Na datum 10.09.2015. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod