal - grupa290.499,30 objava
842. 24.03.2020. KEMIKALIJE I OTAPALA - KIVETNI TESTOVI ZA VODE62.462,50 objava
843. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1315.714,00 objava
844. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 278.901,20 objava
845. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 326.535,60 objava
846. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 49.222,15 objava
847. 20.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze5.362,50 objava
848. 19.03.2020. Potrošni materijal za ECMO uređaje u vrijednosti od 44.000,00 kn bez PDV-a (od ukupno 800.000,00 kn bez PDV-a)69.655,00 objava
849. 16.03.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 26.648.053,50 objava
850. 13.03.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju II po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 6.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju II15.017,10 objava
851. 10.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2425.760,75 objava
852. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 14.097,50 objava
853. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8302.087,50 objava
854. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 2210.340,63 objava
855. 10.03.2020. Medicinski i hematološki materijal za 2020. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
856. 09.03.2020. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju - Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju III27.231,75 objava
857. 09.03.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5347.339,63 objava
858. 06.03.2020. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 14. Potrošni materijal za ORL7.623,00 objava
859. 05.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,82 objava
860. 05.03.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija159.805,70 objava
861. 03.03.2020. Nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave IV19.641,25 objava
862. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 820.580,00 objava
863. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 1013.419,00 objava
864. 28.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava12.862,50 objava
865. 28.02.2020. Medicinska oprema za neurokirurgiju - Uređaj za neuronavigaciju2.225.000,00 objava
866. 26.02.2020. Materijal za neurokirurgiju III procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 456.000,00 bez PDV-a)206.482,30 objava
867. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 1. Organska otapala – Merck ili jednakovrijedno95.465,00 objava
868. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka - MERCK24.995,00 objava
869. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator skalar3.726,25 objava
870. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 30. Standardi za kvalitetu vina4.187,50 objava
871. 17.02.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - INDIKATORI II27.500,00 objava
872. 17.02.2020. NEUROSTIMULATORI ZA POTREBE DIGESTIVNE KIRURGIJE580.185,90 objava
873. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 5. Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno1.937,50 objava
874. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 9. Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno8.737,50 objava
875. 12.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava133.830,00 objava
876. 10.02.2020. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju143.600,00 objava
877. 06.02.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije345.643,50 objava
878. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri4.769,10 objava
879. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju11.143,40 objava
880. 30.01.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - grupa 31.666.176,75 objava
881. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 352.474,80 objava
882. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 36403.200,00 objava
883. 27.01.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6167.536,88 objava
884. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 647.849,76 objava
885. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 9270.541,60 objava
886. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 1116.682,40 objava
887. 23.01.2020. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA349.125,00 objava
888. 13.01.2020. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBCSM - Dijagnostički i ablacijski kateteri za krioablaciju s pripadajućim kablovima1.720.702,50 objava
889. 09.01.2020. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu468.720,00 objava
890. 08.01.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.069.254,60 objava
891. 07.01.2020. Instrumenti za kardijalnu kirurgiju i urologiju - GRUPA III24.447,50 objava
892. 07.01.2020. Nabava potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Grupa 7112.731,25 objava
893. 07.01.2020. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 434.020,00 objava
894. 31.12.2019. Nabava za uređenje nove ERCP sale i nabava zaštitne opreme od zračenja za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti za potrebe KBCSM - Grupa 2. Automatski dezinfektor i perilica za endoskope visokog standarda186.250,00 objava
895. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 1608.698,00 objava
896. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 779.732,50 objava
897. 23.12.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI 2 - Grupa predmeta nabave 2 - Elektrode, senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije322.003,25 objava
898. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju741.562,50 objava
899. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski11.850,00 objava
900. 19.12.2019. Materijal za koštanu kirurgiju procijenjene vrijednosti 2.313.200,00 kn (dio od ukupne vrijednosti 3.582.878,00 kn bez PDV-a) - Materijal za koštanu kirurgiju495.768,00 objava
901. 13.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2456.805,00 objava
902. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 8. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate219.771,50 objava
903. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 19. Potrošni materijal za gastroskopiju, rektoskopiju i irigografiju3.500,00 objava
904. 09.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 9809.230,75 objava
905. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 1727.791,25 objava
906. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 2263.918,75 objava
907. 06.12.2019. Podloge - Grupa 375.195,00 objava
908. 04.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 244.620,00 objava
909. 02.12.2019. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 91.618.461,50 objava
910. 02.12.2019. Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije223.785,00 objava
911. 28.11.2019. MATERIJAL ZA ENOVASKULARNO LIJEČENJE RUPTURIRANIH ANEURIZMI - grupa 318.900,00 objava
912. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 161.444.537,50 objava
913. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.494,25 objava
914. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.242,25 objava
915. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 7 - Potrošni medicinski materijal za oftalmologiju83.897,88 objava
916. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1646.852,50 objava
917. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2277.105,13 objava
918. 15.11.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA za Grupu 9., Grupu 20., Grupu 40., Grupu 49. - Grupa 40. Optički biometar287.315,00 objava
919. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 92214.440,80 objava
920. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 99136.143,00 objava
921. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 715.608,25 objava
922. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1615.312,50 objava
923. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 19974.736,00 objava
924. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2286.391,50 objava
925. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2418.963,00 objava
926. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2919.968,90 objava
927. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 32130.630,50 objava
928. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 36170.100,00 objava
929. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 37191.100,00 objava
930. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3848.793,50 objava
931. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 71.050,00 objava
932. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 122.400,00 objava
933. 08.11.2019. Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze7.150,00 objava
934. 07.11.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala324.191,40 objava
935. 07.11.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. GRUPA1.002.310,93 objava
936. 06.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.787,50 objava
937. 04.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.585.615,80 objava
938. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 436.759,75 objava
939. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 622.583,50 objava
940. 25.10.2019. Dezinficijensi po grupama za potrebe Doma zdravlja PGŽ (2019) - Grupa 5: Sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa8.062,50 objava
941. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 3242.334,75 objava
942. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21.970.911,85 objava
943. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 731.927,50 objava
944. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 856.112,50 objava
945. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1144.446,88 objava
946. 18.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - Grupa 2335.925,00 objava
947. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 12.278.385,90 objava
948. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 52.581.849,20 objava
949. 17.10.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE ZA FAKOAPARAT CENTURION448.293,75 objava
950. 11.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 241.688,40 objava
951. 10.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja aparata za operacijske dvorane - Usluga popravaka medicinskih aparata za vitrektomiju124.137,50 objava
952. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 337.800,00 objava
953. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 4121.380,00 objava
954. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 51.302.000,00 objava
955. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 61.790.170,00 objava
956. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 77.560,00 objava
957. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 825.437,50 objava
958. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 2331.185,00 objava
959. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 213.429.369,60 objava
960. 09.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.330.911,05 objava
961. 07.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije914.569,15 objava
962. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Setovi punkcijski za nefrostomiju i suprapubični punkcijski setovi52.854,90 objava
963. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Ureteralni stentovi i kateteri134.220,80 objava
964. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftamologiju - GRUPA 312.100,00 objava
965. 23.09.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 115.142.430,80 objava
966. 23.09.2019. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand684.500,00 objava
967. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00 objava
968. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75 objava
969. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00 objava
970. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00 objava
971. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50 objava
972. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50 objava
973. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75 objava
974. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95 objava
975. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00 objava
976. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00 objava
977. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00 objava
978. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60 objava
979. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75 objava
980. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50 objava
981. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95 objava
982. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03 objava
983. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
984. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00 objava
985. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70 objava
986. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55 objava
987. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00 objava
988. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00 objava
989. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00 objava
990. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00 objava
991. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50 objava
992. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50 objava
993. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75 objava
994. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00 objava
995. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85 objava
996. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00 objava
997. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00 objava
998. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50 objava
999. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85 objava
1000. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00 objava
1001. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40 objava
1002. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
1003. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47 objava
1004. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41 objava
1005. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75 objava
1006. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20 objava
1007. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75 objava
1008. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00 objava
1009. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00 objava
1010. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50 objava
1011. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00 objava
1012. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00 objava
1013. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50 objava
1014. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00 objava
1015. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00 objava
1016. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00 objava
1017. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40 objava
1018. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85 objava
1019. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25 objava
1020. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18 objava
1021. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25 objava
1022. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25 objava
1023. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10 objava
1024. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00 objava
1025. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00 objava
1026. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00 objava
1027. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37 objava
1028. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25 objava
1029. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90 objava
1030. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30 objava
1031. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00 objava
1032. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50 objava
1033. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00 objava
1034. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00 objava
1035. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50 objava
1036. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00 objava
1037. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90 objava
1038. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33 objava
1039. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70 objava
1040. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00 objava
1041. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00 objava
1042. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25 objava
1043. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50 objava
1044. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30 objava
1045. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00 objava
1046. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00 objava
1047. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00 objava
1048. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00 objava
1049. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00 objava
1050. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00 objava
1051. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00 objava
1052. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80 objava
1053. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25 objava
1054. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85 objava
1055. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65 objava
1056. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70 objava
1057. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00 objava
1058. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00 objava
1059. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50 objava
1060. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00 objava
1061. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50 objava
1062. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25 objava
1063. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30 objava
1064. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75 objava
1065. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50 objava
1066. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00 objava
1067. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00 objava
1068. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50 objava
1069. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63 objava
1070. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25 objava
1071. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50 objava
1072. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15 objava
1073. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00 objava
1074. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50 objava
1075. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25 objava
1076. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00 objava
1077. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00 objava
1078. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00 objava
1079. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50 objava
1080. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00 objava
1081. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00 objava
1082. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50 objava
1083. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90 objava
1084. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40 objava
1085. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38 objava
1086. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25 objava
1087. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30 objava
1088. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45 objava
1089. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75 objava
1090. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50 objava
1091. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60 objava
1092. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00 objava
1093. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60 objava
1094. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00 objava
1095. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00 objava
1096. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00 objava
1097. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50 objava
1098. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00 objava
1099. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00 objava
1100. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75 objava
1101. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50 objava
1102. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00 objava
1103. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50 objava
1104. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75 objava
1105. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50 objava
1106. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75 objava
1107. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50 objava
1108. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00 objava
1109. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50 objava
1110. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20 objava
1111. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70 objava
1112. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00 objava
1113. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00 objava
1114. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15 objava
1115. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00 objava
1116. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13 objava
1117. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25 objava
1118. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80 objava
1119. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95 objava
1120. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00 objava
1121. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00 objava
1122. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75 objava
1123. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
1124. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
1125. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
1126. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
1127. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
1128. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
1129. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
1130. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
1131. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
1132. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
1133. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
1134. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
1135. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
1136. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
1137. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
1138. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
1139. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
1140. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
1141. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
1142. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
1143. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
1144. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
1145. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
1146. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
1147. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
1148. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
1149. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
1150. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
1151. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
1152. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
1153. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
1154. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
1155. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
1156. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
1157. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
1158. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
1159. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
1160. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
1161. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
1162. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
1163. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
1164. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
1165. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
1166. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
1167. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
1168. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
1169. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
1170. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
1171. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
1172. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
1173. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
1174. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
1175. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
1176. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
1177. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
1178. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
1179. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
1180. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
1181. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
1182. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
1183. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
1184. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
1185. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
1186. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
1187. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
1188. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
1189. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
1190. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
1191. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
1192. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
1193. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
1194. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
1195. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
1196. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
1197. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
1198. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
1199. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
1200. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
1201. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
1202. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1203. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1204. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
1205. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
1206. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
1207. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
1208. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
1209. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
1210. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1211. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
1212. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
1213. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
1214. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
1215. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
1216. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
1217. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
1218. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
1219. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
1220. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
1221. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
1222. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
1223. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
1224. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
1225. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
1226. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
1227. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
1228. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
1229. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
1230. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
1231. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
1232. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
1233. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
1234. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
1235. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
1236. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
1237. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
1238. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
1239. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
1240. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
1241. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
1242. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
1243. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
1244. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
1245. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
1246. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
1247. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
1248. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
1249. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
1250. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
1251. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
1252. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
1253. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
1254. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
1255. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
1256. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
1257. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
1258. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
1259. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
1260. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
1261. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
1262. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
1263. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
1264. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava