MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • OIB:36228944903
  • Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3

Telefon:

01 4800 111

Telefax:

01 4843 626

Stranica:

www.medic.hr

Sklopljeni ugovori:

Br. Datum Naziv Iznos Objava
1. 31.03.2023. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3126.340,05 objava
2. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu1.273,74 objava
3. 30.03.2023. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju2.239,70 objava
4. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 46.526,38 objava
5. 29.03.2023. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 64.566,59 objava
6. 27.03.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.440.598,90 objava
7. 24.03.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju760.003,98 objava
8. 23.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5.220.299,45 objava
9. 22.03.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte s korištenjem uređaja za fakoemulzifikaciju190.000,99 objava
10. 09.03.2023. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju 2.113.291,00 objava
11. 07.03.2023. Potrošni materijal za angiografske pretrage_intervencijska radiologije, 8 grupa - Grupa 1:Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije56.377,11 objava
12. 06.03.2023. Potrošni i ugradbeni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - GRUPA 1106.176,89 objava
13. 03.03.2023. Podloge - Grupa 322.261,76 objava
14. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 115.777,42 objava
15. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 28.974,25 objava
16. 03.03.2023. Potrošni materijal za oftalmologiju u vrijednosti od 828.067,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 11.323.018,00 kn bez PDV-a) - grupa 368.622,67 objava
17. 01.03.2023. Kateteri, 10 grupa - Grupa 6:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent3.755,10 objava
18. 27.02.2023. Uređaj za fakoemulzifikaciju za potrebe Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice95.625,00 objava
19. 21.02.2023. NABAVA SPECIFIČNIH KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA CEKOM I CARDIOMETABOLIC U 2022. GODINI TE NABAVA KEMIKALIJA I LABORATORIJSKE PLASTIKE ZA POTREBE PROJEKTA CASMOUSE U 2022. GODINI. - Grupa 19. CasMouse – KEMIKALIJE ZA UZGOJ I TRANSFEKCIJU ADHERENTNIH ANIMALNIH STANICA3.787,58 objava
20. 20.02.2023. Potrošni materijal za operaciju katarakte264.583,00 objava
21. 20.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za operaciju katarakte66.145,75 objava
22. 15.02.2023. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 57.590,28 objava
23. 14.02.2023. Nabava medicinske opreme za potrebe Zavoda za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju i Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice - GRUPA 1. - Uređaj za automatsko pranje i dezinfekciju endoskopa24.885,53 objava
24. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa146.161,58 objava
25. 13.02.2023. ELEKTROSTIMULATORI SRCA I PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 2818.741,51 objava
26. 13.02.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU-grupe - Grupa 7 – Set boja za brzo bojenje stanica795,01 objava
27. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 315.024,89 objava
28. 08.02.2023. INTRAOKULARNE LEĆE - GRUPA 46.491,21 objava
29. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 3. GRUPA27.659,43 objava
30. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 4. GRUPA171.796,93 objava
31. 06.02.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju KBCSM - 5. GRUPA345.348,20 objava
32. 03.02.2023. Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 2. dio grupa 1174.010,92 objava
33. 02.02.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 331.235,68 objava
34. 02.02.2023. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 83.450,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 484.039,00 kn bez PDV-a) - grupa 42.710,53 objava
35. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 10675,89 objava
36. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 49240,89 objava
37. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 541.211,10 objava
38. 02.02.2023. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU - Grupa 59282,20 objava
39. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 1. Organska otapala37.536,17 objava
40. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 4. Krute kemikalije veće od 500 g u pak2.113,44 objava
41. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda17.327,79 objava
42. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR1.768,53 objava
43. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja3.726,19 objava
44. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 33. Standardi – razni583,98 objava
45. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 41. Kemikalije i standardi za TOC TN analizator u krutim uzorcima489,75 objava
46. 01.02.2023. LABORATORIJSKE KEMIKALIJE I STANDARDI - Grupa 38. Standard za salinitet primotronic ili jednakovrijedno160,93 objava
47. 01.02.2023. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 251.486,99 objava
48. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 5.583,22 objava
49. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 6.164,24 objava
50. 31.01.2023. Ugradbeni i potrošni materijal za Oftamologiju - GRUPA 8.42.574,16 objava
51. 30.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA386.785,47 objava
52. 27.01.2023. Linearna sonda za endoskopski ultrazvuk i videoprocesor120.943,66 objava
53. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 62.027,39 objava
54. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 1659.291,13 objava
55. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 4126.582,72 objava
56. 27.01.2023. Materijal za koštanu kirurgiju III - Grupa 25.783,73 objava
57. 26.01.2023. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 6123.973,46 objava
58. 26.01.2023. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 96-21 - Grupa 3290.215,01 objava
59. 25.01.2023. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU –iznimna žurnost93.032,58 objava
60. 25.01.2023. Potrošni med.materijal za hemodijalizu, po grupama (G1-G2) - Potrošni med.mat.za hemodijalizu za ispostave M.Lošinj i Rab205.486,86 objava
61. 24.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije- Grupa 661.986,73 objava
62. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 380.095,55 objava
63. 24.01.2023. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 512.603,36 objava
64. 24.01.2023. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri725,78 objava
65. 24.01.2023. Urološki potrošni materijal - Grupa 210.193,80 objava
66. 23.01.2023. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GINEKOLOGIJE I IVF-a - potrošni materijal - Grupa predmeta nabave 113.483,97 objava
67. 20.01.2023. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 2. dio grupa 5160.362,04 objava
68. 19.01.2023. Potrošni materijal za ECMO uređaje u iznosu od 922.741,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 924.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 212.634,88 objava
69. 11.01.2023. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI II- GRUPE - Grupa 5 – Set za operaciju katarakte30.360,34 objava
70. 10.01.2023. Ultrazvučni endoskop za zakrivljeno linearno skeniranje82.619,95 objava
71. 05.01.2023. Uređaj za izvantjelesnu cirkulaciju (EKC uređaj) - Grupa 2279.381,51 objava
72. 03.01.2023. Navigacijski sustav za rinokirurgiju (ORL)131.893,29 objava
73. 02.01.2023. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju-3.dio - Grupa 6136.626,00 objava
74. 02.01.2023. Materijal za dijalizu - Grupa 111.148.931,00 objava
75. 02.01.2023. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I83.215,61 objava
76. 30.12.2022. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.6.264.848,50 objava
77. 30.12.2022. Elektrostimulatori srca, 2 grupe - Grupa 1:Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju, kardoiverter defibrilator652.686,30 objava
78. 29.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00 objava
79. 28.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 5.3.132.424,25 objava
80. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.636.431,85 objava
81. 27.12.2022. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.817.086,70 objava
82. 23.12.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I1.253.976,00 objava
83. 23.12.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 38.608.607,80 objava
84. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)3.608.600,00 objava
85. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 2554.250,00 objava
86. 22.12.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - Grupa predmeta nabave 54.138.301,40 objava
87. 22.12.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije (transplantacija, srčani zalisci, izvantjelesna cirkulacija)443.400,00 objava
88. 21.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - GRUPA PREDMETA NABAVE 34.304.303,90 objava
89. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 9431.760,00 objava
90. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D3.024,00 objava
91. 19.12.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 15538.671,00 objava
92. 15.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 6D486.727,50 objava
93. 08.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju3.249.950,00 objava
94. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 13.962.907,50 objava
95. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 3541.876,25 objava
96. 05.12.2022. Nabava neurostimulatora i elektroda za neurološku dijagnostiku za potrebe KBD - GRUPA 41.195.505,80 objava
97. 05.12.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene272.086,25 objava
98. 01.12.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Orl operacije116.546,00 objava
99. 01.12.2022. Potrošni materijal za regionalnu kemoterapiju334.583,00 objava
100. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00 objava
101. 29.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00 objava
102. 29.11.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE, KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE, NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE, KARDIOLOGIJE - Grupa 735.584,50 objava
103. 28.11.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 12 grupa - Potrošni materijal za invazivnu i intervencijsku kardiologiju X310.058,55 objava
104. 25.11.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 210.054.071,00 objava
105. 23.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju3.414.382,00 objava
106. 21.11.2022. Potrošni materijal za uređaj za fakoemulzifikaciju12.999.800,00 objava
107. 21.11.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21439.551,00 objava
108. 16.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI – SPRAVE ZA PRIJELOME, VIJCI I PLOČICE 2 - Grupa predmeta nabave 21219.775,50 objava
109. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 1251.879,25 objava
110. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 2166.897,50 objava
111. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 3245.050,00 objava
112. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 4104.625,00 objava
113. 16.11.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 5109.375,00 objava
114. 11.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice2.566.400,00 objava
115. 08.11.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
116. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.16.1002 CVV4.110,00 objava
117. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.18.1008 CVV24.325,00 objava
118. 07.11.2022. CerVirVAc reagensi, kitovi, stanični mediji i laboratorijski materijal i plastika - 5.19.1020 CVV3.125,00 objava
119. 02.11.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 221.335,00 objava
120. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju10.260,00 objava
121. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju50.544,00 objava
122. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.284,00 objava
123. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju9.258,00 objava
124. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju35.569,00 objava
125. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju1.032,50 objava
126. 28.10.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju119.000,00 objava
127. 24.10.2022. DIJALIZATORI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa 24.627.864,50 objava
128. 24.10.2022. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00 objava
129. 24.10.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju618.955,52 objava
130. 21.10.2022. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.089,80 objava
131. 20.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.544,90 objava
132. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 6.481.410,00 objava
133. 19.10.2022. Ostale kemikalije za Bolničku ljekarnu - 7.17.660,00 objava
134. 17.10.2022. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion188.760,00 objava
135. 13.10.2022. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 639.031,65 objava
136. 11.10.2022. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek696.937,50 objava
137. 10.10.2022. DEFIBRILATORI I ELEKTROSTIMULATORI SRCA SA PRIPADAJUĆIM ELEKTRODAMA - grupe - Grupa 10 – Defibrilatori i elektrostimulatori srca sa pripadajućim elektrodama X1.790.741,05 objava
138. 10.10.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA II - grupe - Grupa 3 – Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha171.294,00 objava
139. 06.10.2022. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 22.820.470,40 objava
140. 04.10.2022. Stup za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju)897.500,00 objava
141. 03.10.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a73.415,00 objava
142. 03.10.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 1 I 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 22. ožujka 2024. godine - Grupa 17a146.830,00 objava
143. 03.10.2022. Kirurški implantati razni u vrijednosti od 129.200,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 252.395,00 objava
144. 30.09.2022. Uređaji za opremanje gastroenterološke ordinacije u Orahovici1.121.875,00 objava
145. 30.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 193.970,00 objava
146. 27.09.2022. GODIŠNJE ODRŽAVANJE OPREME PROIZVOĐAČA ALCON, CANTEL I PHILIPS MEDICAL KOJI SU U UPOTREBI U KLINIČKOJ BOLNICI SVETI DUH - 2 grupe - Grupa 1 – Godišnje održavanje opreme proizvođača Alcon i Cantel koji su u upotrebi u Kliničkoj bolnici Sveti Duh320.000,00 objava
147. 26.09.2022. Kemikalije i trake s reagensima - 27 grupa - Grupa 437.037,50 objava
148. 26.09.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava reagensa i testova za potrebe laboratorijske dijagnostike 1a i 1b4.025,00 objava
149. 23.09.2022. KEMIKALIJE - 4 grupe - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene544.172,50 objava
150. 22.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - 2. grupa705.986,40 objava
151. 22.09.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe kardiologije - Grupa predmeta nabave 34.375.833,75 objava
152. 19.09.2022. Materijal za steritest289.475,00 objava
153. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 18654.024,00 objava
154. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 34151.200,00 objava
155. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 35153.615,00 objava
156. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3648.793,50 objava
157. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 403.250,00 objava
158. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4155.650,00 objava
159. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4282.536,00 objava
160. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 43102.270,00 objava
161. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 45261.135,00 objava
162. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4669.300,00 objava
163. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 726.754,00 objava
164. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2315.655,50 objava
165. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2830.187,50 objava
166. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 31224.889,00 objava
167. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 4782.612,50 objava
168. 19.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 51278.000,00 objava
169. 19.09.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju 111.672.745,50 objava
170. 16.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic743.750,00 objava
171. 16.09.2022. Usluga održavanja u cijelosti medicinske opreme Medic1.487.500,00 objava
172. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 12.700,00 objava
173. 16.09.2022. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 2312,50 objava
174. 16.09.2022. Uređaj za operaciju prednjeg segmenta oka, katarakte687.375,00 objava
175. 16.09.2022. Jednogodišnja nabava TAVIA - GRUPA 3.BALON EKSPANDIRAJUĆA AORTALNA VALVULA1.517.250,00 objava
176. 16.09.2022. Endoskopija gastro materijal u vrijednosti od 1.815.390,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 4.560.000,00 kn bez PDV-a) - grupa 5406.898,50 objava
177. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 33.780,00 objava
178. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 662.500,00 objava
179. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 94.305,00 objava
180. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 155.386,50 objava
181. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 181.804,75 objava
182. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2112.402,25 objava
183. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 222.125,00 objava
184. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2536.742,50 objava
185. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 269.135,00 objava
186. 07.09.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za oftamologiju za potrebe KBD - GRUPA 2764.980,00 objava
187. 06.09.2022. NABAVA STANDARDA, CERTIFICIRANOG REFERENTNOG MATERIJALA I KEMIKALIJA ZA POTREBE PROJEKTA ISTRAŽIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA RAZVOJ PLIJESNI, MIKOTOKSINA... - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene20.862,50 objava
188. 06.09.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek371.875,00 objava
189. 06.09.2022. Održavanje medicinske opreme Alcon, Fujifilm i Human Meditek1.487.500,00 objava
190. 05.09.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI - 1. GRUPA913.500,00 objava
191. 05.09.2022. Aparat za phacoemulzifikaciju705.000,00 objava
192. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 12 - Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne14.007,00 objava
193. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 43 - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama65.000,00 objava
194. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 75 - Potrošni materijal za endoskopiju228.642,00 objava
195. 05.09.2022. Raznovrsni potrošni medicinski materijal, 79 grupa - GRUPA 45 - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION233.737,50 objava
196. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 5651.000,00 objava
197. 02.09.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 214.466.805,60 objava
198. 31.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.546.296,55 objava
199. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 729.143,80 objava
200. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 25206.016,25 objava
201. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 33480.934,50 objava
202. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 5108.646,25 objava
203. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 151.870,63 objava
204. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 37332.939,00 objava
205. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 4029.925,00 objava
206. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2317.640,00 objava
207. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 2613.396,50 objava
208. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 271.317.816,25 objava
209. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 3632.518,75 objava
210. 29.08.2022. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 328.875,00 objava
211. 29.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - grupa 135.642.231,25 objava
212. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 1123.633,75 objava
213. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 31116.180,00 objava
214. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 388.750,00 objava
215. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 665.812,50 objava
216. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7049.077,50 objava
217. 29.08.2022. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - grupa 7216.175,00 objava
218. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 22957.041,25 objava
219. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 33155.767,50 objava
220. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 3545.465,00 objava
221. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 36348.918,75 objava
222. 26.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA GASTROENTEROLOGIJU - grupa 4047.796,00 objava
223. 25.08.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - grupa 6976.237,50 objava
224. 25.08.2022. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - grupa 11.333.746,15 objava
225. 25.08.2022. PRIBOR ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - grupa 1422.341,35 objava
226. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 12.387.674,80 objava
227. 25.08.2022. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - grupa 42.178.594,60 objava
228. 24.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice29.208,50 objava
229. 24.08.2022. Sustav za navigaciju za potrebe otorinolaringologije1.812.500,00 objava
230. 22.08.2022. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - 1. dio grupa 260.280,50 objava
231. 18.08.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje19.940,50 objava
232. 16.08.2022. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - grupa 2657.867,00 objava
233. 16.08.2022. Intraokularne leće - grupa 4568.437,70 objava
234. 12.08.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU- iznimna žurnost - Grupa 1705.900,44 objava
235. 04.08.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije 12.292.250,00 objava
236. 04.08.2022. KEMIKALIJE I OTAPALA - KEMIKALIJE ZA ODREĐIVANJE METALA U TRAGOVIMA28.587,50 objava
237. 01.08.2022. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 512.909.884,25 objava
238. 01.08.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 56.454.942,13 objava
239. 20.07.2022. Elektrostimulatori srca - Elektrostimulatori srca I369.565,00 objava
240. 15.07.2022. Materijal za neurokirurgiju - Grupa 2340.993,50 objava
241. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca - GRUPA III. DIJAGNOSTIČKI I ABLACIJSKI KATETERI ZA "TEMPERATURE CONNTROLLED" I KRIOABLACIJU S PRIPADAJUĆIM KABLOVIMA1.410.770,25 objava
242. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - TORAKOLUMBALNA KRALJEŠNICA - AUGMENTACIJA I VERTEBROSINTEZA253.379,00 objava
243. 11.07.2022. Jednogodišnja nabava potrošnog i ugradbenog materijala za OP ortopediju i OP traumu - LUMBALNA KRALJEŠNICA - PREDNJA SPONDILODEZA (ALIF, OLIF, PLIF, TLIF)75.264,00 objava
244. 07.07.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa307.012,85 objava
245. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 7. grupa3.250,80 objava
246. 07.07.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - 2. grupa610.774,90 objava
247. 04.07.2022. Potrošni i ugradbeni materijal za elektrostimulaciju srca - GRUPA II.1.273.626,48 objava
248. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa A-a)2.013.206,15 objava
249. 01.07.2022. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - Grupa J244.474,05 objava
250. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - I2.580,13 objava
251. 29.06.2022. Potrošni materijal za mikrobiologiju - Kemikalije i boje u prahu - II2.373,75 objava
252. 24.06.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 312.267.870,00 objava
253. 23.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 36.133.935,00 objava
254. 21.06.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - 3. GRUPA411.672,80 objava
255. 20.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju8.799.446,00 objava
256. 17.06.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10 objava
257. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala čista15.850,00 objava
258. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije p.a.102.487,75 objava
259. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kemikalije23.243,13 objava
260. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Pentan i heksan19.300,00 objava
261. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Modifikatori3.750,00 objava
262. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Posebno čiste kiseline11.237,50 objava
263. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Otapala p.a.10.442,25 objava
264. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kiseline i lužine p.a.9.657,50 objava
265. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Etanoli70.000,00 objava
266. 17.06.2022. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Ostale kemikalije33.690,50 objava
267. 17.06.2022. Materijal za intervencijsku kardiologiju - Materijal za intervencijsku kardiologiju17.598.892,00 objava
268. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA567.219,50 objava
269. 03.06.2022. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za gastroenterologiju za potrebe KBD - GRUPA189.625,00 objava
270. 31.05.2022. Nabava potrošnog materijala za ugradnju stimulatora sakralnog živca1.327.687,50 objava
271. 31.05.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 201.249.739,00 objava
272. 31.05.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju - Grupa predmeta nabave 31.032.872,00 objava
273. 26.05.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE-1 - Grupa predmeta nabave 20624.869,50 objava
274. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Intraokularni plin125.245,00 objava
275. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju1.370.800,00 objava
276. 20.05.2022. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski231.250,00 objava
277. 19.05.2022. PHACO aparat705.000,00 objava
278. 17.05.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 8199.629,00 objava
279. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 1230.240,00 objava
280. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 15127.435,00 objava
281. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 17132.190,80 objava
282. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2069.502,50 objava
283. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2520.412,50 objava
284. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 2812.316,80 objava
285. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 301.615,95 objava
286. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 3218.047,50 objava
287. 16.05.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa 11.209.723,75 objava
288. 12.05.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu, 17 grupe - Grupa 8:Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za centralnu dostavu dijalizata214.830,00 objava
289. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje75.144,00 objava
290. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje25.272,00 objava
291. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje8.783,00 objava
292. 10.05.2022. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima211.581,25 objava
293. 10.05.2022. Potrošni medicinski materijal za citologiju i patologiju – Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 6. Proizvodi za histologiju i patologiju 616.356,25 objava
294. 10.05.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje300.680,00 objava
295. 28.04.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3144.470,50 objava
296. 27.04.2022. Medicinski i hematološki materijal za 2022. godinu - ponovljeni postupak - Grupa 614.722,50 objava
297. 27.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje240.309,70 objava
298. 25.04.2022. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju - Grupa 3: Potrošni materijal za interventnu kardiologiju III479.573,33 objava
299. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C87.820,00 objava
300. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – B53.109,00 objava
301. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C101.120,00 objava
302. 25.04.2022. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal i ostali pribor za ERCP – B135.307,50 objava
303. 22.04.2022. Nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.-medicinski potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju843.345,00 objava
304. 19.04.2022. ENDOSKOPSKI POTROŠNI MATERIJAL-grupe - Grupa 3 - Potrošni materijal za dezinfekciju endoskopa1.112.468,75 objava
305. 08.04.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje239.472,70 objava
306. 04.04.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom149.134,50 objava
307. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 2554.250,00 objava
308. 01.04.2022. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 3A720.625,00 objava
309. 30.03.2022. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju- 7 grupa - Grupa 1:Potrošni materijal za neurokirurgiju208.288,50 objava
310. 29.03.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za otološke operacije1.082.337,50 objava
311. 29.03.2022. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom539.610,00 objava
312. 28.03.2022. Medicinski potrošni materijal - Grupa 19430.756,25 objava
313. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala175.561,25 objava
314. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka i voda96.672,50 objava
315. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR11.172,50 objava
316. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 32. Standardi za određivanje točke paljenja11.754,00 objava
317. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi razni1.636,25 objava
318. 24.03.2022. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 38. Standard za salinitet Primotronic ili jednakovrijedno1.125,00 objava
319. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 32. Potrošni materijal za ORL4.599,00 objava
320. 23.03.2022. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate65.463,00 objava
321. 22.03.2022. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II482.637,40 objava
322. 21.03.2022. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije644.462,70 objava
323. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 21: Set za suprapubičnu drenažu8.925,00 objava
324. 17.03.2022. Potrošni medicinski materijal za operaciju - Grupa 40: Potrošni materijal sustava za autotransfuziju7.325,00 objava
325. 07.03.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje238.560,70 objava
326. 07.03.2022. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm, Cantel1.185.000,00 objava
327. 03.03.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA (ponovljeni postupak)158.125,00 objava
328. 21.02.2022. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje234.132,70 objava
329. 21.02.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 4.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju392.885,85 objava
330. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1634.200,00 objava
331. 18.02.2022. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2625.800,10 objava
332. 18.02.2022. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 6360.507,00 objava
333. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 2779.935,00 objava
334. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 4900.000,00 objava
335. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 16315.000,00 objava
336. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 19856.212,00 objava
337. 16.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - grupa 20327.210,00 objava
338. 16.02.2022. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa III.576.218,65 objava
339. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 62.572,50 objava
340. 14.02.2022. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8326.362,96 objava
341. 14.02.2022. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU potrošni materijal za TAVI i TEVAR EVAR procedure dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20264.600,00 objava
342. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2212.060,15 objava
343. 14.02.2022. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 343.118,25 objava
344. 08.02.2022. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu111.250,00 objava
345. 08.02.2022. Ultrazvučni endoskop za radijalno skeniranje687.500,00 objava
346. 31.01.2022. MATERIJAL ZA KOŠTANU KIRURGIJU III procijenjene vrijednosti 163.000,00 kn bez PDV-a, dio od ukupno 5.200.000,00 kn bez PDVa - Grupa 315.275,40 objava
347. 31.01.2022. Potrošni materijal za otološke operacije2.164.675,00 objava
348. 28.01.2022. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA162.500,00 objava
349. 21.01.2022. Podloge - Grupa 3128.680,00 objava
350. 21.01.2022. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu, po grupama za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (2022) - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za Ispostave Mali Lošinj i Rab1.336.751,10 objava
351. 19.01.2022. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 595.199,00 objava
352. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.215,50 objava
353. 18.01.2022. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA2.914.235,10 objava
354. 17.01.2022. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice - I. GRUPA5.828.470,20 objava
355. 14.01.2022. Materijal za potrebe intervencijske radiologije i pribor za biopsije dojke - Grupa 5.727,65 objava
356. 14.01.2022. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU MERCK ili jednakovrijedno27.450,00 objava
357. 13.01.2022. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2348.266,25 objava
358. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)53.985,00 objava
359. 07.01.2022. Nabava 2 (dva) uređaja za EKC - GRUPA 12.875.000,00 objava
360. 07.01.2022. Nabava medicinske opreme specifične za sadržaj OP bloka za potrebe jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 16 grupa)623.500,00 objava
361. 03.01.2022. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3470.690,50 objava
362. 03.01.2022. Sustav za kiruršku navigaciju5.231.250,00 objava
363. 31.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca - GRUPA 3235.345,25 objava
364. 30.12.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C GRUPA1.043.438,20 objava
365. 27.12.2021. ENDOSKOPSKI STUPOVI ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE3.000.000,00 objava
366. 24.12.2021. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent26.387,55 objava
367. 22.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANGIOGRAFSKE PRETRAGE-INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA, 8 GRUPA - Grupa 1 Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije392.717,85 objava
368. 21.12.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje233.778,70 objava
369. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 6 - Kateter za radiofrekventnu ablaciju i potrošni materijal za "HIPEC"375.505,00 objava
370. 20.12.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA, SRČANI ZALISCI, IZVANTJELESNA CIRKULACIJA) - GRUPA PREDMETA NABAVE 32.754.253,00 objava
371. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 2.592.150,43 objava
372. 13.12.2021. Intervencijska kardiologija 1 - Grupa 3.1.802.061,58 objava
373. 10.12.2021. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3798.288,88 objava
374. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 1, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom4.055.318,00 objava
375. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom11.934,00 objava
376. 09.12.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za oftalmologiju 3.1. s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom14.892,00 objava
377. 06.12.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a3.761.286,30 objava
378. 06.12.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA NEUROKIRURGIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 3a7.522.572,60 objava
379. 02.12.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU309.653,00 objava
380. 30.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice215.125,00 objava
381. 22.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA2.694.720,00 objava
382. 22.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri44.803,50 objava
383. 19.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice5.132.800,00 objava
384. 19.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 16 – Ureteralni kateteri22.401,75 objava
385. 19.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku neuroradiologiju KBC Sestre milosrdnice - I.GRUPA5.389.440,00 objava
386. 17.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK281.688,75 objava
387. 16.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze401.872,75 objava
388. 15.11.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice 2. dio - 3.GRUPA Stentovi i hemostaze803.745,50 objava
389. 15.11.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije9.468.224,75 objava
390. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.386.892,00 objava
391. 08.11.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije, kivetni testovi i boje232.645,70 objava
392. 08.11.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu4.800,00 objava
393. 08.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.248.980,28 objava
394. 04.11.2021. Potrošni materijal za ECMO uređaje - grupa 2128.715,00 objava
395. 04.11.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
396. 03.11.2021. lijek karbakol (u vrijednosti od 12.312,00 kn bez PDV-a)12.927,60 objava
397. 02.11.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ANESTEZIJE I INTENZIVNE, REANIMATOLOGIJE,KIRURGIJE, HEMATOLOGIJE,NEONATOLOGIJE, UROLOGIJE,KARDIOLOGIJE - GRUPA 7.35.261,63 objava
398. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 12. GRUPA566.199,90 objava
399. 28.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - 23. GRUPA767.865,00 objava
400. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 1473.868,75 objava
401. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 264.188,00 objava
402. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 569.575,63 objava
403. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 826.718,75 objava
404. 26.10.2021. Potrošni materijal za oftalmologiju - grupa 12574.993,75 objava
405. 26.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40 objava
406. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 1.252.700,00 objava
407. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 6.21.546,00 objava
408. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 7.106.782,40 objava
409. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 8.2.696,40 objava
410. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.23.145,00 objava
411. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 11.88.922,50 objava
412. 25.10.2021. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 14.2.168,25 objava
413. 22.10.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 3399.140,00 objava
414. 19.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 52.066.034,00 objava
415. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 545.769,50 objava
416. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 102.258.973,50 objava
417. 18.10.2021. Materijal za kardiokirurgiju u vrijednosti od 6.571.400,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti 7.243.400,00 kn bez PDV-a) - grupa 131.827.325,00 objava
418. 18.10.2021. Obavijest o odabiru - Intraokularne leće90.840,00 objava
419. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 10268.642,50 objava
420. 18.10.2021. Materijal za koštanu kirurgiju - Grupa 15375.385,50 objava
421. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - ELEKTROSTIMULATORI SRCA, DEFIBRILATORI TE PRIPADAJUĆI POTROŠNI MATERIJAL 27.277.635,10 objava
422. 18.10.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - UREĐAJ ZA PRAĆENJE PACIJENATA NA DALJINU225.000,00 objava
423. 18.10.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU–potrošni materijal za TAVI i TEVAR-EVAR procedure – dodatna isporuka roba prema ugovoru OP 93-20 - grupa 11.642.987,50 objava
424. 15.10.2021. NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 1410.062,50 objava
425. 15.10.2021. Obavijest o odabiru - Uređaj za određivanje koagulacije krvi33.000,00 objava
426. 13.10.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA REAGENSA I TESTOVA ZA POTREBE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 1A i 1B - Grupa predmeta nabave 145.031,25 objava
427. 13.10.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za orl operacije101.500,00 objava
428. 11.10.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.230.151,41 objava
429. 07.10.2021. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5157.960,00 objava
430. 05.10.2021. Obavijest o odabiru - Epruvete za mjerenje antikoagulacijskog statusa14.000,00 objava
431. 28.09.2021. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Specijalne podloge za mikrobiologiju154.218,75 objava
432. 27.09.2021. Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.234.925,00 objava
433. 23.09.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1 - Grupa 9.117.462,50 objava
434. 23.09.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju236.895,08 objava
435. 20.09.2021. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju686.169,00 objava
436. 16.09.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 51.206.491,55 objava
437. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 12311.547,50 objava
438. 09.09.2021. Medicinski potrošni materijal - 164.375,00 objava
439. 09.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 248.195,00 objava
440. 08.09.2021. NABAVA UREĐAJA ZA REGIONALNU KEMOTERAPIJU440.000,00 objava
441. 01.09.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice1.411.035,00 objava
442. 31.08.2021. Obavijest o odabiru - Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju86.577,00 objava
443. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 6261.240,00 objava
444. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 7103.950,00 objava
445. 30.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 875.612,50 objava
446. 27.08.2021. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA309.468,75 objava
447. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 171.152,50 objava
448. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 5241.313,75 objava
449. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 751.400,00 objava
450. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 10308.895,83 objava
451. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 1316.250,00 objava
452. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 153.741,25 objava
453. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 162.693,25 objava
454. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 249.426,38 objava
455. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25293.317,50 objava
456. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2619.805,00 objava
457. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.241.522,50 objava
458. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 323.780,00 objava
459. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33498.760,00 objava
460. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3445.657,50 objava
461. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3626.387,50 objava
462. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 37466.228,00 objava
463. 27.08.2021. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 4059.850,00 objava
464. 27.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 151.403.148,60 objava
465. 26.08.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 65.219.089,00 objava
466. 25.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00 objava
467. 24.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 62.609.544,50 objava
468. 23.08.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 35.456.906,25 objava
469. 19.08.2021. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Potrošni materijal za fakoaparat Centurion173.121,00 objava
470. 17.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a25.830,00 objava
471. 17.08.2021. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 35a51.660,00 objava
472. 12.08.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI, za potrebe KBC-a Osijek - 1. grupa882.000,00 objava
473. 10.08.2021. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek823.437,50 objava
474. 09.08.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata36.510,63 objava
475. 06.08.2021. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XVIII.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata73.021,25 objava
476. 06.08.2021. KOHEZIVNO-DISPERZIVAN VISKOELASTIK563.377,50 objava
477. 03.08.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu I187.582,95 objava
478. 20.07.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kemikalije (4 grupe)106.962,00 objava
479. 19.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa 2 - Potrošni materijal za EVAR procedure i periferne arterijske bolesti2.820.552,30 objava
480. 13.07.2021. Kemikalije i trake s reagensima, 24 grupe - Grupa 4.30.887,50 objava
481. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 6.21.866,25 objava
482. 13.07.2021. Kateteri - Grupa 10.9.198,00 objava
483. 13.07.2021. Intraokularne leće i popratni medicinski potrošni materijal za Oftalmologiju - Grupa 6.b174.548,75 objava
484. 13.07.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Elektrostimulatori srca I317.183,65 objava
485. 12.07.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.977.989,00 objava
486. 25.06.2021. Materijal za steritest328.625,00 objava
487. 24.06.2021. Materijal za neurokirurgiju330.625,50 objava
488. 18.06.2021. Kemikalije, kivetni testovi i boje - Kemikalije288.072,13 objava
489. 17.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca370.820,10 objava
490. 15.06.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 636.714,50 objava
491. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 53173,25 objava
492. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 77346,50 objava
493. 14.06.2021. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 837.854,00 objava
494. 07.06.2021. Elektrostimulatori srca741.640,20 objava
495. 31.05.2021. podloge za mikrobiologiju sa suplementima - Grupa A - podloge za mikrobiologiju sa suplementima210.875,25 objava
496. 24.05.2021. Nabava opreme sustav za intraoperativno neurofiziološko praćenje380.000,00 objava
497. 19.05.2021. Potrošni medicinski materijal za radiologiju - GRUPA 6.39.031,65 objava
498. 18.05.2021. kemikalije visoke čistoće - kemikalije visoke čistoće -grupa A145.020,00 objava
499. 18.05.2021. kemikalije p.a. - kemikalije p.a. - grupa A108.492,50 objava
500. 18.05.2021. Endoskopski stupovi (kolonoskopija i gastroskopija)987.500,00 objava
501. 13.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu236.375,00 objava
502. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA325.379,37 objava
503. 12.05.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.430.372,95 objava
504. 10.05.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - GRUPA 2151.458,75 objava
505. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 19565.236,00 objava
506. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 38191.100,00 objava
507. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 451.300,00 objava
508. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4655.650,00 objava
509. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 4780.736,00 objava
510. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 48282.387,00 objava
511. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 720.685,00 objava
512. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 22141.240,00 objava
513. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2439.280,50 objava
514. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 2925.305,00 objava
515. 10.05.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - Grupa 32258.531,00 objava
516. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.631.428,00 objava
517. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.157.802,40 objava
518. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.53.071,20 objava
519. 07.05.2021. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.18.444,30 objava
520. 29.04.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.249.162,45 objava
521. 28.04.2021. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju podijeljenog u 7 grupa - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije316.417,50 objava
522. 27.04.2021. KEMIKALIJE I OTAPALA - Kemikalije za određivanje metala u tragovima19.027,50 objava
523. 26.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 1651.680,50 objava
524. 26.04.2021. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I IMPLANTATA ZA POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 11.303.361,00 objava
525. 26.04.2021. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija grupa 360.280,50 objava
526. 26.04.2021. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.141,25 objava
527. 21.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2186.418,13 objava
528. 21.04.2021. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - Grupa predmeta nabave 2372.836,25 objava
529. 21.04.2021. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za potrebe Odjela za intervencijsku gastroenterologiju i endoskopiju199.480,00 objava
530. 19.04.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 75.092,10 objava
531. 16.04.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - Grupa predmeta nabave 24.794.890,00 objava
532. 16.04.2021. Medicinski potrošni materijal za izvantjelesnu cirkulaciju - Grupa predmeta nabave 1714.937,50 objava
533. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 1- Elektrostimulatori srca sa priborom za ugradnju -SSIR149.100,00 objava
534. 08.04.2021. Elektrostimulatori srca, 4 grupe - Grupa 4 - Elektrostimulatori srca implatibilni sa priborom za ugradnju - dvokomorni elektrostimulator kompatibilan s algoritmom za terapiju vazovagalne sinkope136.458,00 objava
535. 08.04.2021. UTZ sonde za potrebe KBC Rijeka93.750,00 objava
536. 07.04.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 8420.429,38 objava
537. 02.04.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za anesteziju II - Grupa 32140.000,00 objava
538. 01.04.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 8. Potrošni materijal za ORL4.326,00 objava
539. 29.03.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije860.987,65 objava
540. 29.03.2021. Materijal za anesteziju II - Grupa 32280.000,00 objava
541. 22.03.2021. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA650.758,75 objava
542. 18.03.2021. Potrošni materijal za interventnu kardiologiju (po grupama) - II. ponovljeni postupak - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju IV567.703,50 objava
543. 17.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca474.691,35 objava
544. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 1. Organska otapala122.821,25 objava
545. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka26.178,75 objava
546. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator SKALAR9.082,50 objava
547. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 31. Standardi za vanjsku kontrolu2.372,50 objava
548. 16.03.2021. Laboratorijske kemikalije i standardi - Grupa 33. Standardi za određivanje točke paljenja11.750,00 objava
549. 15.03.2021. Potrošni materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Grupa 5367.695,00 objava
550. 15.03.2021. Kemikalije i potrošni materijal za CAT PHARMA - Biokemijski reagensi2.792,50 objava
551. 12.03.2021. Medicinski i hematološki materijal za 2021. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju14.025,00 objava
552. 12.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa222.189,47 objava
553. 05.03.2021. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije554.262,45 objava
554. 04.03.2021. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S3.034.290,00 objava
555. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju597.972,60 objava
556. 02.03.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene i vitrektomiju1.651.973,00 objava
557. 02.03.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.517.145,00 objava
558. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 16261.217,45 objava
559. 01.03.2021. Kirurški instrumenti - grupa 15811.568,30 objava
560. 01.03.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini 2 - Grupa predmeta nabave 2277.726,25 objava
561. 01.03.2021. Potrošni medicinski materijal za operaciju - grupa 21. Set za suprapubičnu drenažu7.030,80 objava
562. 01.03.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 26.720.028,50 objava
563. 22.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju805.693,00 objava
564. 22.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Grupa 3.187.230,00 objava
565. 19.02.2021. Obavijest o odabiru - Deterdžent za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa u stroju Medivatora ISA198.675,00 objava
566. 17.02.2021. Instrumentarij za transplantaciju rožnice u vrijednosti od 70.000,00 kn bez PDV-a (od ukupne procijenjene vrijednosti nabave 592.000,00 kn bez PDV-a)81.962,50 objava
567. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 5. DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU SIGMA ili jednakovrijedan2.537,50 objava
568. 17.02.2021. Laboratorijske podloge - Grupa 16. PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU U GRANULIRANOM OBLIKU18.700,00 objava
569. 17.02.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju - Potrošni materijal za neurokirurgiju173.299,35 objava
570. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa A499.511,25 objava
571. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa B336.703,50 objava
572. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C330.042,00 objava
573. 15.02.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Grupa D135.425,00 objava
574. 12.02.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. grupa predmeta nabave411.672,80 objava
575. 10.02.2021. LABORATORIJSKI I MEDICINSKI MATERIJAL DRUGA NABAVA U 2020 - SKUPINA 3C - PLASTIČNE BOCE, PIPETE, PLOČE I FILTRI ZA UZGOJ STANICA10.011,75 objava
576. 08.02.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1785.000,00 objava
577. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 20. Potrošni materijal za gastroskopiju i rektoskopiju5.250,00 objava
578. 04.02.2021. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 35. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate58.117,50 objava
579. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 122.785,60 objava
580. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 1128.136,00 objava
581. 04.02.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za endoskopiju i endoskopske uređaje - 17.944,00 objava
582. 29.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA2.529.293,57 objava
583. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 311.044.294,75 objava
584. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 3367.867,50 objava
585. 28.01.2021. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA I PRIBORA ZA UGRADNJU ELEKTROSTIMULATORA SRCA 3 - Grupa predmeta nabave 34225.000,00 objava
586. 28.01.2021. Intervencijska kardiologija 2 - Grupa 21.259.567,35 objava
587. 28.01.2021. Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBCSM. - 2. GRUPA5.058.581,15 objava
588. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 12.550.272,90 objava
589. 25.01.2021. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - GRUPA 42.350.872,30 objava
590. 19.01.2021. SKALPELI ZA KIRURGIJU I POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU - GRUPA 2. POTROŠNI MATERIJAL ZA OČNU OPERACIJU349.522,50 objava
591. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 630.125,50 objava
592. 18.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 444.491,00 objava
593. 18.01.2021. Najam opreme za proizvodnju i transport vode s pripremom i distribucijom dvije vrste koncentrata za potrebe centra za hemodijalizu s uključenim potpunim održavanjem KBCSM1.989.960,00 objava
594. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Potrošni materijal za hemostazu - C78.100,00 objava
595. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Balon dilatatori i kateteri – B198.300,00 objava
596. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Žice vodilice – C39.979,80 objava
597. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Stentovi za intervencijsku gastroenterologiju – C192.624,60 objava
598. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Pribor za papilotomiju – C39.375,00 objava
599. 18.01.2021. POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU - Košarice za ekstrakciju – D95.250,00 objava
600. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 488.982,00 objava
601. 15.01.2021. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 660.431,00 objava
602. 15.01.2021. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) - Grupa 3576.270,10 objava
603. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 1218.732,00 objava
604. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4267.347,00 objava
605. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 4386.250,00 objava
606. 14.01.2021. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - grupa 45233.737,50 objava
607. 14.01.2021. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu214.830,00 objava
608. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave 432.367,50 objava
609. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 820.580,00 objava
610. 12.01.2021. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega za uporabu u urologiji - GRUPA PREDMETA NABAVE 918.412,80 objava
611. 11.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,81 objava
612. 11.01.2021. Nabava medicinkog potrošnog i ugradbenog materijala za gastroenterologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 2.- medicinki potrošni i ugradbeni materijal za gastroenterologiju248.540,00 objava
613. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 2201.896,10 objava
614. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 342.898,80 objava
615. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 63.601,50 objava
616. 08.01.2021. UROLOŠKI KATETERI I ENDOPROTEZE - Grupa 9991,25 objava
617. 08.01.2021. Uređaji za za opremanje gastroenterološke ordinacije1.038.118,75 objava
618. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu616.050,00 objava
619. 07.01.2021. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za hemodijalizu262.401,00 objava
620. 07.01.2021. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj 20211.355.981,65 objava
621. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 134.682.463,50 objava
622. 07.01.2021. MATERIJAL ZA EKSTRAKORPORALNU MEMBRANSKU OKSIGENACIJU (ECMO) - Grupa 4268.800,00 objava
623. 07.01.2021. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEURORADIOLOGIJU - Grupa 21.717.200,00 objava
624. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 2283.069,50 objava
625. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 3284.198,25 objava
626. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 418.177,60 objava
627. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 7228.754,05 objava
628. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 8518.689,50 objava
629. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 985.138,20 objava
630. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 10312.459,00 objava
631. 07.01.2021. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 1 - Grupa predmeta nabave 1160.299,40 objava
632. 05.01.2021. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.372.451,05 objava
633. 04.01.2021. Sustav za multiplex analizu proteina i nukleinskih kiselina309.870,00 objava
634. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 1-110 Dodaci podlogama za kultivaciju bakterija29.015,00 objava
635. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 6-202 Reagensi za održavanje analizatora i kemijske reakcije u epruveti, dokazivanje proteina, urobilinogena, bilirubina u urinu i mikroelemenata5.443,75 objava
