Vlasnik: STAREŠINIĆ MARIJAN

MB:

91827981

  

Glavna djelatnost:

I5510 Hoteli i sličan smještaj