636. 04.01.2021. Laboratorijski materijal za dijagnostiku - 9-305 Boje za hematološke i citološke preparate84.750,00 objava
637. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 161.581.168,75 objava
638. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 17666.865,50 objava
639. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 18508.150,13 objava
640. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 21723.772,88 objava
641. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 221.119.795,08 objava
642. 28.12.2020. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca i pribora za ugradnju elektrostimulatora srca 2 - Grupa predmeta nabave 24262.678,50 objava
643. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2829.835,00 objava
644. 24.12.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2937.230,00 objava
645. 23.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 3.1. s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 2833.532,50 objava
646. 21.12.2020. Potrošni medicinski materijal – zavojni i ostali sanitetski materijal (vata, čarape za profilaksu tromboze, flasteri, zavoj gipsani, operacijski setovi) – PONIŠTENE GRUPE - Grupa 7. Operacijski setovi200.000,00 objava
647. 15.12.2020. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm662.500,00 objava
648. 10.12.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 8.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju447.931,60 objava
649. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.509.917,08 objava
650. 02.12.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije5.040,00 objava
651. 26.11.2020. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 3907.710,25 objava
652. 24.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA253.031,25 objava
653. 23.11.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 7389.292,50 objava
654. 23.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 15.069.111,00 objava
655. 23.11.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 1, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 110.138.222,00 objava
656. 17.11.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije267.079,00 objava
657. 17.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
658. 16.11.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA KIRURGIJU ZA HIPP PROCEDURE (HIPERTERMIČNU INTRAPERITONEALNU PERFUZIJU)301.748,00 objava
659. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 1 – Aparatura za membransku filtraciju s tri mjesta38.087,50 objava
660. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 3 – Laboratorijska vakuum pumpa za membransku filtraciju14.625,00 objava
661. 16.11.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI- grupe - Grupa 9 – Uređaj za vakuum filtraciju37.612,50 objava
662. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 2378.189,00 objava
663. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 4317.961,00 objava
664. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 6277.084,50 objava
665. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 7192.731,00 objava
666. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 10279.113,10 objava
667. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 13294.570,15 objava
668. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 1480.655,75 objava
669. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 18190.858,50 objava
670. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 19185.794,35 objava
671. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 25404.082,00 objava
672. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 26100.865,10 objava
673. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 21549.856,65 objava
674. 16.11.2020. Elektrostimulatori srca s dijelovima i priborom - Grupa 22149.550,45 objava
675. 16.11.2020. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 4396.900,00 objava
676. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 2.608.884,28 objava
677. 09.11.2020. Intervencijska kardiologija - Grupa 3.1.802.061,60 objava
678. 09.11.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Sestre milosrdnice - 2. GRUPA506.062,50 objava
679. 06.11.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja999.521,88 objava
680. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00 objava
681. 05.11.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature.16.800,00 objava
682. 05.11.2020. Potrošni materijal za spajanje, šivanje, ligature. - Sprej za zaustavljanje krvarenja:17.640,00 objava
683. 05.11.2020. Potrošni materijal za vitrektomiju s najmom uređaja3.998.087,50 objava
684. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu10.039.668,32 objava
685. 02.11.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 4. Arterijsko-venske linije20.160,00 objava
686. 29.10.2020. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - C grupa1.122.978,33 objava
687. 28.10.2020. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 412.285,00 objava
688. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 738.308,75 objava
689. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 874.088,75 objava
690. 26.10.2020. REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU - Grupa 1146.612,50 objava
691. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju30.647,00 objava
692. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju59.271,00 objava
693. 26.10.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju37.290,00 objava
694. 26.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za kardiokirurgiju i EKC perfuziju - GRUPA 85.424.208,75 objava
695. 23.10.2020. LEĆE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - 12 grupa - Grupa 11 – Intraokularna leća za implantaciju lećne kapsule u utor intraokularne leće61.742,00 objava
696. 22.10.2020. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - Grupa 1346.233,80 objava
697. 20.10.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije264.048,00 objava
698. 19.10.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41419.097,00 objava
699. 19.10.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 41838.194,00 objava
700. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 926.630,00 objava
701. 19.10.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za patologiju i citologiju - GRUPA 18656,25 objava
702. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 1469.873,00 objava
703. 16.10.2020. Jednogodišnje potrebe za transplantacijski program za potrebe kardiokirurgije - GRUPA 42.918.056,25 objava
704. 13.10.2020. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Grupa 1586.702,20 objava
705. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA J497.579,50 objava
706. 09.10.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek - GRUPA A-a)2.538.791,50 objava
707. 05.10.2020. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA333.515,63 objava
708. 05.10.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU 1 - Grupa predmeta nabave 22.436.461,25 objava
709. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 1391.637,50 objava
710. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21.385.878,75 objava
711. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 32.200,00 objava
712. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 20472,50 objava
713. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 21487.112,25 objava
714. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 27157.500,00 objava
715. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3214.280,00 objava
716. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3614.812,50 objava
717. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3753.156,00 objava
718. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 3863.072,50 objava
719. 05.10.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45138.856,25 objava
720. 02.10.2020. NEUROMONITORING312.500,00 objava
721. 29.09.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.319.304,91 objava
722. 25.09.2020. Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio - Potrošni materijal za hemodijalizu 1. dio grupa 11.378.495,41 objava
723. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 3593.726,85 objava
724. 24.09.2020. Ugradbeni materijal za neurokirurgiju - Ugradbeni materijal za neurokirurgiju grupa 5160.354,00 objava
725. 24.09.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - GRUPA 34.356.462,50 objava
726. 24.09.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA PERKUTANU UGRADNJU ARTEFICIJELNE AORTALNE VALVULE (TAVI) - 1. GRUPA882.000,00 objava
727. 17.09.2020. UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - B GRUPA71.556,10 objava
728. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 271.386.821,25 objava
729. 14.09.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 33565.522,50 objava
730. 04.09.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II50.604,75 objava
731. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25.000,00 objava
732. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 2316.563,75 objava
733. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 25345.560,00 objava
734. 24.08.2020. POTREPŠTINE ZA OFTALMOLOGIJU - Grupa 3636.776,25 objava
735. 24.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - GRUPA 35.978.514,00 objava
736. 21.08.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 18.338.186,80 objava
737. 20.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU (materijal za podržavanje bubrežne funkcije) - Potrošni materijal za hemodijalizu- grupa 14.169.093,40 objava
738. 17.08.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - Grupa predmeta nabave 2638.610,00 objava
739. 17.08.2020. Nabava TAVIA - GRUPA 31.648.552,50 objava
740. 17.08.2020. Medicinski potrošni materijal 2 - Grupa 5. Potrošni materijal za urologiju II101.209,50 objava
741. 14.08.2020. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju - Grupa 10.11.572,50 objava
742. 13.08.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju745.875,00 objava
743. 11.08.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe sterilizacije - GRUPA PREDMETA NABAVE 862.475,00 objava
744. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1755.582,50 objava
745. 07.08.2020. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 22127.687,50 objava
746. 06.08.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2.2 - Grupa predmeta nabave 1791.635,00 objava
747. 31.07.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA I1.868.292,10 objava
748. 21.07.2020. Obavijest o odabiru - Peristaltička steritest pumpa130.229,00 objava
749. 20.07.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6367.145,00 objava
750. 20.07.2020. Medicinski potrošni materijal - grupa 22410.995,00 objava
751. 20.07.2020. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL113.620,50 objava
752. 17.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje do 07.02.2022. godine s jednim gospodarskim subjektom - GRUPA PREDMETA NABAVE 6183.572,50 objava
753. 17.07.2020. MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU - Grupa 11.400.408,90 objava
754. 17.07.2020. materijal za potrebe endovaskularnog liječenja periferne i cerebrovaskularne arterijske bolesti – iznimna žurnost - Grupa 2280.350,00 objava
755. 16.07.2020. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Grupa 1 - Elektrostimulatori srca I330.986,95 objava
756. 15.07.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic622.500,00 objava
757. 15.07.2020. Usluga održavanja po pozivu medicinske opreme Medic1.245.000,00 objava
758. 13.07.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu kardiologiju331.300,22 objava
759. 09.07.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za elektrofiziološki laboratorij2.886.495,50 objava
760. 08.07.2020. Obavijest o odabiru - Potrošni materijal za Fakoaparat Centurion173.121,00 objava
761. 06.07.2020. Potrošni medicinski materijal za Odjel nefrologije s hemodijalizom, endokrinologijom i dijabetologijom - Potrošni materijal za hemodijalizu I186.145,45 objava
762. 03.07.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju 1. dio grupa 51.273.612,30 objava
763. 29.06.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - GRUPA PREDMETA NABAVE 281.500,00 objava
764. 29.06.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog i ugradbenog materijala za radiologiju - Grupa 2697.704,55 objava
765. 29.06.2020. LABORATORIJSKI APARATI I UREĐAJI (8 GRUPA) - GRUPA 1. RAMPA S TRI MJESTA ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU41.427,50 objava
766. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 13.668.763,00 objava
767. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 3543.831,25 objava
768. 23.06.2020. Jednogodišnja nabava neurostimulatora - GRUPA 41.164.005,80 objava
769. 23.06.2020. Potrošni materijal za angiografiju - Grupa 16.1.568.485,80 objava
770. 23.06.2020. DIJALIZATORI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - GRUPA B4.605.646,50 objava
771. 23.06.2020. UREĐAJ ZA NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU3.850.000,00 objava
772. 15.06.2020. Nabava elektrostimulatora srca podijeljenih u 2 grupe - Elektrostimulatori srca II333.034,10 objava
773. 08.06.2020. Kateteri, 13 grupa - Grupa 7:Kateteri postoperativni i ureteralni, suprapubični i nefrostoma setovi, ureteralni stent35.768,25 objava
774. 05.06.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene133.702,50 objava
775. 28.05.2020. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije464.172,45 objava
776. 25.05.2020. Elektrostimulatori srca518.893,20 objava
777. 22.05.2020. Nabava medicinskog potrošnog materijala i implantata za potrebe otorinolaringologije – za razdoblje do 17.12.2020 - Grupa 1546.570,00 objava
778. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme broj 5 - 11 grupa - Videokolonoskopski sustav za kirurgiju423.750,00 objava
779. 18.05.2020. Nabava medicinske opreme br. 8 - Instrumenti za vitrektomiju75.406,25 objava
780. 13.05.2020. Kemikalije - Kemikalije309.582,50 objava
781. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 12. grupa510.939,45 objava
782. 11.05.2020. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE - 20. grupa366.600,00 objava
783. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka677.823,75 objava
784. 11.05.2020. Opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija s edukacijom medicinskog osoblja za rad na opremi - Plazma sterilizator428.750,00 objava
785. 27.04.2020. KEMIKALIJE (4 grupe) - Grupa 3 – Kemikalije za posebne namjene267.405,00 objava
786. 21.04.2020. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju i oftalmološki potrošni materijal – dodatna isporuka roba - Grupa 7364.301,25 objava
787. 21.04.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije347.088,50 objava
788. 15.04.2020. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE823.437,50 objava
789. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 12 - Sustav za femtosekundnu operaciju mrene s uređajem za planiranje i digitalnu navigaciju pri ugradnji toričnih intraokularnih leća kod operacije katarakte5.601.718,75 objava
790. 10.04.2020. OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE KLINIKE ZA OČNE BOLESTI- grupe - GRUPA 17 - Oprema za izvođenje zahvata na stražnjem segmentu oka1.038.350,00 objava
791. 09.04.2020. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A) podloge za mikrobiologiju sa suplementima216.085,00 objava
792. 02.04.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE (TRANSPLANTACIJA) - GRUPA II - Potrošni materijal za srčanu pumpu4.794.890,00 objava
793. 26.03.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1133.218,75 objava
794. 24.03.2020. nabava za elelktrostimulatore srca i potrošni materijal - grupa290.499,30 objava
795. 24.03.2020. KEMIKALIJE I OTAPALA - KIVETNI TESTOVI ZA VODE62.462,50 objava
796. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1315.714,00 objava
797. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 278.901,20 objava
798. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 326.535,60 objava
799. 24.03.2020. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 49.222,15 objava
800. 20.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze5.362,50 objava
801. 19.03.2020. Potrošni materijal za ECMO uređaje u vrijednosti od 44.000,00 kn bez PDV-a (od ukupno 800.000,00 kn bez PDV-a)69.655,00 objava
802. 16.03.2020. JEDNOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 26.648.053,50 objava
803. 13.03.2020. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju II po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 6.- ugradbeni i potrošni materijal za inetrventnu radiologiju II15.017,10 objava
804. 10.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2425.760,75 objava
805. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 14.097,50 objava
806. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 8302.087,50 objava
807. 10.03.2020. Dijagnostička sredstva, kemikalije i otopine - grupa 2210.340,63 objava
808. 10.03.2020. Medicinski i hematološki materijal za 2020. godinu (Grupa 1 – Grupa 6) - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
809. 09.03.2020. Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju - Potrošni materijal za centralnu sterilizaciju III27.231,75 objava
810. 09.03.2020. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5347.339,63 objava
811. 06.03.2020. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje - Grupa 14. Potrošni materijal za ORL7.623,00 objava
812. 05.03.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE PATOLOGIJE 3 - GRUPA PREDMETA NABAVE 5173.669,82 objava
813. 05.03.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija159.805,70 objava
814. 03.03.2020. Nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa predmeta nabave IV19.641,25 objava
815. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 820.580,00 objava
816. 02.03.2020. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji - Grupa predmeta nabave 1013.419,00 objava
817. 28.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava12.862,50 objava
818. 28.02.2020. Medicinska oprema za neurokirurgiju - Uređaj za neuronavigaciju2.225.000,00 objava
819. 26.02.2020. Materijal za neurokirurgiju III procijenjene vrijednosti 91.000,00 kn (dio od ukupne procijenjene vrijednosti 456.000,00 bez PDV-a)206.482,30 objava
820. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 1. Organska otapala – Merck ili jednakovrijedno95.465,00 objava
821. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 9. Kemikalije tražene čistoće - za analizu zraka - MERCK24.995,00 objava
822. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 15. Standardi i kemikalije za protočni analizator skalar3.726,25 objava
823. 26.02.2020. Laboratorijski materijal - kemikalije - Grupa 30. Standardi za kvalitetu vina4.187,50 objava
824. 17.02.2020. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - INDIKATORI II27.500,00 objava
825. 17.02.2020. NEUROSTIMULATORI ZA POTREBE DIGESTIVNE KIRURGIJE580.185,90 objava
826. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 5. Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno1.937,50 objava
827. 17.02.2020. LABORATORIJSKI MATERIJAL – PODLOGE - Grupa 9. Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno8.737,50 objava
828. 12.02.2020. Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava133.830,00 objava
829. 10.02.2020. PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU - Grupa 2. Specijalne podloge za mikrobiologiju143.600,00 objava
830. 06.02.2020. Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Kemikalije345.643,50 objava
831. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 6: Ureteralni kateteri4.769,10 objava
832. 30.01.2020. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 8: Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju11.143,40 objava
833. 30.01.2020. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Elektrofiziologija - grupa 31.666.176,75 objava
834. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 352.474,80 objava
835. 27.01.2020. NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 36403.200,00 objava
836. 27.01.2020. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 6167.536,88 objava
837. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 647.849,76 objava
838. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 9270.541,60 objava
839. 27.01.2020. POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE UREĐAJE - 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 1116.682,40 objava
840. 23.01.2020. SET ZA NEUROMONITORING ZA POTREBE OPERACIJE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJE GLAVE I VRATA349.125,00 objava
841. 13.01.2020. Potrošni materijal za elektrofiziologiju srca za potrebe KBCSM - Dijagnostički i ablacijski kateteri za krioablaciju s pripadajućim kablovima1.720.702,50 objava
842. 09.01.2020. Gelovi za pripremu kiselog koncentrata za dijalizu468.720,00 objava
843. 08.01.2020. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu za potrebe DZPGŽ, ispostave Rab i M.Lošinj1.069.254,60 objava
844. 07.01.2020. Instrumenti za kardijalnu kirurgiju i urologiju - GRUPA III24.447,50 objava
845. 07.01.2020. Nabava potrošnog materijala za potrebe kirurgije - Grupa 7112.731,25 objava
846. 07.01.2020. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 434.020,00 objava
847. 31.12.2019. Nabava za uređenje nove ERCP sale i nabava zaštitne opreme od zračenja za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti za potrebe KBCSM - Grupa 2. Automatski dezinfektor i perilica za endoskope visokog standarda186.250,00 objava
848. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 1608.698,00 objava
849. 24.12.2019. Potrošni materijal za oftalmologiju - Grupa 779.732,50 objava
850. 23.12.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI 2 - Grupa predmeta nabave 2 - Elektrode, senzori i potrošni materijal za nadzor sedacije, tkivne oksigenacije i pulsne oksimetrije322.003,25 objava
851. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Sonde za laserski uređaj za fakoemulzifikaciju741.562,50 objava
852. 23.12.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI - Jednokratni kauter baterijski11.850,00 objava
853. 19.12.2019. Materijal za koštanu kirurgiju procijenjene vrijednosti 2.313.200,00 kn (dio od ukupne vrijednosti 3.582.878,00 kn bez PDV-a) - Materijal za koštanu kirurgiju495.768,00 objava
854. 13.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2456.805,00 objava
855. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 8. Potrošni materijal za uređaje Constellation i Laureate219.771,50 objava
856. 11.12.2019. Potrošni medicinski materijal – namijenjen za medicinske uređaje – 1 - Grupa 19. Potrošni materijal za gastroskopiju, rektoskopiju i irigografiju3.500,00 objava
857. 09.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 9809.230,75 objava
858. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 1727.791,25 objava
859. 09.12.2019. NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA OFTALMOLOGIJU 2 - Grupa 2263.918,75 objava
860. 06.12.2019. Podloge - Grupa 375.195,00 objava
861. 04.12.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 244.620,00 objava
862. 02.12.2019. Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju - Grupa 91.618.461,50 objava
863. 02.12.2019. Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije223.785,00 objava
864. 28.11.2019. MATERIJAL ZA ENOVASKULARNO LIJEČENJE RUPTURIRANIH ANEURIZMI - grupa 318.900,00 objava
865. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU - Grupa 161.444.537,50 objava
866. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.494,25 objava
867. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.242,25 objava
868. 25.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU 1 - Grupa 7 - Potrošni medicinski materijal za oftalmologiju83.897,88 objava
869. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 1646.852,50 objava
870. 21.11.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 2277.105,13 objava
871. 15.11.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA za Grupu 9., Grupu 20., Grupu 40., Grupu 49. - Grupa 40. Optički biometar287.315,00 objava
872. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 92214.440,80 objava
873. 14.11.2019. MATERIJAL ZA KATETERIZACIJU, DRENAŽU, PUNKCIJU, BIOPSIJU, INFUZIJU, DAVANJE LIJEKOVA I CITOSTATIKA - grupa 99136.143,00 objava
874. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 715.608,25 objava
875. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 1615.312,50 objava
876. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 19974.736,00 objava
877. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2286.391,50 objava
878. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2418.963,00 objava
879. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 2919.968,90 objava
880. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 32130.630,50 objava
881. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 36170.100,00 objava
882. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 37191.100,00 objava
883. 14.11.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA NEUROKIRURGIJU - grupa 3848.793,50 objava
884. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 71.050,00 objava
885. 12.11.2019. GALENSKI PRIPRAVCI, KEMIKALIJE I PRIBOR - grupa 122.400,00 objava
886. 08.11.2019. Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze7.150,00 objava
887. 07.11.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala324.191,40 objava
888. 07.11.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA za potrebe KBC-a Osijek - 3. GRUPA1.002.310,93 objava
889. 06.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij - Grupa 4: Boje za hematološke razmaze1.787,50 objava
890. 04.11.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.585.615,80 objava
891. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 436.759,75 objava
892. 29.10.2019. Potrošni medicinski materijal za urologiju - Potrošni medicinski materijal za urologiju grupa 622.583,50 objava
893. 25.10.2019. Dezinficijensi po grupama za potrebe Doma zdravlja PGŽ (2019) - Grupa 5: Sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju endoskopa8.062,50 objava
894. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 3242.334,75 objava
895. 21.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU 1 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21.970.911,85 objava
896. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 731.927,50 objava
897. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 856.112,50 objava
898. 21.10.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju - Grupa 1144.446,88 objava
899. 18.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU - Grupa 2335.925,00 objava
900. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 12.278.385,90 objava
901. 18.10.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - Grupa 52.581.849,20 objava
902. 17.10.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE ZA FAKOAPARAT CENTURION448.293,75 objava
903. 11.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 241.688,40 objava
904. 10.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja aparata za operacijske dvorane - Usluga popravaka medicinskih aparata za vitrektomiju124.137,50 objava
905. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 337.800,00 objava
906. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 4121.380,00 objava
907. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 51.302.000,00 objava
908. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 61.790.170,00 objava
909. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 77.560,00 objava
910. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 825.437,50 objava
911. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 2331.185,00 objava
912. 10.10.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 213.429.369,60 objava
913. 09.10.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU - Grupa 28.330.911,05 objava
914. 07.10.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije914.569,15 objava
915. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Setovi punkcijski za nefrostomiju i suprapubični punkcijski setovi52.854,90 objava
916. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice - Ureteralni stentovi i kateteri134.220,80 objava
917. 04.10.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftamologiju - GRUPA 312.100,00 objava
918. 23.09.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU - Grupa 115.142.430,80 objava
919. 23.09.2019. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand684.500,00 objava
920. 20.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE2.812.432,00 objava
921. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 613.093,75 objava
922. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 943.680,00 objava
923. 19.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU - GRUPA 195.000,00 objava
924. 19.09.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Grupa 5. Potrošni materijal za hemodijalizu za uređaje Fresenius 4008S i 5008S1.216.246,50 objava
925. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 142.562,50 objava
926. 18.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju - grupa 1643.393,75 objava
927. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 61.356.611,95 objava
928. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za invazivni kardiološki laboratorij - GRUPA 125.460.000,00 objava
929. 16.09.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za anesteziju - GRUPA 1784.652,00 objava
930. 16.09.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I KIRURGIJU GLAVE I VRATA - Tamponade i hemostatici za zaustavljanje krvarenja nosa i uha14.430,00 objava
931. 13.09.2019. Potrošni materijal za elektrofiziologiju - Grupa 3.1.171.231,60 objava
932. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 5374.955,75 objava
933. 12.09.2019. Jednogodišnja nabava elektrostimulatora srca - pribor za ugradnju elektrostimulatora srca - Grupa predmeta nabave 733.217,50 objava
934. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 2.590.731,95 objava
935. 12.09.2019. Intervencijska kardiologija i elektrostimulatori - Grupa 3.1.798.809,03 objava
936. 09.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA393.062,50 objava
937. 09.09.2019. NABAVA DEZINFICIJENSA I DETERDŽENATA ZA UREĐAJE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU ENDOSKOPA - Grupa 2786.125,00 objava
938. 09.09.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu radiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 7. ugradbeni i potrošni materijal za interventnu radiologiju357.255,70 objava
939. 05.09.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice - IV. grupa Grupa predmeta nabave 4.1.485.407,55 objava
940. 02.09.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 25243.750,00 objava
941. 29.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Medicinski potrošni materijal – ugradbeni materijal - Materijal potreban za ugradnju intraokularnih leća10.000,00 objava
942. 27.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga popravaka i održavanja uređaja za anesteziju i reanimaciju - Usluga popravaka i održavanja medicinskih aparata Puritan Bennet125.000,00 objava
943. 23.08.2019. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVANTJELESNU CIRKULACIJU - GRUPA PREDMETA NABAVE 1111.240,00 objava
944. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 1 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE1.494.931,50 objava
945. 23.08.2019. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU - Grupa 2 – KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA VITREKTOMIJU I KOMBINIRANU OPERACIJU VITREKTOMIJE4.129.932,50 objava
946. 21.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24287.348,75 objava
947. 16.08.2019. Jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP ortopediju - GRUPA 739.060,00 objava
948. 14.08.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca405.821,85 objava
949. 12.08.2019. MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA (Grupu 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, Grupu 28. - Mašina za pranje bronhoskopa - Grupa 10. - Navigacijski uređaj za potrebe rada ORL, Kranijalne i spinalne kirurgije, 1 komplet2.750.000,00 objava
950. 09.08.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA DIJAGNOSTIKU BOLESTI DOJKE - Grupa predmeta nabave 2142.500,00 objava
951. 07.08.2019. Kemikalije336.664,50 objava
952. 02.08.2019. Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode - Elektrostimulatori srca, defibrilatori i pripadajuće elektrode grupa 21.006.610,85 objava
953. 31.07.2019. Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju - Medicinski potrošni materijal za gastroenterologiju grupa 112.285,00 objava
954. 30.07.2019. Elektrostimulatori srca-2 grupe - Elektrostimulatori srca I362.549,40 objava
955. 30.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu - Grupa 1.Potrošni materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
956. 25.07.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ZAVODA ZA UROLOGIJU (9 GRUPA) - Grupa 1 – Kateteri i protetički materijal296.813,47 objava
957. 22.07.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu - Potrošni materijal za hemodijalizu grupa 11.378.495,41 objava
958. 19.07.2019. Medicinski potrošni materijal II - Grupa 6. Potrošni medicinski materijal za urologiju II50.604,75 objava
959. 19.07.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za kardiokirurgiju - Materijal za kardiokirurgiju2.718.149,20 objava
960. 15.07.2019. MEDICINSKA OPREMA ZA OFTALMOLOGIJU I DERMATOLOGIJU - GRUPA 2. APARAT ZA EMULZIFIKACIJU835.393,75 objava
961. 12.07.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENTNU NEURORADIOLOGIJU – materijal za provođenje programa intrakranijske arterijske trombektomije u bolesnika s moždanim udarom – iznimna žurnost - Grupa 2111.975,00 objava
962. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE - Grupa predmeta nabave 4 - kateteri specijalni ablacijski i kateteri i dodatni materijal za krioablaciju3.178.850,00 objava
963. 11.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU NEURORADIOLOGIJU - Grupa predmeta nabave 35.882.827,50 objava
964. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 355.880,00 objava
965. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 38242.424,00 objava
966. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 3955.398,50 objava
967. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 4018.270,00 objava
968. 10.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 4 - Grupa 44315.000,00 objava
969. 10.07.2019. HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV S PRIBOROM874.375,00 objava
970. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 12177.080,40 objava
971. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 171.075.301,85 objava
972. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 191.667.321,25 objava
973. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 2 - GRUPA PREDMETA NABAVE 21306.572,18 objava
974. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 23338.798,25 objava
975. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 3 - Grupa 282.300.891,25 objava
976. 08.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU - 1 - Grupa predmeta nabave 22.392.863,10 objava
977. 05.07.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GRUPA II - SRČANI ZALISCI476.700,00 objava
978. 05.07.2019. USLUGA NAJMA POSTROJENJA ZA PRIPREMU DEMINERALIZIRANE VODE S UKLJUČENIM ODRŽAVANJEM za potrebe KBC-a Osijek499.500,00 objava
979. 05.07.2019. Filtri za mjerne instrumente - Filtri za biokemijske analize i analize metala59.625,00 objava
980. 03.07.2019. DETERDŽENT ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA U STROJU MEDIVATORS ISA296.484,37 objava
981. 03.07.2019. UTZ sonde46.546,25 objava
982. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca702.468,90 objava
983. 02.07.2019. Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama grupa 3 – Atrio-biventrikulski elektrostimulator srca grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator - grupa 10 - Atrio-biventrikulski kardioverter defibrilator178.044,30 objava
984. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 5236.040,00 objava
985. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 768.386,50 objava
986. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 8190.512,00 objava
987. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 9117.852,00 objava
988. 24.06.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA ELEKTROSTIMULATORA SRCA - 1 - GRUPA 1086.614,50 objava
989. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 53 - ERCP1.084.060,00 objava
990. 21.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 3 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 54 - Potrošni materijal1.124.203,90 objava
991. 21.06.2019. ELEKTROSTIMULATORI SRCA za potrebe KBC-a Osijek - Grupa C1.122.978,33 objava
992. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 26324.291,70 objava
993. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2743.695,00 objava
994. 18.06.2019. Ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju 3-1 - Grupa predmeta nabave 2918.615,00 objava
995. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA A499.511,25 objava
996. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA B336.703,50 objava
997. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA c175.774,30 objava
998. 18.06.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - GRUPA D103.500,00 objava
999. 17.06.2019. Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za interventnu kardiologiju po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur. - Grupa 1- Ugradbeni i potrošni materijal za interventnu kardiologiju402.066,00 objava
1000. 17.06.2019. Ugradbeni i potrošni medicinski materijal za oftalmologiju (dio koji nije obuhvaćen ZN) - Grupa 9.11.440,00 objava
1001. 13.06.2019. Materijal za koštanu kirurgiju III, procijenjene vrijednosti 1.435.765,00 kn bez PDV-a (dio od ukupne vrijednosti 3.394.305,00 kn bez PDV-a) - Grupa 6495.768,00 objava
1002. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 22 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS)210.000,00 objava
1003. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 23 – Endoskopska ultrazvučna igla(EUS), Set za cistoenterostomiju, Žice vodilice278.990,00 objava
1004. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 35 – Bilijarni stentovi151.158,00 objava
1005. 10.06.2019. NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE GASTROENTEROLOGIJE 2 s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave - GRUPA 37 – Bilijarni stentovi20.050,80 objava
1006. 07.06.2019. Nabava, nadogradnja i održavanje sustava za protočnu citometriju i sortiranje stanica - Nabava i servisno održavanje manjeg, prijenosnog protočnog citometra koji simultano može mjeriti 4 fluorokroma (FITC/GFP, PE/PI, PerCP i APC) sa svom opremom za punu funkcionalnost472.496,25 objava
1007. 29.05.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata69.705,85 objava
1008. 27.05.2019. nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima - grupa A - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima223.673,65 objava
1009. 27.05.2019. Potrošni materijali za anestezije i jedinice intenzivnog liječenja za potrebe KBC Sestre milosrdnice - XIX.GRUPA Pribor za nadzor pacijenata139.411,70 objava
1010. 20.05.2019. NEONATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL - Grupa 52.940,00 objava
1011. 20.05.2019. Materijal za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) - Grupa 245.100,00 objava
1012. 15.05.2019. Kemikalije335.194,50 objava
1013. 09.05.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KIRURGIJE 2 - GRUPA 12 - Potrošni materijal za „HIPEC“605.298,00 objava
1014. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1015.529,50 objava
1015. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 125.087,25 objava
1016. 07.05.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega - za uporabu u urologiji - GRUPA 1613.656,30 objava
1017. 03.05.2019. Potrošni medicinski materijal za Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom (Interventna kardiologija) - Potrošni materijal za interventnu kardiologiju V380.094,75 objava
1018. 02.05.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa XLIV. Zaštita u radiologiji38.072,50 objava
1019. 30.04.2019. Nabava opreme za čišćenje za potrebe DB i JDK205.125,00 objava
1020. 29.04.2019. Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio - Medicinski potrošni materijal za jednokratnu upotrebu 1. dio grupa 4010.500,00 objava
1021. 29.04.2019. Potrošni materijal za anesteziju i JIL - Grupa 9. Potrošni materijal za anesteziju i JIL109.588,50 objava
1022. 26.04.2019. Kemikalije - Kemikalije413.575,63 objava
1023. 18.04.2019. Nabava raznovrsnog potrošnog medicinskog materijala - Grupa 12 Cjevčice ventilacijske, proizvođača „MEDTRONIC“ ili jednakovrijedne20.564,25 objava
1024. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 7393.637,50 objava
1025. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 81.386.586,15 objava
1026. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 92.200,00 objava
1027. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 33472,50 objava
1028. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 35487.112,25 objava
1029. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 45157.500,00 objava
1030. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5014.280,00 objava
1031. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5446.200,00 objava
1032. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5714.812,50 objava
1033. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5853.076,00 objava
1034. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 5986.625,00 objava
1035. 11.04.2019. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - GRUPA 6063.072,50 objava
1036. 10.04.2019. Nabava elektrostimulatora srca (pacemakera) i potrošnog materijala - Grupa 4261.846,90 objava
1037. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 84118.246,40 objava
1038. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 85198.715,38 objava
1039. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8644.314,25 objava
1040. 08.04.2019. KIRURŠKI INSTRUMENTI I KIRURŠKI INSTRUMENTI ZA POTREBE KLINIKE ZA OFTALMOLOGIJU - grupa 8727.934,30 objava
1041. 08.04.2019. Nabava potrošnog i ugradbenog materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te akutne trombotske okluzije379.983,45 objava
1042. 08.04.2019. JEDOGODIŠNJA NABAVA UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU - GRUPA 2 - Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije6.183.961,75 objava
1043. 05.04.2019. POTREPŠTINE, NAPRAVE I INSTRUMENTI ZA EHOGRAFIJU, ELEKTROMIOGRAFIJU I ELEKTROENCEFALOGRAFIJU - grupa 8102.562,50 objava
1044. 05.04.2019. Potrošni materijal za angiografske pretrage - intervencijska radiologija - Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije590.784,60 objava
1045. 05.04.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE - Grupa 1157.140,00 objava
1046. 05.04.2019. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE - GR I-Medicinski potrošni ( kanile, elektrode )1.117.949,60 objava
1047. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 1421.875,00 objava
1048. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 211.250,00 objava
1049. 05.04.2019. VIDEO KAPSULE ZA ENDOSKOPIJU - Grupa 33.750,00 objava
1050. 02.04.2019. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek823.437,50 objava
1051. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - LUP rekorder67.347,00 objava
1052. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Potrošni materijal za intraoperativni monitoring pri ORL operacijama135.625,00 objava
1053. 22.03.2019. Raznovrsni potrošni medicinski materijal - Kirurški setovi i dodaci za operaciju mrene za fakoaparat CENTURION237.123,75 objava
1054. 20.03.2019. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala – namijenjen za medicinske uređaje 2 - Grupa 5 – Potrošni materijal za ORL5.071,50 objava
1055. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XV. Biomikroskop s aplanacionim tonometrom109.450,00 objava
1056. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVI. Aparat za emulzifikaciju556.672,50 objava
1057. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XVIII. IOL master uređaj za izračun jakosti intraokularnih leća-preoperativno283.218,75 objava
1058. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XIX. Set instrumenata za emulzifikaciju operaciju katarakte186.487,50 objava
1059. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XXI. Aparat elektrokirurški-nož oftalmološki za rezanje i koagulaciju69.043,75 objava
1060. 15.03.2019. Medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju - Grupa XLI. Kirurški instrumenti za glaukom36.442,50 objava
1061. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 7568.317,00 objava
1062. 14.03.2019. KEMIKALIJE ZA BOLNIČKU LJEKARNU ZA POTREBE KBC-a OSIJEK - GRUPA 821.377,50 objava
1063. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 1.181.276,20 objava
1064. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 2.7.658,70 objava
1065. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 3.129.612,00 objava
1066. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 4.68.670,00 objava
1067. 12.03.2019. Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i setom za uvođenje - Grupa 5.9.222,15 objava
1068. 11.03.2019. Ostali potrošni medicinski materijal - Grupa 1. Potrošni materijal za citologiju i patologiju I22.450,00 objava
1069. 11.03.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3199.757,13 objava
1070. 11.03.2019. Nabava specijalnih laboratorijskih reagensa i kemikalija - Grupa 3399.514,25 objava
1071. 07.03.2019. Potrošni medicinski materijal za kardiologiju - Potrošni medicinski materijal za kardiologiju grupa 5648.024,80 objava
1072. 28.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: Materijal za dijalizu - Grupa 6572.654,95 objava
1073. 28.02.2019. Materijal za steritest486.975,00 objava
1074. 27.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2419.719,00 objava
1075. 26.02.2019. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske uređaje - Grupa III26.043,75 objava
1076. 21.02.2019. Materijal za dijalizu - Grupa 61.145.309,90 objava
1077. 18.02.2019. Nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur - Električna konzola za orl operacije57.250,00 objava
1078. 14.02.2019. Usluge održavanja programa za pohranjivanje i čitanje RTG slika (IMPAX)274.500,00 objava
1079. 14.02.2019. Kemikalije456.274,00 objava
1080. 13.02.2019. Kemikalije456.079,00 objava
1081. 13.02.2019. Medicinski i hematološki materijal za 2019. godinu, Grupa 1 - Grupa 6 - Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju15.210,00 objava
1082. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 5. Grupa Dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju SIGMA ili jednakovrijedno2.397,50 objava
1083. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 9. Grupa Šećeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK ili jednakovrijedno24.355,00 objava
1084. 13.02.2019. Laboratorijske podloge, za proračunsku 2019. godinu. - 16. Grupa Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK ili jednakovrijedno31.650,00 objava
1085. 11.02.2019. POTROŠNI MATERIJAL ZA OPERACIJSKE SALE - grupa 2954.166,75 objava
1086. 11.02.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24121.175,25 objava
1087. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 125.562,00 objava
1088. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 381.406,25 objava
1089. 11.02.2019. Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku - Grupa 784.750,00 objava
1090. 05.02.2019. Laboratorijska plastika, za proračunsku 2019. godinu. - 32. GRUPA - Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ - PAK DISPENZER CURVE22.425,00 objava
1091. 05.02.2019. Kemikalije. - 1. Grupa Organska otapala - Merck ili jednakovrijedno131.056,25 objava
1092. 05.02.2019. Kemikalije. - 9. Grupa KEMIKALIJE TRAŽENE ČISTOĆE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK57.561,60 objava
1093. 05.02.2019. Kemikalije. - 16. Grupa STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTOČNI ANALIZATOR SKALAR6.750,00 objava
1094. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 7. Ureteralni kateteri4.769,10 objava
1095. 31.01.2019. Kirurški potrošni medicinski materijal - Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II11.143,40 objava
1096. 30.01.2019. Potrošni materijal za hemodijalizu za Ispostave Rab i M.Lošinj, 2019976.210,30 objava
1097. 24.01.2019. Medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka - Grupa II. Uređaji za dezinfekciju441.250,00 objava
1098. 23.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: KEMIKALIJE - 4 GRUPE - GRUPA 3: KEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMJENE104.738,75 objava
1099. 21.01.2019. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije – transplatacija - GRUPA 2 - Potrošni materijal za Srčanu pumpu4.794.890,00 objava
1100. 21.01.2019. Materijal za intervencijsku neuroradiologiju - Potrošni materijal za potrebe intervencijske neuroradiologije - IV. dio822.820,00 objava
1101. 17.01.2019. Sustav za dugotrajnu semi-automatiziranu mikrofluidnu perfuziju stanica377.062,50 objava
1102. 10.01.2019. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 573.873,75 objava
1103. 27.12.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
1104. 27.12.2018. Elektrostimulatori srca345.765,00 objava
1105. 24.12.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU - GRUPA 2410.106,25 objava
1106. 19.12.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 24140.521,50 objava
1107. 14.12.2018. Materijal za elektrofiziologiju - grupa 11.298.670,95 objava
1108. 13.12.2018. Nabava potrošnog materijala za elektrofiziologiju - Grupa 1.859.129,25 objava
1109. 12.12.2018. PRIBOR ZA UGRADNJU I TESTIRANJE ELEKTROSTIMULATORA SRCA - GRUPA 1395.349,50 objava
1110. 28.11.2018. Kemikalije452.979,00 objava
1111. 27.11.2018. Kemikalije448.513,00 objava
1112. 27.11.2018. Jednogodišnja nabava kemikalija za potrebe laboratorija - Grupa IV24.960,00 objava
1113. 26.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2422.202,25 objava
1114. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Aminokiseline visoke čistoće3.435,00 objava
1115. 21.11.2018. Kemikalije i otapala - Kivetni testovi za vode51.525,00 objava
1116. 21.11.2018. Kemikalije447.239,00 objava
1117. 09.11.2018. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata - Grupa 433.600,00 objava
1118. 05.11.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 246.082,65 objava
1119. 02.11.2018. X-Medicinski i nemedicinski namještaj - GRUPA VIII- ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije124.875,00 objava
1120. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 1 - Potrošni medicinski materijal za uređaj za phacoemulzifikaciju infniti proizvođača Alcon552.689,25 objava
1121. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 5 - Potrošni medicinski materijal za uređaj Centurion i Constellation4.257.430,50 objava
1122. 02.11.2018. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - 1 - GRUPA 10 - Višekratni pribor za operacije na stražnjem segmentu1.916,25 objava
1123. 30.10.2018. Kemikalije446.567,00 objava
1124. 22.10.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA UPORABU U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ MEDICINI - GRUPA 16599.401,75 objava
1125. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu547.500,00 objava
1126. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 8 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu324.000,00 objava
1127. 15.10.2018. Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 9 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu148.750,00 objava
1128. 11.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu - Grupa 2 - Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu510.125,00 objava
1129. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 2413.505,63 objava
1130. 10.10.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava - GRUPA 243.793,25 objava
1131. 09.10.2018. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILECE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
1132. 09.10.2018. Materijal za anesteziju - Grupa 6082.968,75 objava
1133. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa J938.537,00 objava
1134. 09.10.2018. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU - Grupa A-a)1.785.724,50 objava
1135. 28.09.2018. Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a - MODUL 1 - STERILIZACIJA4.406.255,00 objava
1136. 25.09.2018. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe neurokirurgije sistem za stabilizaciju torakolumbalne kralježnice minimalno invazivnom MIDLF pristupom393.122,30 objava
1137. 24.09.2018. POTROŠNI MATERIJAL ZA PREDNJI SEGMENT OKA ZA FAKOAPARAT INFINITI294.306,25 objava
1138. 11.09.2018. Kemikalije444.882,00 objava
1139. 06.09.2018. Potrošni materijal za hemodijalizu646.852,50 objava
1140. 22.08.2018. Kemikalije436.975,00 objava
1141. 10.08.2018. Tromjesečna evidencija ugovora: Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu2.589.797,72 objava
1142. 09.08.2018. Potrošni medicinski materijal za hemodijalizu5.179.595,44 objava
1143. 06.08.2018. Kemikalije430.985,00 objava
1144. 03.08.2018. Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation1.547.235,00 objava
1145. 03.08.2018. BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULACIJSKI SUSTAV606.375,00 objava
1146. 01.08.2018. Kemikalije424.110,00 objava
1147. 19.06.2018. Jednogodišnja usluga preventivnog servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Alcon, Medtronic, Rand, Fujifilm747.000,00 objava
1148. 28.05.2018. STERILIZATOR S OPREMOM I PRIBOROM, 2 KOMADA1.535.977,50 objava
1149. 21.05.2018. ELEKTROSTIMULATORI SRCA - za razdoblje do 21. listopada 2018. godine103.131,00 objava
1150. 11.05.2018. Pedijatrijski videogastroskop341.250,00 objava
1151. 07.05.2018. Kemikalije418.969,00 objava
1152. 19.04.2018. Kemikalije523.711,25 objava
1153. 16.04.2018. Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2018. godinu, Grupa 6. Materijal za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju – ponovljeni postupak12.450,00 objava
1154. 30.03.2018. Stroj za automatsku dezinfekciju endoskopa sa dvije nezavisno upravljive komore298.600,00 objava
1155. 28.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1156. 26.03.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1157. 26.03.2018. kemikalije visoke čistoće62.366,25 objava
1158. 26.03.2018. kemikalije p.a.5.915,00 objava
1159. 14.03.2018. Rendgenski filmovi, kazete i kemikalije23.162,50 objava
1160. 14.03.2018. Digitalni gastroenterološki uređaj za mjerenje visokorezolutne tlačno-impendacijske manometrije ezofagusa i 360 stupnjeva anorektalne manometrije sa solid-state kateterima632.500,00 objava
1161. 20.02.2018. UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE I PRANJE ENDOSKOPA723.600,00 objava
1162. 12.02.2018. JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE1.297.875,00 objava
1163. 05.02.2018. Medicinski potrošni materijal za intenzivnu njegu416.669,00 objava
1164. 08.01.2018. Ormar za sušenje i pohranu endoskopa i fleksibilni videogastroskop765.000,00 objava
1165. 08.01.2018. Potrošni materijal za oftamologiju569.612,68 objava
1166. 08.01.2018. Sustav za neuronavigaciju2.875.000,00 objava
1167. 04.01.2018. Materijal za steritest558.687,50 objava
1168. 02.01.2018. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - III - Medicinski laseri960.000,00 objava
1169. 29.12.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018., Ispostave Rab i Mali Lošinj990.472,93 objava
1170. 13.12.2017. Video kapsule za endoskopiju511.875,00 objava
1171. 01.12.2017. Nabava elektrostiumlatora srca (pacemakera)84.525,00 objava
1172. 21.11.2017. Potrošni materijal za Fujifilm endoskopski ultrazvuk337.584,07 objava
1173. 20.11.2017. Uređaj EUS za Internističku polikliniku708.875,00 objava
1174. 04.10.2017. potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infinity1.440.718,75 objava
1175. 21.09.2017. Oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (EMMU)78.427,50 objava
1176. 29.08.2017. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrene KBC-a Osijek843.144,00 objava
1177. 29.08.2017. Digitalizator CR sustav za Odjel za kliničku radiologiju378.200,00 objava
1178. 13.07.2017. Neurostimulatori za potrebe digestivne kirurgije483.488,25 objava
1179. 09.06.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Uređaji za kraniotomiju324.461,25 objava
1180. 24.05.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - nabava podloga za mikrobiologiju sa suplementima263.736,81 objava
1181. 11.05.2017. UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU II s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za dvogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava432.186,25 objava
1182. 28.04.2017. Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Kirurški setovi i dodaci za vitrektomiju i kombiniranu operaciju vitrektomije kompatibilni uređaju Constellation-ugovor može izvršiti određeni gospodarski subjekt(vrijednost 196.543,00 kn bez PDV-a)245.238,75 objava
1183. 01.03.2017. nabava potrošnog materijala za renalnu dijalizu i otopina za dijalizu1.012.928,70 objava
1184. 17.02.2017. Sterilizator560.862,50 objava
1185. 19.01.2017. Kemikalije524.897,50 objava
1186. 13.01.2017. Oftalmološki instrumenti1.752.470,13 objava
1187. 10.01.2017. Potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2017, Ispostave M.Lošinj i Rab960.476,05 objava
1188. 22.12.2016. Kombinirani aparat – aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka ( vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka ( fakoemulzifikaciju) s priborom za potrebe Klinike za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnie1.977.981,25 objava
1189. 06.12.2016. Materijal za steritest621.500,00 objava
1190. 21.11.2016. Aparat za stražnju vitrektomiju oka – usluga najma606.075,00 objava
1191. 16.11.2016. Oftamološki mikroskop s priborom za potrebe Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice981.187,50 objava
1192. 14.11.2016. KIRURŠKI SETOVI I DODACI ZA OPERACIJU MRENE I VITREKTOMIJU (2 GRUPE)5.624.711,00 objava
1193. 20.10.2016. Elektrostimulatori srca i elektrode za ugradnju elektrostimulatora426.237,00 objava
1194. 17.10.2016. Jednogodišnja usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja proizvođača Agfa, BK Medical, Alcon, Gentinge, Physio Control, Fujinon i Medtronic332.343,75 objava
1195. 17.10.2016. Uređaj za endoskopski ultrazvuk za potrebe Klinike za internu medicinu2.357.175,00 objava
1196. 29.08.2016. DEZINFICIJENSI I DETERDŽENTI ZA ENDOSKOPSKE PERILICE za potrebe KBC-a Osijek843.144,00 objava
1197. 03.08.2016. Potrošni materijal za prednji segment oka za fakoaparat Infiniti2.219.050,00 objava
1198. 19.07.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe gastroenterologije -endoskopija videokapsulom (VCE)1.125.000,01 objava
1199. 07.07.2016. ULTRAZVUČNI UREĐAJ ZA OPERACIJU KATARAKTE ZA KLINIKU ZA OČNE BOLESTI449.875,00 objava
1200. 24.05.2016. Video kapsule za endoskopiju654.000,00 objava
1201. 16.05.2016. Jednogodišnja nabava otorinolaringoloških implantata33.600,00 objava
1202. 03.05.2016. Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe gastroenterologije Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice112.135,00 objava
1203. 03.05.2016. Uređaj za tranzijentnu elastografiju (Fibroscan) – usluga najma572.500,00 objava
1204. 27.04.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za mikrobiologiju II8.196,00 objava
1205. 19.04.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - plazma sterilizator 239.000,00 objava
1206. 07.04.2016. Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 3456.362,03 objava
1207. 22.03.2016. Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje bubrega – za uporabu u urologiji130.200,00 objava
1208. 21.03.2016. Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe kirurgije228.750,00 objava
1209. 17.03.2016. Jednogodišnja nabava višekratnog potrošnog materijala i pribora za potrebe oftalmologije20.792,00 objava
1210. 07.03.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - UREĐAJ ZA NEURONAVIGACIJU1.995.000,00 objava
1211. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 43.045,00 objava
1212. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4225,00 objava
1213. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 442.087,50 objava
1214. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 41.308,13 objava
1215. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 4740,00 objava
1216. 25.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala 49.532,25 objava
1217. 23.02.2016. Obavijest o sklopljenim ugovorima - neonatološki potrošni materijal25.231,50 objava